โทรเลขอวยพรของพรรคการเมืองต่างๆในโอกาสรำลึกครบรอบ 90 ปีวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 90 ปีวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม คณะกรรมการกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะกรรมการกลางพรรคประชาชนกัมพูชาได้ส่งโทรเลขอวยพรถึงคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 

ส่วนเลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์คิวบา เราอุล คาสโตรและหัวหน้าพรรคแรงงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี คิมจองอึนได้ส่งโทรเลขอวยพรถึงท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม

ในโทรเลขอวยพรคณะกรรมการกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำที่ปรีชาสามารถและถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ประชาชนเวียดนามจะบรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในการปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ให้ประสบความสำเร็จเพื่อเป้าหมายประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรม มุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 พรรค รัฐและประชาชนลาวจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนับวันยิ่งผลิดอกออกผลเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อสันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาของภูมิภาคและโลก

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ย้ำว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม พร้อมร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามผลักดันการหารือเชิงยุทธศาสตร์ ผลักดันความไว้วางใจทางการเมือง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค การบริหารประเทศ สนับสนุนกันในกระบวนการแสวงหาเส้นทางสังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศตน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามที่โปร่งใส ยั่งยืน ผลักดันภารกิจการสร้างสรรค์สังคมนิยมให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมต่อความก้าวหน้าของมนุษย์

ส่วนคณะกรรมการกลางพรรคประชาชนกัมพูชาได้ระบุว่า พรรคและประชาชนกัมพูชาให้ความสำคัญต่อความสามัคคี มิตรภาพที่ยาวนานและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองพรรค สองรัฐและประชาชนกัมพูชา-เวียดนามให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง “ประเทศเพื่อนบ้านที่ดีงาม มิตรภาพที่ยาวนาน ร่วมมือในทุกด้านและมั่นคง ยั่งยืน”

ในขณะเดียวกัน นาย เราอุล คาสโตร เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาได้ยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นของผู้บัญชาการการปฏิวัติคิวบา ฟีเดล คาสโตร เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องที่เสมอต้นเสมอปลายกับพรรคคอมมิวนิสต์และประเทศเวียดนาม ในปี 2020 ทั้งสองประเทศจะรำลึกครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่ลึกซึ้ง และตัวอย่างแห่งความมุ่งมั่นสามัคคีต่อความท้าทายในโลกในปัจจุบัน

ส่วน นาย คิมจองอึน หัวหน้าพรรคแรงงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้แสดงความเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่ยาวนานระหว่างสองพรรคจะได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในภารกิจการต่อสู้เพื่อปกป้อง รักษาและพัฒนาไปสู่สังคมนิยมอย่างสำเร็จ

โอกาสรำลึกครบรอบ 90 ปีวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม พรรคการเมืองและหัวหน้าของพรรคการเมืองต่างๆในโลก เพื่อนมิตรชาวต่างชาติและองค์การระหว่างประเทศของประเทศต่างๆได้ส่งโทรเลขอวยพรถึงคณะกรรมการกลางพรรคและผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เช่นพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น พรรคแรงงานบราซิล พรรคประชาชนมองโกเลีย พรรคคอมมิวนิสต์ตุรกี เป็นต้น โดยชื่นชมบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในกระบวนการช่วงชิงเอกราช ปลดปล่อยประเทศในอดีตและในภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมในปัจจุบันและแสดงความประสงค์ที่จะผลักดันสัมพันธไมตรีกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม.

.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด