มาเยือนหมู่บ้าน บวนโดน

บวนโดนกำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ดั๊กลักและเขตที่ราบสูงไตเงวียน บวนโดนตามภาษาลาวคือ หมู่บ้านบนเกาะเนื่องจากได้รับการก่อตั้งในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ Sêrêpốkที่ล้อมรอบด้วยเกาะน้อยหลายแห่ง

มาเยือนหมู่บ้าน บวนโดน - ảnh 1
หมู่บ้าน Buôn Đôn

 บวนโดนอยู่ห่างจากเมืองบวนมาถวดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 50 กิโลเมตรคือผืนแผ่นดินที่มีชื่อเสียงด้วยอาชีพล่าสัตว์ป่าและฝึกช้างป่า ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชนกลุ่มน้อยต่างๆอาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น เอเด  M’nông ยาราย ลาว ไทย บวนโดนกำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ดั๊กลักและเขตที่ราบสูงไตเงียน บวนโดนตามภาษาลาวคือ หมู่บ้านบนเกาะ ซึ่งมีเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวชและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นี่มีอุทยานแห่งชาติ Yok Ðôn มีพื้นที่ 1 แสนเฮกต้าที่มีพืชและสัตว์หลายชนิด เมื่อมาเยือนที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทัศนียาภาพที่สวยงามของหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยต่างๆ สะพานแขวนที่มีระยะทางกว่า 100 เมตรข้ามแม่น้ำ Sêrêpốk เพื่อเชื่อมต่อกับเกาะ Ea Nô  ได้ชมน้ำตก ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของเขตที่ราบสูงไตเงียน โดยเฉพาะได้ชมบ้านยาวของชนกลุ่มน้อยไตเงียนที่มีความยาวนับร้อยเมตร หากชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย นักท่องเที่ยวก็สามารถขี่ช้างข้ามแม่น้ำ Sêrêpốk เพื่อไปถึงอุทยานแห่งชาติ Yok Đôn นั่งเรือไม้บนสระน้ำ Ea Rông....


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด