การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในอำเภอเถาะซวน จังหวัดแทงหัว

( VOVworld ) - อำเภอเถาะซวนซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองแทงหัวไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๕๐ กม. ถือเป็นหนึ่งในอำเภอหลายแห่งของจังหวัดแทงหัวได้เดินหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนประสบผลในการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรและชนบท  โดยเฉพาะภายหลังปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มาเป็นเวลาเกือบ ๓ ปีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้ดีขึ้น ระบบการเมืองและสังคมมีความมั่นคง  ซึ่งผลสำเร็จเบื้องต้นนี้เป็นปัจจัยที่อำนวยความสะดวกให้ทางอำเภอสามารถปฏิบัติเป้าหมายการสร้างสรรค์ชนบทใหม่จนสำเร็จ


( VOVworld ) - อำเภอเถาะซวนซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองแทงหัวไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๕๐ กม. ถือเป็นหนึ่งในอำเภอหลายแห่งของจังหวัดแทงหัวได้เดินหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนประสบผลในการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรและชนบท  โดยเฉพาะภายหลังปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มาเป็นเวลาเกือบ ๓ ปีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้ดีขึ้น ระบบการเมืองและสังคมมีความมั่นคง  ซึ่งผลสำเร็จเบื้องต้นนี้เป็นปัจจัยที่อำนวยความสะดวกให้ทางอำเภอสามารถปฏิบัติเป้าหมายการสร้างสรรค์ชนบทใหม่จนสำเร็จ

การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในอำเภอเถาะซวน จังหวัดแทงหัว - ảnh 1
ถนนระหว่างหมู่บ้านได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต ( อินเตอร์เน็ต )

ทางอำเภอเถาะซวนได้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในตำบลทั้งหมด ๓๗ แห่ง  โดยได้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารของตำบลทุกระดับ มีการประชาสัมพันธ์และจัดขบวนการแข่งขันในหัวข้อ “ เถาะซวนร่วมกันสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ”  ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ประสบผลเบื้องต้น  โดยตำบลทุกแห่งภายในอำเภอเสร็จสิ้นการสำรวจสภาวการณ์ปัจจุบันและร่างแผนผังสร้างสรรค์ชนบทใหม่  จากการสำรวจปรากฎว่า ตำบล ๓๐ แห่งของอำเภอได้รับมาตรฐานการสร้างสรรค์ ๘ ข้อจากจำนวนทั้งหมด ๑๙ ข้อ แต่กว่าจะประสบผลเบื้องต้นดั่งในปัจจุบัน ตอนเริ่มดำเนินโครงการใหม่ๆก็ประสบความยากลำบากมากมายเหมือนท้องถิ่นอื่นๆตั้งแต่ปัญหาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ยังล่าช้า รายได้ของชาวบ้านยังต่ำ ตลอดจนงบประมาณให้แก่โครงการยังไม่พอ  แต่ภายหลังดำเนินมาสองปีโครงการก็ได้ประสบความคืบหน้า โดยสามารถสร้างและซ่อมแซมบ้านกว่า ๖๐๐ หลัง ก่อสร้างคลองระบายน้ำกว่า ๖ กม.และถนน ๑๐๐ กม.  รวมทั้งซ่อมแซมศูนย์วัฒนธรรมและกีฬากับห้องเรียนรวม ๕๐ หลัง นายเลฮุยหว่างรองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเถาะซวนซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เผยว่า  “ ทางอำเภอติดตามและแนะแนวการดำเนินโครงการของหมู่บ้านตำบล องค์การมวลชนและชาวบ้านอย่างใกล้ชิด  สิ่งที่สำคัญคือ การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  ซึ่ง ๒ ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านได้มีความเชื่อมั่นในแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐบาล  พวกเราได้ปฏิบัติตามแนวคิด ประชาชนรู้ ประชาชนหารือ ประชาชนทำและประชาชนใช้ผลงานของตัวเองจึงได้ประสบผลในเบื้องต้น

การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในอำเภอเถาะซวน จังหวัดแทงหัว - ảnh 2
โรงเรียนมัธยมต้นซวนยางได้รับการก่อสร้าง
จากโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ( อินเตอร์ิเน็ต )

ตำบลเตยโห่ อำเภอเถาะซวนทำการเกษตรเป็นหลักได้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ด้วยการรณรงค์ให้ทั้งระบบการเมืองเข้าร่วมและเน้นในการวางผัง  โดยสมาชิกของคณะกรรมการดูแลโครงการได้ไปดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์จากตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดอื่นๆ จากนั้นกลับมาหารือกับชาวบ้านเพื่อวางเป้าหมายและมาตรการปฏิบัติแล้วลงมือทำ  ด้วยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างแข็งขันทำให้โฉมของตำบลมีการเปลี่ยนแปลงที่ดูดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็พลอยดีขึ้นตามไปด้วย นายฝ่ามวันตุ๋งชาวบ้านหมู่ ๔ ตำบลเตยโห่เผยว่า “ ภายหลังดำเนินโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มาได้ ๒ ปีโฉมหน้าของหมู่บ้านได้เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เศรษฐกิจดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นกว่าก่อน การคมนาคมสะดวก  สำหรับครอบครัวของผมนั้นก็สะดวกสะบายกว่าก่อนทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  ครอบครัวผมทำนา เลี้ยงสุกรและเป็ดเป็นหลัก ซึ่งได้กู้เงินเพื่อดำเนินธุรกิจ การคมนาคมที่สะดวกส่งผลให้ทำมาค้าขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ถึง ๔ เท่า  การทำนาก็สะดวกสบายเนื่องจากถนนหนทางได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีตและระบบคลองได้รับการซ่อมแซม

การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในอำเภอเถาะซวน จังหวัดแทงหัว - ảnh 3
การฝึกสอนอาชีพให้แก่เยาวชน ( อินเตอร์เน็ต )

ทางอำเภอเถาะซวนตั้งเป้าไว้ว่า ภายในปี ๒๐๒๐ ตำบลครึ่งหนึ่งจะเสร็จสิ้นการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  นายเลฮุยหว่าง รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเถาะซวนสรุปประสบการณ์ของอำเภอว่า เพื่อที่จะประสบผลตามเป้าหมายต้องมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน การเปิดเผยแผนผังและความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งการระดมทั้งระบบการเมืองเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นพรรคสาขา ทางการ องค์การมวลชนและหน่วยงาน   ปัจจุบัน ทางอำเภอเถาะซวนสามารถระดมเงินได้ประมาณ ๕ แสนล้านด่ให้แก่โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดย ๓ แสน ๔ หมื่น ๖ พันด่งเป็นเงินสมทบของชาวบ้านคิดเป็นร้อยละ ๖๙ ของเงินทั้งหมด  และทางการอำเภอจะทำการสำรวจและเสริมแผนผังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวลาที่จะถึงนี้ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจทุกภาคเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อำเภอให้มีความทันสมัย ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด