UNDP ช่วยเหลือเวียดนามในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ณ สำนักงานของกระทรวงการต่างประเทศ นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาง  Ramla Al Khalidi หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ประจำเวียดนามในโอกาสมารับตำแหน่งตามวาระในเวียดนาม 
UNDP ช่วยเหลือเวียดนามในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ - ảnh 1นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาง  Ramla Al Khalidi หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของ UNDP 

ในการนี้ รัฐมนตรี บุ่ยแทงเซินได้เสนอให้ UNDP ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาด้านนโยบาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เวียดนามปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี 2021 -2030 พัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยผ่าน 3 ก้าวกระโดดเกี่ยวกับการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของกลไก การพัฒนาแหล่งบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รัฐมนตรี บุ่ยแทงเซินเสนอให้ UNDP ให้ความช่วยเหลือเวียดนามในการปฏิบัติคำมั่นต่างๆเกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก การเจรจาเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนการปรับเปลี่ยนด้านพลังงานที่เป็นธรรมหรือ JETP  เน้นให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงกรอบทางนิตินัย การเข้าถึงการเงินและเทคโนโลยี การเพิ่มทักษะความสามารถด้านธรรมาภิบาล การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด เป็นต้น

ส่วนนาง Ramla Al Khalidi ได้ยืนยันว่า  UNDP ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับเวียดนามและจะพยายามร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติโครงการแห่งชาติระหว่างเวียดนามกับ UNDP ในช่วงปี 2022 -2026 และกรอบความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติในช่วงปี 2022 -2026 โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านสาธารณสุขและการศึกษา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด