ในปี 2025 หน่วยงานโลจิสติกส์จะมีส่วนร่วมร้อยละ 5-6 ต่อจีดีพี

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีได้ประกาศมติเกี่ยวกับการแก้ไขและเพิ่มเติมมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ปี 2017เกี่ยวกับการอนุมัติแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาหน่วยงานโลจิสติกส์เวียดนามจนถึงปี 2025
จนถึงปี 2025 หน่วยงานโลจิสติกส์จะมีส่วนร่วมร้อยละ 5-6 ต่อจีดีพี  อัตราการขยายตัวของหน่วยงานโลจิสติกส์อยู่ที่ร้อยละ 15 -20 ดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศหรือ LPI  อยู่อันดับ 50ขึ้นไป  มติดังกล่าวยังระบุถึงกระบวนการปฏิบัติแผนการจนถึงปี 2035 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 เพื่อเพิ่มทักษความสามารถและการพัฒนาบริการโลจิสติกส์ในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด