กาตัง-หมู่บ้านตั้งถิ่นฐานใหม่นำร่องในจังหวัดกว๋างจิ

(VOVWorld)-เขตตั้งถิ่นฐานใหม่กาตังในตัวเมืองลาวบ๋าว อำเภอเฮื้องฮว้า จังหวัดกว๋างจิเป็นที่อยู่อาศัยของ๕๑ครอบครัว  โดยมีประชาชนชนเผ่าเวินเกี่ยวกว่า๒๐๐คน  ซึ่งถือเป็นตัวอย่างเขตตั้งถิ่นฐานใหม่ในจังหวัดกว๋างจิเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานและได้รับความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์จากประชาชน
(VOVWorld)-เขตตั้งถิ่นฐานใหม่กาตังในตัวเมืองลาวบ๋าว อำเภอเฮื้องฮว้า จังหวัดกว๋างจิเป็นที่อยู่อาศัยของ๕๑ครอบครัว  โดยมีประชาชนชนเผ่าเวินเกี่ยวกว่า๒๐๐คน  ซึ่งถือเป็นตัวอย่างเขตตั้งถิ่นฐานใหม่ในจังหวัดกว๋างจิเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานและได้รับความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์จากประชาชน

กาตัง-หมู่บ้านตั้งถิ่นฐานใหม่นำร่องในจังหวัดกว๋างจิ - ảnh 1
กาตัง-หมู่บ้านตั้งถิ่นฐานใหม่นำร่องในจังหวัดกว๋างจิ

นาย ป๋าเหยื่อ  หัวหน้าหมู่บ้านกาตัง  ตัวเมืองลาวบ๋าว อำเภอเฮื้องฮว้า จังหวัดกว๋างจิได้พาพวกเราไปเยือนบ้านหลังใหม่ในเขตตั้งถิ่นฐานใหม่กาตังและเผยว่า เมื่อ๒ปีก่อน ชาวบ้านไม่อยากมาอาศัยในเขตนี้  แต่ปัจจุบัน  บ้านทุกหลังได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีความมั่นใจในการสร้างฐานะ  โดยเน้นทำสวนผักผลไม้และปลูกป่าจนหลุดพ้นจากความยากจน “เมื่อมาอาศัยอยู่ที่นี่ พรรคและรัฐได้ให้ความสนใจต่อการก่อสร้างถนนหนทาง ไฟฟ้า สถานีอนามัยและบ้านหลังใหม่  ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกกล้วย มันสำปะหลังและปลูกป่า  ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น”
นายป๋าเหยื่อได้เผยว่า ชาวบ้านที่นี่เลี้ยงแพะอย่างน้อย๑๐ตัว ไก่ เป็ดและหมูนับร้อยตัวและปลูกผักตามธรรมชาติ  เมื่อก่อนนี้ นายป๋าเหยื่อและชาวบ้านที่นี่ไม่กล้าคิดที่จะก่อสร้างบ้านหลังใหม่แต่ปัจจุบัน ได้อาศัยในบ้านใหม่  ได้ทานอาหารที่สะอาดและลูกหลานได้ไปโรงเรียน
ก่อนหน้านั้น ชาวบ้านในหมู่บ้านกาตังอาศัยตามแนวชายแดนของจุดผ่านแดนนานาชาติลาวบ๋าว  เมื่อปี๒๐๑๓ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการวางผัง การก่อสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบ๋าว  ประชาชนต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่น  คณะกรรมการประชาชนตัวเมืองลาวบ๋าว อำเภอเฮื้องฮว้า จังหวัดกว๋างจิได้ให้ประชาชนเลือกที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้าน   โดยเฉพาะ บ้านหลังใหม่ยังคงได้รับการก่อสร้างตามรูปแบบบ้านของชาวเวินเกี่ยว   นาย เลบ๊าหุ่ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนตัวเมืองลาวบ๋าวได้เผยว่า“นับตั้งแต่ที่ชาวบ้านหมู่บ้านกาตังมาอาศัยในเขตตั้งถิ่นฐานใหม่  ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น  นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ประชาชนในหมู่บ้านกาตังยังเข้าร่วมการรักษาความมั่นคงในเขตชายแดน”

กาตัง-หมู่บ้านตั้งถิ่นฐานใหม่นำร่องในจังหวัดกว๋างจิ - ảnh 2
บ้านหลายหลังได้รับการก่อสร้าง

จนถึงขณะนี้ เขตตั้งถิ่นฐานกาตังถือเป็นตัวอย่างของจังหวัดกว๋างจิเนื่องจากมีที่ตั้งที่เหมาะสมและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งค้ำประกันการพัฒนาการผลิต การศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  หมู่บ้านกาตังยังผูกมิตรสัมพันธ์กับหมู่บ้านแดนสะหวันของลาว  ประชาชนในสองหมู่บ้านผลักดันการพบปะสังสรรค์ ร่วมกันปกป้องความมั่นคงในเขตชายแดนระหว่างสองประเทศ  ร้อยเอก โห่เลหลวน รองหัวหน้าฝ่ายการเมืองของจุดผ่านแดนนานาชาติลาวบ๋าวได้เผยว่า “จากการสร้างความสัมพันธ์เป็นหมู่บ้านคู่มิตร ทั้งสองฝ่ายได้ยกระดับจิตสำนึกของประชาชน เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางการค้า  ผ่านกิจกรรมดังกล่าว  การประสานงานในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงในเขตชายแดนได้รับการผลักดัน”
 นาย หลวนได้เผยว่า  เมื่อก่อนนี้ หมู่บ้านกาตังประสบอุปสรรคมากมายแต่ปัจจุบันประชาชนทุกคนต่างมีงานทำ  มีรายได้ที่มั่นคง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความความมั่นคงได้รับการรักษา เด็กๆได้ไปโรงเรียน  เมื่อมาเยือนหมู่บ้านกาตังในปัจจุบันก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของหมู่บ้านแห่งนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด