กระตุ้นศักยภาพการพัฒนาจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กือชุด ดั๊กนง

(VOVWORLD) - เขตเตยเงวียน รวมทั้งจังหวัดดั๊กนง เป็นผืนแผ่นดินที่มีศักยภาพสูงในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งที่กำลังได้รับการปฏิบัติในจังหวัดดั๊กนงได้รับการคาดหวังว่าจะนำศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่สะอาดมาสนับสนุนความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
กระตุ้นศักยภาพการพัฒนาจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กือชุด ดั๊กนง - ảnh 1แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กือชุด

      

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กือชุดในตัวเมือง อีอา ตลิง อำเภอ กือชุด จังหวัดดั๊กนงมีพื้นที่เกือบ 65 เฮกตาร์และมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 1 แสน 8 หมื่น 7 พันแผงซึ่งช่วยสร้างเป็นแหล่งพลังงานสะอาดอันมหาศาล ก่อนหน้านั้น ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งนี้เคยเป็นเขตรกร้างว่างเปล่าและเป็นเขตปลูกพืชที่ให้ผลผลิตและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำ

บริษัทหุ้นส่วนไฟฟ้าพลังน้ำภาคกลางคือเจ้าของลงทุนโครงการนี้โดยได้สำรวจท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศ เห็นว่าบริเวณอำเภอ กือชุด จังหวัดดั๊กนง มีศักยภาพที่สุดเพราะมีแสงแดดเฉลี่ย 2,600 ชั่วโมงต่อปี ระบบจ่ายไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่ไม่แปรปรวนและไม่ค่อยเกิดภัยธรรมชาติ ดังนั้น ทางบริษัทได้ลงทุนกว่า 1 ล้าน 3 แสนล้านด่งเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวัตต์ และเปิดใช้งานแล้ว ซึ่งคาดว่า จะผลิตไฟฟ้าได้ 90 ล้านเมกะวัตต์ต่อปี ทำรายได้เกือบ 2 แสนล้านด่ง และคาดว่าจะคืนทุนภายใน 9 ปี  นาย ลิวฟุกแอง รองผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กือชุด ได้เผยว่า “จังหวัดดั๊กนง โดยเฉพาะอำเภอ กือชุดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะสถานที่ที่รับเลือกก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีความสะดวกมากมาย เช่นใกล้ระบบสายส่ง 110 กิโลโวลต์และได้รับแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ เมื่อเร็วๆนี้ หลังจากประชุมกับทางการท้องถิ่น ทางการท้องถิ่นได้ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างมาก กำลังผลิตไฟฟ้าต่อเดือนบรรลุประมาณ 7 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ตั้งแต่วันเปิดใช้งานคือวันที่ 20 เมษายนจนถึงปัจจุบันได้กระจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าแห่งชาติกว่า 31 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง มีส่วนร่วมสำคัญต่อการลดสถานการณ์การขาดแคลนไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนลดการสูญเสียไฟฟ้าในภูมิภาค”

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งพลังงานแสงอาทิตย์กำลังได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล นี่คือแนวทางที่จำเป็นในสภาวการณ์ที่พลังงานแบบดั้งเดิม เช่นไฟฟ้าพลังน้ำและไฟฟ้าพลังความร้อนนับวันลดลงทั้งด้านปริมาณและประสิทธิภาพการแข่งขัน นาย เหงียนวันจิ่ง รองผู้อำนวยการบริษัทไฟฟ้าดั๊กนงเผยว่า “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเครือบริษัทไฟฟ้าภาคกลางจ่ายไฟฟ้าสู่ระบบสายส่ง 110 กิโลโวลต์ ซึ่งมีส่วนร่วมเพิ่มแหล่งไฟฟ้าให้แก่อำเภอและท้องถิ่น สร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าของจังหวัดดั๊กนง อีกทั้งเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองที่สำคัญในปัจจุบันของประเทศ รวมทั้งจังหวัดดั๊กนงที่ต้องการไฟฟ้าเพิ่มอีกกว่าร้อยละ 10”

ตามความเห็นของนาย เงียมห่งกวาง รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอกือชุด การลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ช่วยกระตุ้นการใช้ศักยภาพของท้องถิ่นและพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นจุดลงทุนที่เต็มศักยภาพสำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ “ผลดีที่เกิดกับท้องถิ่นมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ 2คือเพิ่มรายได้ให้แก่งบประมาณของท้องถิ่น 3คือสร้างงานทำให้แก่ชาวท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและเข้มแข็งของโครงการ ในเวลาที่จะถึง ทางการท้องถิ่นมีความประสงค์ว่า โครงการนี้จะได้รับการขยายผลให้เกิดประสิทธิผลต่อไปและทำให้สถานประกอบการ และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในท้องถิ่นของเรา”

นอกจาก 2 โครงการใหญ่ที่ได้เปิดใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว ขณะนี้ มีโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 6 โครงการ ที่คาดว่า จะได้รับการก่อสร้างในอำเภอกือชุดและกรงโนโดยกำลังได้รับการยื่นเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อทำการตรวจสอบและเพิ่มเติมในการวางผังระบบไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ มียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านล้างด่ง  - 4 ล้านล้านด่ง อำเภอต่างๆในเขตตอนบนของจังหวัดดั๊กนง รวมทั้งกือชุด กรงโนและดั๊กมิล ยังมีศักยภาพอีกมากเพื่อพัฒนาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ นี่คือสัญญาณที่น่ายินดี มีส่วนร่วมผลักดันแหล่งจัดสรรไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานไฟฟ้าทั่วประเทศ ตลอดจนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด