ประสิทธิภาพของรูปแบบการประสานงานระหว่าง4ฝ่ายในการพัฒนาชนบทที่กว๋างเอียน

(VOVworld)- จากแนวทางนโยบายของรัฐในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามก็ได้ผลักดันการปฏิบัติมาตรการและรูปแบบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการพัฒนาของท้องถิ่นตนในเชิงสร้างสรรค์จนสามารถสร้างประสิทธิภาพสูง ยกตัวอย่างเช่นรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-นักวิทยาศาสตร์และเกษตรกร ที่จ.กว๋างนิงได้ดำเนินการในเวลาที่ผ่านมานั้นสามารถนำผลประโยชน์ที่น่ายินดีมาห้แก่เกษตรกร

(VOVworld)- จากแนวทางนโยบายของรัฐในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามก็ได้ผลักดันการปฏิบัติมาตรการและรูปแบบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการพัฒนาของท้องถิ่นตนในเชิงสร้างสรรค์จนสามารถสร้างประสิทธิภาพสูง ยกตัวอย่างเช่นรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-นักวิทยาศาสตร์และเกษตรกร ที่จ.กว๋างนิงได้ดำเนินการในเวลาที่ผ่านมานั้นสามารถนำผลประโยชน์ที่น่ายินดีมาห้แก่เกษตรกร
ประสิทธิภาพของรูปแบบการประสานงานระหว่าง4ฝ่ายในการพัฒนาชนบทที่กว๋างเอียน - ảnh 1
โครงการผลิตผักปลอดสารของบริษัทหุ้นส่วนเวียดลองคือตัวอย่างของรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-นักวิทยาศาสตร์และเกษตรกร(vietlongqn.com)

โครงการผลิตผักปลอดสารของบริษัทหุ้นส่วนเวียดลองคือตัวอย่างของรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-นักวิทยาศาสตร์และเกษตรกร ที่อ.เมืองกว๋างเอียน จ.กว๋างนิงเน้นความสนใจเปฏิบัติเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรก็เริ่มเห็นผลในเบื้องต้น  โดยเมื่อปี2012ทางบริษัทได้เริ่มการทำการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตพันธุ์พืชเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเวียดแคปในพื้นที่10เฮกต้าและขยายเพิ่มเป็น3เฮกต้าในปี2013 แต่เพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับโครงการนี้ ทางบริษัทได้ลงทุนสร้างถนน1500เมตร จัดทำโรงเรือนกางมุ้งในพื้นที่3เฮกต้าและโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งเปิดการฝึกอบรมเทคนิกการดูแลผักให้แก่เกษตรกร นางดั๋งทิยุง ชาวท้องถิ่นได้เผยว่า จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่พร้อมด้วยการปลูกทดลองพันธุ์พืชใหม่เช่น ข้าวโพดญี่ปุ่น ฟักเขียวไร้เมล็ด เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของผักก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ทางบริษัทเวียดลองได้เริ่มโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่ความรู้และจิตสำนึกของเกษตรกร การเลือกพันธุ์พืชและการพ่นยา ซึ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปลอดภัย เรื่องการตลาดก็มีความพร้อมเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ในเชิงรุก รายได้ทุกเดือนของเราก็ได้รับการค้ำประกันให้มีความสม่ำเสมอ

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวกำลังได้รับการทดลองที่แขวงก๋งหว่าและมีแผนขยายผลออกไปในพื้นที่ต.กว๋างเอียนและอำเภออีกหลายแห่งในจังหวัดกว๋างนิง โดยเพื่อค้ำประกันคุณภาพโครงการทางบริษัทได้ประสานงานกับสถาบันธัญพืชและสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรเพื่อถ่ายทอดเทคนิกในการปลูกและดูแล การใช้ปุ๋ยและยาป้องกันวัชพืชตามมาตรฐานที่ปลอดภัยและต้องมีการตรวจสอบการผลิตอย่างเคร่งครัด นายเลกวางทั้งผู้อำนวยการบริษัทเวียดลองเผยว่า มีครอบครัวเกษตรกรร้อยละ50ในท้องถิ่นที่เราทดลองโครงการเป็นการนำร่องสนใจเข้าร่วมและตัวเลขนี้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นผลเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งได้สร้างงานทำ และรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในถิ่นเกิดและได้มีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมต่อการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ นายทั้งกล่าวว่า     ทางบริษัทได้ตระหนักดีว่า ต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างก่อนไม่ควรบังคับให้ชาวบ้านทำตามหากทำแล้วเห็นผลชาวบ้านจะเข้าร่วมเอง ซึ่งจะช่วยให้โครงการมีความมั่นคงยั่งยืน

ประสิทธิภาพของรูปแบบการประสานงานระหว่าง4ฝ่ายในการพัฒนาชนบทที่กว๋างเอียน - ảnh 2
นายเลกวางทั้งผู้อำนวยการบริษัทเวียดลองลงพื้นที่ตรวจโครงการปลูกผักปลอดสาร(vietlongqn.com)

ในกระบวนการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนใหม่ ทางจ.กว๋างนิงได้กำหนดว่า ประชาชนมีบทบาทเป็นแกนนำ ส่วนสถานประกอบการเป็นผู้ร่วมปฏิบัติเพื่อสร้างเขตผลิตเกษตรตามแนวทางประสานความร่วมมือระหว่าง4ฝ่ายคือรัฐ-สถานประกอบการ-นักวิทยาศาสตร์และเกษตรกรเพื่อมุ่งพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน นายเจืองกงหง่าน หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทในจังหวัดกว๋างนิงกล่าวว่าพวกเราอยากส่งเสริมให้รูปแบบดังกล่าวเป็นตัวอย่างเพื่อขยายผลต่อไปในขอบเขตกว้างขึ้น โดยถือเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างเป็นกระบวนการปฏิวัติแห่งการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

ผลสำเร็จเบื้องต้นของโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของทั้งจังหวัดกว๋างนิงคือสามารถสร้างเป็นขบวนการแข่งขันทำการผลิต มุ่งมั่นสร้างฐานะในหมู่ประชาชน ซึ่งในนั้นได้มีบทบาทสำคัญของสถานประกอบการหลายแห่ง อันเป็นการมีส่วนร่วมช่วยให้กว๋างนิงบรรลุมาตรฐานการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด