RCEP เชื่อมโยงจุดแข็งของเศรษฐกิจเอเชียเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(VOVWORLD) - บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความเห็นว่า ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP ที่ลงนามเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาให้แก่ประเทศสมาชิก อีกทั้งช่วยผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสในภูมิภาค 
RCEP เชื่อมโยงจุดแข็งของเศรษฐกิจเอเชียเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ประธานอาเซียน 2020 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เจิ่นต๊วนแองและตัวแทนของประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมพิธีลงนาม RCEP เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2020 (vietnamplus)

รายงานที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญอาวุโส Peter A. Petri จากสถาบัน Brookings และศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Michael Plummer จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ได้ระบุว่า ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ทางการเมืองเอื้ออำนวย RCEP จะเชื่อมโยงประชากรโลกร้อยละ 30 และผลผลิตทางเศรษฐกิจโลกจะเกิดประโยชน์มากมาย นอกจากนั้น สามารถเพิ่มรายรับของเศรษฐกิจถง 2 แสน 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมูลค่าการค้าโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนยังได้ประเมินว่า RCEP และข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ CPTPP ที่ลงนามเมื่อปี 2018 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเอเชียเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงจุดแข็งของเศรษฐกิจเหล่านี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด