ต้นเฉาก๊วยมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดกาวบั่ง

(VOVWORLD) -เฉาก๊วยเป็นของหวานที่ได้รับความนิยมจากหลายๆคน ซึ่งสามารถหาซื้อทานได้ตั้งแต่ตลาดในเขตชนบทไปจนถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ๆ มีเฉาก๊วยหลายชนิดแต่เฉาก๊วยของอำเภอแถกอาน จังหวัดกาวบั่งมีชื่อเสียงและอร่อยที่สุด ซึ่งธรรมชาติได้บันดาลให้แผ่นดินแห่งนี้มีสภาพภูมิอากาศและที่ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นเฉาก๊วย ดังนั้น ต้นเฉาก๊วยถือเป็นพันธุ์พืชหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ช่วยให้ครอบครัวต่างๆมีรายได้ที่มั่นคงและหลุดพ้นจากความยากจน
ต้นเฉาก๊วยมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดกาวบั่ง - ảnh 1เฉาก๊วยเป็นของหวานที่ได้รับความนิยมจากหลายๆคน 

ตำบลดึ๊กทงมีพื้นที่ปลูกต้นเฉาก๊วยมากที่สุดในอำเภอแถกอานคือเกือบ 100 เฮกตาร์ นาง เจี๋ยวถิเฮียน ชาวเผ่าเย้าในตำบลดึ๊กทงได้เผยว่า จากการที่มีสภาพอากาศที่เย็นสบายและมีสภาพพื้นดินที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นเฉาก๊วย นับตั้งปี 2016 ครอบครัวนาง เจี๋ยวถิเฮียนได้ปลูกต้นเฉาก๊วยในพื้นที่กว่า 1 เฮกตาร์ มีรายได้ประมาณ 60 ล้านด่งต่อปี นาง  เจี๋ยวถิเฮียน ได้เผยว่า

“เราปลูกต้นเฉาก๊วยที่บริเวณเนินเขาในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงและจะเก็บผลผลิตในช่วงหน้าร้อน    ความพิเศษอีกอย่างก็คือต้นเฉาก๊วยสามารถปลูกได้ 1 ครั้งต่อ 1 ฤดูกาลเท่านั้น”

ในฤดูเก็บเกี่ยว พ่อค้าจะมาซื้อใบเฉาก๊วยเพื่อนำไปขายต่อให้แก่โรงผลิตเฉาก๊วยในท้องถิ่นหรือส่งออกไปยังจีน  ในท้องถิ่น มีโรงผลิตเฉาก๊วยหลายแห่ง ซึ่งสร้างงานทำและรายได้ให้แก่แรงงานนับสิบคน นาง เลถวี่ เจ้าของโรงผลิตเฉาก๊วยในเมืองดงเค อำเภอแถกอานได้เผยว่า เมื่อก่อนนี้ เธอทำเฉาก๊วยไว้กินกันเองในครอบครัวหรือทำให้เพื่อนๆและญาติมิตรทานเท่านั้น หลังจากที่เห็นว่า ความต้องการบริโภคเฉาก๊วยของตลาดเพิ่มขึ้น นาง ถวี่ ได้เรียนรู้ประสบการณ์และซื้ออุปกรณ์ผลิตเฉาก๊วยตามแบบสายพานการผลิต  “เมื่อก่อนนี้ ชาวบ้านประสบอุปสรรค มีรายได้ต่ำแต่ตอนนี้ชีวิตดีขึ้น สถานที่ผลิตของครอบครัวดิฉันสร้างงานทำให้แก่แรงงาน 10 คน มีบางทีสามารถผลิตเฉาก๊วยได้กว่า 1,000 กล่องหรือคิดเป็นเกือบ 2 ตันต่อวันเพื่อส่งไปขายตามตลาดของจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ”

ต้นเฉาก๊วยมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดกาวบั่ง - ảnh 2ครอบครัวต่างๆเรียนรู้ประสบการณ์และซื้ออุปกรณ์ผลิตเฉาก๊วยตามแบบสายพานการผลิต

ที่อำเภอแถกอาน จังหวัดกาวบั่ง มีการปลูกต้นเฉาก๊วยในตำบลดึ๊กทง กวางจ๋องและแกงเติน  ปีนี้ พื้นที่การปลูกต้นเฉาก๊วยในอำเภอแถกอานอยู่ที่กว่า 360 เฮกตาร์ คิดเป็นปริมาณกว่า 2000 ตัน สร้างรายได้ 8 หมื่น -1 แสนล้านตันต่อปี  ซึ่งต้นเฉาก๊วยได้ช่วยสร้างฐานะให้แก่เกษตรกรแถกอานหลายๆคน นาย หวูดึ๊กเถียน หัวหน้าเกษตรอำเภอแถกอาน จังหวัดกาวบั่งได้เผยว่า

“การปลูกต้นเฉาก๊วยในพื้นที่ 1 เฮกตาร์สามารถเก็บผลผลิตได้ 6 ตัน  ราคาขายอยู่ที่ 3 หมื่นด่งต่อกิโลกรัม สร้างรายได้กว่า 100 ล้านด่งต่อ 1 เฮกตาร์  ต้นเฉาก๊วยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวและข้าวโพด ดังนั้น อำเภอแถกอาน จึงได้กำหนดให้เฉาก๊วยเป็นพืชหลักที่สามารถช่วยประชาชนแก้ปัญหาความยากจนและสร้างงานทำที่ดี”

ปัจจุบัน เฉาก๊วยของอำเภอแถกอานจังหวัดกาวบั่งได้รับความนิยมจากลูกค้าในตลาดต่างๆแต่สถานที่ผลิตในท้องถิ่นยังมีขอบเขตเล็กและมีกำลังการผลิตที่จำกัด นาย หว่างวันแถก เลขาธิการพรรคสาขาอำเภอแถกอานได้เผยว่า เพื่อให้เฉาก๊วยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ทางการอำเภอได้วางแนวทางพัฒนาพื้นที่ปลูกเฉาก๊วย มุ่งสู่การสร้างเครื่องหมายการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในอนาคต

“ในเวลาที่จะถึง พวกเราจะเรียกร้องให้บรรดานักลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเฉาก๊วยในท้องถิ่น ปัจจุบัน กำลังการผลิตเฉาก๊วยมีไม่สูงนักและการส่งออกใบเฉาก๊วยไปยังประเทศจีน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากนัก พวกเรากำลังยื่นเอกสารจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้นเฉาก๊วยต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”

ปัจจุบัน มีโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแปรรูปเฉาก๊วยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการผลิตของกาวบั่ง เช่น การทำเฉาก๊วยจากสารสกัดจากต้นเฉาก๊วย  เป็นต้น  ถ้าประสบความสำเร็จ นี่จะเป็นพื้นฐานเพื่อให้จังหวัดกาวบั่งพิจารณาและก่อสร้างโรงงานผลิตเฉาก๊วยขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานการส่งออกเพื่อส่งเสริมจุดแข็งของต้นเฉาก๊วย สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ท้องถิ่น ผลักดันหน่วยงานอุตสาหกรรมการแปรรูปเพื่อการพัฒนา เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตที่ห่างไกลความเจริญในจังหวัด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด