จังหวัดบั๊กนิงห์ให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดบั๊กนิงห์ให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) - ปี 2017 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพในช่วงปี 2017-2025 และมอบหมายให้สมาพันธ์สตรีเวียดนามเป็นประธานโครงการเพื่อแปรแนวคิดการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพของสตรีให้กลายเป็นความจริง มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ที่จังหวัดบั๊กนิงห์ หลังจากปฏิบัติโครงการเป็นเวลากว่า...