ใน 9 เดือนที่ผ่านมา เวียดนามมีเพิ่ม84โครงการลงทุนใหม่ในต่างประเทศ

(VOVWORLD) -ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมามี 24 ประเทศและดินแดนที่รับการลงทุนจากเวียดนาม โดยอันดับแรกคือ แคนาดา สิงคโปร์ ลาว คิวบา 
กรมการลงทุนต่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามเผยว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา เวียดนามมี84โครงการใหม่ที่ได้รับใบรับรองการลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่าทุนของฝ่ายเวียดนาม244.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอีก 18 โครงการที่เพิ่มทุนรวม 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสถานประกอบการเวียดนามที่ลงทุนในต่างประเทศเน้นใน 14 แขนงและอันดับแรกคือการค้าส่งและค้าปลีกอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร การผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้า การเกษตร ป่าไม้ และการประมง อุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปเป็นต้น.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด