ผลิตภัณฑ์ OCOP สร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่ชนบทในจังหวัดดั๊กลัก

(VOVWORLD) - การประเมินและจัดอันดับผลิตภัณฑ์ OCOP หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กำลังกลายเป็นพลังขับเคลื่อนและสร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่เศรษฐกิจชนบทในจังหวัดดั๊กลักสังกัดเขตเตยเงวียน อีกครั้งสร้างก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ให้แก่การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการยืนยันสถานะให้แก่สินค้าเกษตรของท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ OCOP สร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่ชนบทในจังหวัดดั๊กลัก - ảnh 1ผลิตภัณฑ์โกโก้บริสุทธิ์ของบริษัทโกโก้ นานเจื่องเซิน(doanhnghiepvn.vn

รัฐบาลได้อนุมัติโครงการ OCOP  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมปี 2018  โดยเน้นพัฒนาสินค้าเกษตร สินค้านอกภาคการเกษตรและการบริการที่เป็นจุดแข็งของท้องถิ่นตามห่วงโซ่มูลค่าซึ่งผู้ที่ปฏิบัติคือเศรษฐกิจภาคเอกชนและสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ OCOP ได้รับการประเมินตาม 5 อันดับตั้งแต่ 1 ดาวถึง 5 ดาว กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OCOP แห่งชาติจนถึงสิ้นปี 2020 คือมีผลิตภัณฑ์เกือบ 2,500 รายการ เสริมสร้างองค์การเศรษฐกิจกว่า 3,900 แห่ง พัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่และสหกรณ์  500 แห่งเข้าร่วมโครงการ OCOP

กาแฟและโกโก้คือผลิตภัณฑ์หลักและเป็นจุดแข็งของจังหวัดดั๊กลัก ผงโกโก้บริสุทธิ์ของบริษัทโกโก้ นามเจื่องเซิน ในตำบล เอ อา นา อำเภอ กรง อา นา จังหวัดดั๊กลักคือผลิตภัณฑ์OCOP  4 ดาว ซึ่งสูงที่สุดในจำนวน 11 ผลิตภัณฑ์  OCOP  ที่จังหวัดเพิ่งทำการประเมินและจัดอันดับ นาย เจืองหวอกกวาง ผู้อำนวยการบริษัทโกโก้ นานเจื่องเซิน เผยว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ 4 ดาวจะสร้างเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเจาะตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ “บริษัทโกโก้ นามเจื่องเซิน ได้เข้าร่วมระบบรับรองและรางวัลต่างๆ แต่โครงการ OCOP ไม่เพียงแต่เป็นโครงการของจังหวัดเท่านั้นหากยังเป็นโครงการระดับประเทศอีกด้วย ดังนั้นการเข้าร่วมการประเมินรับรอง OCOP ทางบริษัทมีความประสงค์ว่า จะยืนยันถึงคุณค่าเครื่องหมายการค้าเพื่อบรรลุมาตรฐานของOCOP อีกทั้ง อยากสร้างชุมชนผลิตภัณฑ์ OCOP เพื่อสามารถพบปะสังสรรค์และหารือแนวทางร่วมมือและการผลิต”

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กำลังสร้างพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งให้แก่การมีข้อคิดริเริ่มใหม่ฯและหลากหลายในท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดดั๊กลัก นาง เจิ่นถิกิมเลวี๊ยน เจ้าของโรงงานผลิตขมิ้นผง กิมเลวี๊ยน เผยว่า การเข้าร่วมประเมินผลิตภัณฑ์ตามโครงการ OCOP คือวิธีการเพื่อให้สถานประกอบการตระหนักได้ดีถึงข้อจำกัด ข้อบกพร่องและถอดประสบการณ์เพื่อปรับปรุงบริษัทให้มีความสมบูรณ์ “นี่คือความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักในตลาดและให้สภาประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อแก้ไขและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

ผลิตภัณฑ์ OCOP สร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่ชนบทในจังหวัดดั๊กลัก - ảnh 2ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งของจังหวัดดั๊กลัก 

ผลิตภัณฑ์ OCOP มีส่วนร่วมยกระดับจิตสำนึกและความรับผิดชอบของประชาชนและสถานประกอบการในการผลิต ค้ำประกันเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ OCOP ตลอดจนสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสถานประกอบการเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชนบทใหม่อย่างกว้างลึกและมีประสิทธิภาพ นาย เหงียนหว่ายเยือง ผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดดั๊กลักเผยว่า  “ผลิตภัณฑ์OCOPได้เป็นที่รู้จักในตลาด แต่อย่างไรก็ตามเพื่อปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานระดับดาวให้มีความสมบูรณ์ เจ้าของโรงงานและบริษัทต้องทำการวิจัยให้ลึกซึ้งมากขึ้น และปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะชุดเอกสารตามข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดมาก ในเวลาที่จะถึง พวกเราผลักดันการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าของโรงงานเพื่อเกาะติดข้อกำหนดอย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเขามีแนวคิดจัดทำแผนการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสามารถเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้” 

จังหวัดดั๊กลัก ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงสิ้นปี 2020  จะเสร็จสิ้นและยกระดับผลิตภัณฑ์ OCOP ในด้านการเกษตร บริการและการท่องเที่ยวชนบทที่กำลังมีอยู่ของท้องถิ่นรวม 27 รายการ รับรองผลิตภัณฑ์ 5 ดาวระดับประเทศ 1-2 รายการ ผลิตภัณฑ์ระดับ 3-4 ดาวระดับจังหวัด 10-12 รายการ ทางจังหวัดฯพยายามมีองค์การเศรษฐกิจใหม่อย่างน้อย 10-15 แห่งที่ผลิตและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดที่กำลังเข้าร่วมโครงการOCOPในปี 2020  ภายใต้รูปแบบความร่วมมือสหกรณ์กับสถานประกอบการ./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด