แรงงาน 1.5 –3 ล้านคนจะได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19

(VOVWORLD) -กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือสถานประกอบการและแรงงานในการรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
แรงงาน 1.5 –3 ล้านคนจะได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19  - ảnh 1 แรงงาน 1.5 –3 ล้านคนจะได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19 

สำหรับนโยบายค้ำประกันสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้อนุมัติการระงับการจัดเก็บเงินประกันสังคมและกองทุนเกษียณอายุให้แก่กลุ่มสถานประกอบการ 2 กลุ่ม หนึ่งคือ สถานประกอบการที่มีแรงงานร้อยละ 50ที่เข้าร่วมประกันสังคมที่ต้องหยุดงาน ถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง สองคือ สถานประกอบการที่ได้รับผลเสียหายร้อยละ 50 ขึ้นไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้คาดการณ์ว่า แรงงานประมาณ 1.5 ล้าน-3 ล้านคนและสถานประกอบการ 150,000-200,000 แห่งจะได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว สำหรับกลุ่มนโยบายด้านสินเชื่อสำหรับแรงงานและสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สหกรณ์และครอบครัวที่ประกอบธุรกิจ กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เสนอให้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะ แรงงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยและแรงงานในเขตชนบท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด