การเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเซดังจากการมีไฟฟ้าใช้

(VOVWORLD) - ชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้าน เซดัง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในตำบล เออา เคว อำเอ กือ เมอ การ์ จังหวัดดั๊กลักกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งเนื่องจากมีไฟฟ้าแห่งชาติ โดยสวนและทุ่งนาเขียวขจี ทุกครอบครัวมีไฟฟ้าสว่างใช้ในตอนกลางคืน ฐานะครอบครัวต่างๆในหมู่บ้านกำลังพัฒนามากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเซดังจากการมีไฟฟ้าใช้ - ảnh 1กรรมกรของบริษัทไฟฟ้าดั๊กลัก ติดตั้งหลอดไฟฟ้าให้แก่ชาวบ้านเซดัง  

ปัจจุบัน หมู่บ้านเซดังมี 130 ครอบครัว รวมประชากร 499 คน โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นชนกลุ่มน้อย หมู่บ้านเซดังถือเป็นหมู่บ้านที่ลำบากพิเศษของอำเภอ กือ เมอ การ์ ก่อนปี 2018 ชาวบ้านในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิตและรดน้ำต้นไม้ จนทำให้ชาวบ้านหลายคนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ที่อื่น

เมื่อเดือนธันวาคมปี 2017 หน่วยงานไฟฟ้าของท้องถิ่นได้ผลักดันการก่อสร้างเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าแห่งชาติสนับสนุนความต้องการใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตและการผลิตของชาวบ้านตรงกับช่วงตรุษเต๊ตตามประเพณีปี 2018 ซึ่งทำให้ชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้าน

จนถึงปัจจุบัน ภายหลัง 2 ปีที่มีไฟฟ้าใช้ นาย เจี่ยวเตี๊ยนดึ๊ก ในหมู่บ้านเซดัง ก็มีฐานะที่ดีขึ้น มีบ้านที่มีความโอ่โถงและมีสวนพริกไทยที่สมบูรณ์ นาย ดึ๊ก ใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อรดน้ำอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมือนเมื่อก่อน ตามการคำนวณของเขา จากจำนวนต้นพริกไทยกว่า 1 พันต้นและพื้นที่ปลูกกาแฟ 1.7 เฮกตาร์ของครอบครัว ทุกปี นาย ดึ๊ก ต้องรดน้ำต้นไม้ 4-5 ครั้ง ถ้าหากใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การรดน้ำแต่ละครั้งต้องใช้เงินเกือบ 4 ล้านด่งเพื่อซื้อน้ำมันและจ่ายค่าจ้างแรงงานนับสิบคน ปัจจุบัน เมื่อมีไฟฟ้า การรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก ซึ่งช่วยให้ครอบครัวนาย ดึ๊ก มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น บนพื้นฐานดังกล่าว นาย ดึ๊ก ได้ขยายการผลิตและปลูกกาแฟและพริกไทยเพิ่มอีก 3 พัน 5 ร้อยตารางเมตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานะ “เมื่อก่อน ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทำมีไฟฟ้าพอใช้สำหรับดูทีวีเท่านั้น แต่เมื่อมีไฟฟ้าใช้แล้วก็สะดวกมากขึ้นเพราะสามารถใช้ตู้เย็นและเครื่องสูบน้ำได้ ในช่วง 2 ปีมานี้ ฐานะของผมดีขึ้น”

การเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเซดังจากการมีไฟฟ้าใช้ - ảnh 2กรรมกรของบริษัทไฟฟ้าดั๊กลัก ตรวจสอบสายไฟฟ้าในหมู่บ้านบ้านเซดัง 

เมื่อฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ชาวบ้านเซดังก็สามารถส่งเสริมให้บุตรหลานไปโรงเรียน จากการมีไฟฟ้าใช้ การไปโรงเรียนของเด็กในหมู่บ้านก็สะดวกมากขึ้น นาง เหงียนถิติ่ง อาจารย์ของโรงเรียนประถมศึกษาลี้ตึจ่องในหมู่บ้าน เซดัง เผยว่า เมื่อก่อนตอนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การไปเรียนหนังสือของลูกหลานในหมู่บ้านมีความลำบากมาก โดยวันที่แดดร้อนก็ไม่สบายตัว ส่วนถ้าตอนบ่ายฝนตก ห้องเรียนก็มืดไม่สว่าง แต่นับตั้งแต่มีไฟฟ้าใช้ การเรียนการสอนของครูและนักเรียนก็ดีขึ้น ครูสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้การสอนน่าสนใจเพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น

กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจี่ยวเยืองเท้ ยังจำได้ดีว่า เมื่อต้นปี 2018 ตอนได้เห็นแสงสว่างของไฟฟ้าแห่งชาติครั้งแรก ชาวบ้านรู้สึกปลื้มปิติยินดีมาก ในวันนั้นก็เป็นนิมิตหมายแห่งการเริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่บนผืนแผ่นดินนี้ ปัจจุบัน ในบ้านทุกหลัง ชาวบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์ แนวทางและนโยบายของพรรคก็เข้าถึงชาวบ้านอย่างสะดวกมากขึ้น ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นในการตั้งหลักแหล่งอาศัยและสร้างฐานะ แผนการลงทุนในการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจมีโอกาสปฏิบัติมากขึ้น “นับตั้งแต่มีไฟฟ้าใช้ เกษตกรสามารถซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อน จะใช้ไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างในตอนกลางคืนเท่านั้น แต่เมื่อมีไฟฟ้า ครอบครัวต่างๆสามารถซื้อทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้าและรดน้ำต้นไม้ได้สะดวกมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า การมีไฟฟ้าใช้ช่วยให้ฐานะของชาวบ้านพัฒนาดีขึ้น”

โครงการจ่ายไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้านเซดังและหมู่บ้าน จาราย ในตำบล เออา เคว สังกัดโครงการจ่ายไฟฟ้าชนบทแห่งชาติระยะที่ 1 ที่ลงทุนให้แก่หมู่บ้านบางแห่งที่มีความต้องการไฟฟ้าเร่งด่วนโดยสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การเปิดใช้โครงการเป็นพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่มั่นคง เป็นฝ่ายรุกในการแสวงหาแนวทางการผลิต หลุดพ้นจากความยากจนและสร้างฐานะ โครงการไฟฟ้าในหมู่บ้านเซดังได้ผลักดันการผลิตเกษตร สร้างก้าวกระโดดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ให้ดีขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด