WB สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เวียดนาม

(VOVWorld) –   คณะผู้บริหารธนาคารโลกหรือWB ได้อนุมติวงเงินสินเชื่อจากสมาพันธ์พัฒนาระหว่างประเทศ หรือIDA  มูลค่า๒๕๐ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่โครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำHồng หรือแม่น้ำแดงและโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

WB สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เวียดนาม - ảnh 1
ธนาคารโลกสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เวียดนาม(Photo:Baodientudangcongsan)

(VOVWorld) – คณะผู้บริหารธนาคารโลกหรือWB ได้อนุมติวงเงินสินเชื่อจากสมาพันธ์พัฒนาระหว่างประเทศ หรือIDA  มูลค่า๒๕๐ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่โครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำHồng หรือแม่น้ำแดงและโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงได้รับเงินช่วยเหลือ๑๕๐ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีวัตถุประสงค์จัดสรรการบริการสาธารณสุขที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชน๑๕ล้านคน โดยเฉพาะ สตรีและเด็ก ยกระดับประสิทธิภาพการบริการในโรงพยาบาลของ๑๓จังหวัดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ขยายทักษะให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอและลดการกีดกันทางการเงินผ่านการขยายเป้าหมายที่ได้รับบัตรประกันสาธารณสุขให้แก่ครอบครัวใกล้ยากจน สำหรับโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับวงเงินสินเชื่อ๑๐๐ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเวียดนามผ่านการวางและปฏิบัตินโยบายส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการนำร่อง ขยายประสิทธิภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือR and D และส่งเสริมการพัฒนาของสถานประกอบการด้านนี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด