AVSE Global ผลักดันการเชื่อมโยงของปัญญาชนและผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาเวียดนาม

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 18 มีนาคม ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส องค์กรวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเวียดนามทั่วโลกหรือ AVSE Global ได้จัดการประชุมโต๊ะกลมเพื่อสรุปผลงานที่บรรลุและแนะนำแผนงานในเวลาข้างหน้า
ในการนี้ ศร. เหงียนดึ๊กเคือง ประธาน AVSE Global ได้เผยว่า กำลังดำเนินโครงการด้านการปรึกษาเกี่ยวกับการพัมนาและสนับสนุนภายในประเทศ โดยมีการเข้าร่วมของผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์เวียดนามที่กำลังอาศัยและทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งในฐานะเป็นหน่วยงานที่ปรึกษา AVSE ได้มีส่วนร่วมต่อการวางแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่ดินและด้านต่่างๆ ของท้องถิ่น กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ
ในปี 2023 เพื่อปฏิบัติเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม AVSE จะเน้นเชื่อมโยงโครงการสตาร์ทอัพกับหุ้นส่วนและนักลงทุนเข้าร่วม โดย Hack4Growth คือโครงการที่จะได้รับการผลักดันเพื่อดึงดูโครงการสตาร์ทอัพอื่นๆ โดยเฉพาะคาดว่า AVSE จะจัดกิจกรรมใหญ่ 2 กิจกรรมประกอบด้วย ฟอรั่มชาวเวียดนามที่มีอิทธิพลครั้งที่ 2 ที่นครโฮจิมินห์และฟอรั่มการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนามที่จังหวัดฟู้เถาะ นาย ดิงตว่านทั้ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฝรั่งเศสได้ให้ความสำคัญต่อส่วนร่วมของ AVSE โดยยืนยันว่า โครงการเหล่านี้ควรได้รับการผลักดันให้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาของประเทศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด