แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 16 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการประชุมปฏิบัติแผนการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ของแนวร่วมฯและองค์กรสมาชิก โดยมีท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯเข้าร่วมและกล่าวชี้นำการประชุม
แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 - ảnh 1ภาพการประชุม

ที่ประชุมได้เน้นหารือถึงการเพิ่มเติมองค์กรสมาชิก ปรับปรุงแผนการปฏิบัติของแนวร่วมฯและขององค์กรสมาชิกเพื่อปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ให้ประสบความสำเร็จและตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชน

ในการนี้ เลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ่องได้กำชับให้แนวร่วมปิตุภูมิและองค์กรสมาชิกขยายการสร้างสรรค์และเสริมสร้างกลุ่มมหาสมัคคีชนในชาติ ความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนทุกภาคส่วนในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ส่งเสริมบทบาทเป็นแกนหลักในการจัดการประชุมเจรจาทางการเมือง ประสานงานกับองค์กรสมาชิกและทางการปกครองทุกระดับ ยกย่องสดุดีบุคคลที่ดีเด่นของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ศาสนาและชาวเวียดนามโพ้นทะเล ให้ความสนใจ อำนวยความสะดวกและระดมประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมขบวนการแข่งขันและการรณรงค์ของแนวร่วมฯอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนค้ำประกันสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พรรคและรัฐให้เข้มแข็งมากขึ้น เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้กำชับว่า

“หนึ่งในเนื้อหาที่รอบด้านและมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของแนวร่วมปิตุภูมิคือสร้างสรรค์และผลักดันการเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ระดมประชาชนทุกชั้นชน ค้ำประกันความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงเกี่ยวกับจิตสำนึก แนวคิดและปฏิบัติการ ยืนหยัดเป้าหมายเอกราช ประชาชาติและลัทธิสังคมนิยม ปกป้อง รักษาเอกราช อธิปไตยแห่งชาติ เสถียรภาพทางการเมือง-สังคม สร้างสรรค์ประเทศให้นับวันเจริญเข้มแข็ง มีอารยธรรม ประชาชนมีชีวิตที่อิ่มหนำผาสุก แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและองค์กรทุกระดับต้องปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษา รณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายของพรรคและ กฎหมายของรัฐอย่างสมบูรณ์  แนวร่วมฯเป็นแกนหลักในการปกป้องพื้นฐานแนวคิดของพรรคในการป้องกันและต่อต้านแผนกุศโลบาย ของกลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริ ยืนหยัดต่อสู้ทัศนะที่ผิดพลาดและไม่ถูกต้อง.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด