ADMM+ ยืนยันคำมั่นต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไป

(VOVWORLD) -วันที่ 10 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีรำลึกครบรอบ 10 ปีวันจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนขยายวงหรือ ADMM+ ภายใต้อำนวยการของพลเอก โงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีตัวแทนของรัฐมนตรี 10 ประเทศอาเซียน 8 ประเทศหุ้นส่วน เอกอัครราชทูต ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศต่างๆ ตัวแทนของอียู สำนักงาน UNDP เลขาธิการอาเซียนและรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศต่างๆที่ได้รับเชิญเข้าร่วม
ADMM+ ยืนยันคำมั่นต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไป - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้กล่าวย้ำว่า            “ผมขอชื่นชมการเติบโตของ ADMM+ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลไกที่มีความหมายสำคัญและมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกทาบทามความคิดเห็นด้านนโยบายและความร่วมมือในด้านกลาโหมและความมั่นคงระดับรัฐมนตรีกลาโหม พร้อมทั้งเป็นก้าวพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงที่เกิดใหม่ต่างๆ

ในสภาวการณ์ที่ภูมิภาคและโลกต้องรับมือความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กยืนยันว่า ยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมด ทุกประเทศต้องการสันติภาพ และเสถียรภาพเพื่อความร่วมมือและพัฒนา สิ่งนี้จะกลายเป็นความจริงได้ถ้าหากทุกการพิพาทและความขัดแย้งต่างๆได้รับการแก้ไขผ่านความไว้วางใจ จิตใจแห่งความสร้างสรรค์และไมตรีจิตมิตรภาพของทุกฝ่าย และ ADMM+ เป็นหนึ่งในกลไกความร่วมมือพหุภาคีของภูมิภาคที่ได้ส่งเสริมบทบาทการเป็นเสาหลักและการนำของอาเซียน

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี พลเอก โงซวนหลิก ได้สรุปผลการพัฒนาความร่วมมือของ ADMM+ ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งยืนยันบทบาทของ ADMM+ ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ ส่งเสริมความเข้าใจและความไว้วางใจกัน            “ส่วนร่วมที่เป็นนิมิตหมายสำคัญส่วนหนึ่งของเวียดนามและประวัติศาสตร์ของอาเซียนคือการจัดตั้ง ADMM+ ณ กรุงฮานอยเมื่อปี 2010 ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง – กลาโหมเพื่อผลักดันสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาคผ่านการสนทนาและกิจกรรมความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม เพิ่มความสามารถในการรับมือความท้าทายต่างๆในด้านความมั่นคงของภูมิภาค ในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของอาเซียนและ ADMM+ เวียดนามจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมมือกับบรรดาประเทศอาเซียน ประเทศเพื่อนมิตรและหุ้นส่วนเพื่อสร้างสรรค์ภูมิภาคมีสันติภาพ เสถียรภาพ ร่วมมือและพัฒนา”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด