CP เวียดนาม ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศเวียดนาม

(VOVWORLD) -เมื่อค่ำวันที่ 10 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย สภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนามได้มอบประกาศนียบัตร 100 บริษัทยั่งยืนในโครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม แก่ CP เวียดนาม ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในปีนี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นอยู่ในกลุ่มบริษัท TOP 10 (Top 10 sustainable companies in the manufacturing sector) จากบริษัททั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือก
CP เวียดนาม ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศเวียดนาม - ảnh 1คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี (คนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ CP เวียดนามถ่ายรูปในพิธีกับรองประธานประเทศเวียดนาม ดั๋งถิหงอกถิ่ง และตัวแทนบริษัทอื่นๆ

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินบริษัทเอกชนโดยสมัครใจ เพื่อส่งเสริมบริษัทเวียดนามและบริษัทต่างชาติให้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นผลดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน สู่การสร้างเวียดนามให้เติบโตอย่างยั่งยืน

CP เวียดนาม ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศเวียดนาม - ảnh 2ตัวแทนผู้บริหาร CP เวียดนามถ่ายรูปในพิธี

คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ CP เวียดนาม กล่าวว่า “CP เวียดนาม มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากลและ SDGs เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค โดยปรับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายการผลิตและการเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม เป็นการประเมินประจำปี ด้วยเกณฑ์ข้อกำหนด CSI (Corporate Sustainability Index) มีดัชนีช้วัด 127 ข้อ ครอบคลุมการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด