ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-เกษตรกรในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVworld)-โดยปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทใหม่ของรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆได้ขยายผลโครงการพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพต่างๆอย่างกว้างขวางเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นโดยที่น่าสนใจคือโครงการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-เกษตรกร สำหรับรายการชนบทใหม่สัปดาห์นี้ขอแนะนำท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างในการขยายผลโครงการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-เกษตรกรนั่นคือจ.นิงถวน

(VOVworld)-โดยปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทใหม่ของรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆได้ขยายผลโครงการพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพต่างๆอย่างกว้างขวางเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นโดยที่น่าสนใจคือโครงการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-เกษตรกร สำหรับรายการชนบทใหม่สัปดาห์นี้ขอแนะนำท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างในการขยายผลโครงการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-เกษตรกรนั่นคือจ.นิงถวน

ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-เกษตรกรในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1
สมาคมเกษตรกรนิงถวนประชุมวางแนวทางการส่งเสริมโครงการชนบทใหม่(baoninhthuan.com.vn)

โครงการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-เกษตรกรในจ.นิงถวนทางภาคกลางตอนใต้ได้รับการอุปถัมภ์จากกองทุนพัฒนาการเกษตรระหว่างประเทศ-เอฟเอดี มูลค่ากว่า3แสน3หมื่นล้านด่ง เพื่อเป้าหมายปรับปรุงยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวในชนบทโดยเฉพาะเขตยากจนและเขตชนกลุ่มน้อยเช่น ถวนนาม นิงเฟือก นิงหาย บ๊ากอาย อย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้เน้นลงทุนใน3ด้านคือ กระชับทักษะด้านระเบียบการเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบคุณค่าการปฏิบัติเพื่อผู้ยากจน สร้างสรรค์และปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระดับต.เชิงตลาด โดยนับตั้งแต่ปี2012มาจนถึงปัจจุบันคณะกรรมการบริหารโครงการได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกอบรมความรู้ด้านสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยง ความปลอดภัยด้านอาหาร ขั้นตอนการดูแลพืชและสัตว์ตามระบบที่ระบุในโครงการให้เกษตรกร นางบอถิเลียน ชนเผ่ารัคลาย ต.เฟือกท้าย อ.นิงเฟือก ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการกล่าวว่าเมื่อก่อนเราไม่มีความรู้ในการเลี้ยงวัว วัวติดโรคก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่หลังจากได้รับการฝึกอบรมเรารู้แล้วและจะพยายามเข้าร่วมการฝึกอบรมต่อไปเพื่อรู้วิธีการดูแลให้วัวมีลูกเยอะๆ

ผ่านโครงการสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ สถานประกอบการและเกษตรกร ไม่เพียงแต่พี่น้องชนเผ่ารัคลายที่ได้รับประโยชน์เท่านั้นหากชนเผ่าจามในนิงถวนก็มีโอกาสพัฒนาการผลิตจากโครงการนี้ด้วย นาย ฮ้านเติ๊นยวี หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาต.เฟือกท้ายอ.นิงเฟือกจ.นิงถวนเผยว่าโครงการได้ลงทุนเปิดการฝึกอบรมในสามรูปแบบรวมทั้งรูปแบบการเลี้ยงโค สุกร แพะและแกะ ซึ่งหลังจากเข้าร่วมการฝึกอบรมชาวบ้านได้รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างผลผลิตที่เป็นรูปธรรมช่วยแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว

จนถึงปัจจุบันได้มี27ต.ในขอบเขตโครงการสามารถเสร็จสิ้นการร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามแนวทางเชิงตลาด โครงการได้เบิกจ่ายเงินกว่า1หมื่น6พันล้านด่งให้แก่การจัดทำฐานข้อมูลและหนังสือคู่มือการปฏิบัติโครงการ จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการในระดับต.ในการปฏิบัติ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนำการจัดตั้งรูปแบบสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มปฏิบัติงานร่วม นาย หวอท้ายต๊วน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารโครงการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-เกษตรกรในจ.นิงถวนเผยว่า           โครงการนี้จะเน้นกระชับงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนต.ต่างๆที่อยู่ในเป้าหมายของโครงการให้เข้าใจถึงเป้าหมาย หน้าที่และกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยถ่ายทอดให้ชาวบ้านรับทราบเนื้อหาโครงการและสิ่งที่ตนจะได้รับประโยชน์ นอกจากนี้เพิ่มบทบาทการเป็นที่ปรึกษาและประสานงานของคณะกรรมการบริหารโครงการและหน่วยงานที่เข้าร่วมเพื่อให้การดำเนินงานตรงตามกำหนดและเป้าหมายที่วางไว้

จากผลงานที่ประสบในเวลาที่ผ่านมา ทางการและหน่วยงานต่างๆของนิงถวนจะให้ความสนใจขยายผลโครงการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ-สถานประกอบการ-เกษตรกรในท้องถิ่นต่อไป มีส่วนร่วมปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ ยกระดับคุณภาพและความสามารถในการเข้าถึงการบริการต่างๆของเกษตรกรเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด