แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ

(VOVWorld)-นางฟานบิ๊กเถี่ยน  กรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนาม ประธานกองทุนเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับฮังการีและนายกสมาคมสตรีเวียดนามได้เผยว่า แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภุมิ

แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ - ảnh 1
นางฟานบิ๊กเถียน กรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนาม
(VOVWorld)-“แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภุมิ”  นี่เป็นคำยืนยันของนางฟานบิ๊กเถียน  กรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนาม ประธานกองทุนเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับฮังการีและนายกสมาคมสตรีเวียดนามในฮังการีในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศฝั่งเศส  นางฟานบิ๊กเถียนเห็นว่า ในเวลาที่ผ่านมา งานรณรงค์ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงใหม่  จำนวนชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศที่เข้าร่วมคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามเพิ่มขึ้น  นางฟานบิ๊กเถียนได้เผยว่า
“คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามให้ความสนใจต่อชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ  ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา  นี่เป็นครั้งแรกที่ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศแสดงความคิดเห็นผ่านแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม  โดยได้เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และแนวร่วมปิตุภุมิเวียดนามมากขึ้น”
นางฟานบิ๊กเถียนได้แสดงความหวังว่า การประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่๘ของคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามจะมีมาตรการเพื่อส่งเสริมบทบาทของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในการรณรงค์ชาวเวียดนามมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด