แผนปฏิบัติการแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศช่วงปี 2012-2020

(VOVworld) – เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงฯได้ตั้งเป้าหมาย 10 ข้อ ได้แก่ การเพิ่มความสามารถในการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเตือนภัยธรรมชาติ

แผนปฏิบัติการแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศช่วงปี 2012-2020 - ảnh 1
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาืัที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลต่างๆ (haydanhthoigian.net)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 17 เมษายน ณ กรุงฮานอย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศช่วงปี 2012-2020 ซึ่งตามแผนการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและน้ำทะเลหนุนในเวียดนามตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปลายศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิเฉี่ยต่อปีจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1.6-2.2 องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเวียดนาม ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นเฉลี่ยตั้งแต่ 57-73 เซนติเมตรในเขตริมฝั่งทะเลเวียดนาม เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงฯได้ตั้งเป้าหมาย 10 ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การเพิ่มความสามารถในการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเตือนภัยธรรมชาติ การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก พัฒนาเศรษฐกิจโดยลดการปล่อยคาร์บอน สร้างสรรค์ชุมชนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น นาย Trương Đức Trí รองอธิบดีกรมอุตินิยมวิทยาได้เผยว่า  จนถึงขณะนี้ เวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆ เช่นจัดทำร่างระเบียบ  นโยบายด้านกฏหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การป้องกันและลดภัยธรรมชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกาศใช้ยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในเร็วๆนี้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะเสนอแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลักดันการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จนถึงขณะนี้ มี 45 จาก 63 จังหวัดและนครได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประชาคมโลกรับทราบและชื่นชมความพยายามของเวียดนามในการเดินหน้ารับมือกับปัญหาดังกล่าว”  ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ย้ำถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาน้ำทะเลหนุน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด