QuảngTrị เปิดตัวเขตบริการและท่องเที่ยว CửaViệt

(VOVworld) – นี่ถือเป็นจุดเด่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด QuảngTrịและเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งCửaTùng-CửaViệtเพื่อสร้างเป็นเขตสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวทะเลและเกาะแก่งได้แก่ CửaTùng-CửaViệt-CồnCỏ

QuảngTrị เปิดตัวเขตบริการและท่องเที่ยว CửaViệt - ảnh 1
สถานที่ท่องเที่ยว CửaViệt ของจังหวัด QuảngTrị (Internet)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม สำนักงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัด QuảngTrị ได้จัดพิธีเปิดตัวเขตบริการและท่องเที่ยว CửaViệt ณ สถานที่ท่องเที่ยว CửaViệt ในอำเภอ GioLinh เขตบริการและท่องเที่ยว CửaViệt ถือเป็นจุดเด่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด QuảngTrị และเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่ง CửaTùng-CửaViệt เพื่อสร้างเป็นเขตสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวทะเลและเกาะแก่ง ได้แก่ CửaTùng-CửaViệt-CồnCỏ ซึ่งถือเป็นเขตท่องเที่ยวและให้บริการทางทะเลแห่งแรกในแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกที่เชื่อมกับประเทศลาว ไทยและพม่า./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด