ใน 10 ปีข้างหน้า เวียดนามพยายามติดกลุ่ม 15 ประเทศที่มีการเกษตรที่พัฒนามากที่สุดในโลก

(VOVWORLD) - ในการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของหน่วยงานการเกษตรและพัฒนาชนบทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2019 ณ กรุงฮานอยในเช้าวันที่ 3 มกราคม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้เสนอว่า จำเป็นต้องแก้ไขอุปสรรคด้านที่ดิน ส่งเสริมความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ มุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกด้านการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำในปี 2019
ใน 10 ปีข้างหน้า เวียดนามพยายามติดกลุ่ม 15 ประเทศที่มีการเกษตรที่พัฒนามากที่สุดในโลก - ảnh 1 ภาพการประชุม (Photo VGP)

ปี 2018 หน่วยงานการเกษตรเวียดนามยืนหยัดสถานะสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมต่อไป การปฏิรูปโครงสร้างอย่างสมบูรณ์และพร้อมเพรียงพร้อมกับผลงานที่น่ายินดีในการผ่านมาตรฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 5 มาตรฐาน อัตราการขยายตัวของจีดีพีบรรลุร้อยละ 3.76 สูงที่สุดในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.86 มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำบรรลุกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ มีตำบลที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ร้อยละ 42.4

นอกจากชื่นชมผลสำเร็จในปี 2018 ของหน่วยงานการเกษตรและพัฒนาชนบท นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กยังกำชับว่า ยังมีอุปสรรคต่างๆในด้านการเกษตร ดังนั้น จำเป็นต้องแสวงหามาตรการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทต้องเตรียมพร้อมเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการผลิต ควบคุมความมีเสถียรภาพในด้านราคาให้แก่เกษตรกร ให้การดูแลเอาใจใส่ปัญหาปู๋ยปลอม พันธุ์พืชและความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นต้น

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกย้ำว่า การพัฒนาการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและเสนอว่า “หน่วยงานการเกษตรต้องปลูกเร้าความมุ่งมั่นของประเทศ พยายามให้อีก 10 ปีข้างหน้า เวียดนามติดกลุ่ม 15 ประเทศที่มีการเกษตรที่พัฒนามากที่สุดในโลก โดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรต้องติดกลุ่ม 10 ประเทศชั้นนำของโลก พยายามกลายเป็นศูนย์กลางการแปรรูปส่งออกไม้ เครื่องเฟอร์นิเจอชั้นนำของโลก เป็นแหล่งผลิตกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก การขยายตัวด้านการเกษตรคืออยู่ในระดับสูง อยูที่ร้อยละ 3  การส่งออกกุ้งบรรลุ 4 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผมขอเสนอให้บรรดาสหายแสวงหาทุกวิถีทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในระดับสูง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด