ยกระดับเครื่องหมายการค้ากาแฟเซินลา

(VOVWORLD) -การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเฉพาะถิ่น กาแฟที่มีคุณภาพสูง ยกระดับเครื่องหมายการค้าและครองส่วนแบ่งตลาดที่มีศักยภาพทั้งภายในและต่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป คือมาตรการที่ทางการจังหวัดเซินลากำลังปฏิบัติเพื่อมีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่าให้แก่กาแฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชหลักของจังหวัดฯ
 
 
ยกระดับเครื่องหมายการค้ากาแฟเซินลา - ảnh 1จังหวัดเซินลามีแหล่งปลูกกาแฟสำคัญ 3 แห่ง คือ อำเภอมายเซิน อำเภอถวนโจวและเมืองเซินลา

จังหวัดเซินลามีแหล่งปลูกกาแฟสำคัญ 3 แห่ง คือ อำเภอมายเซิน อำเภอถวนโจวและเมืองเซินลา ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้ประสบความยากลำบากต่างๆ แต่กาแฟเซินลาก็สามารถยืนยันเครื่องหมายการค้าและมีมูลค่าสูง ครอบครัวของนาย เหลื่องวันจุง ในหมู่บ้านเตื่องจุง ตำบล เจี่ยงจุง อำเภอมายเซิน จังหวัดเซินลา ที่กำลังปลูกกาแฟในพื้นที่ 1.2 เฮกตาร์ คาดว่า จะเก็บผลผลิตได้กว่า 20 ตันในปีนี้และขายผลกาแฟสดได้ในราคาประมาณ 8,000 ด่งต่อกิโลกรัม มีรายได้ประมาณ 150 ล้านด่ง นาย จุง กล่าวว่า

“พวกเราย้ายถิ่นฐานมาอาศัยที่นี่ตั้งแต่ปี 2016 โดยรัฐได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและมอบที่ดินให้เรา โดยแต่ละครอบครัวได้รับที่ดินประมาณ 3,000 ตารางเมตร การปลูกกาแฟได้ช่วยให้ชีวิตของเรามีเสถียรภาพ ซึ่งบางครอบครัวสามารถเก็บผลผลิตได้ 20-30 ตันต่อปี

ในจังหวัดเซินลา นอกจากปลูกกาแฟแล้ว ก็ยังมีการจัดตั้งเครื่อข่ายสหกรณ์และสถานประกอบการเพื่อธำรง พัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาแฟเซินลาอีกด้วย นาย เหงียนซวนทาว ผู้อำนวยการสหกรณ์กาแฟบิ๊กทาวเซินลา เผยว่า นับตั้งแต่ช่วงปี 1990 ทางสหกรณ์ฯ ได้ปลูกกาแฟพันธุ์ใหม่และเน้นพัฒนากาแฟอินทรีย์และกาแฟเฉพาะถิ่น ถึงขณะนี้สามารถปลูกกาแฟเฉพาะถิ่นได้ 150 เฮกตาร์และลงทุนระบบเครื่องผลิตกาแฟที่ทันสมัย ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนช่วยให้สหกรณ์มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงต่างๆ เช่น กาแฟคั่วบดและชาผลกาแฟ โดยกาแฟคั่วบดของสหกรณ์เป็นผลิตภัณฑ์เดียวของจังหวัดที่ติดท็อป 20 ผลิตภัณฑ์ OCOP 5 ดาวระดับประเทศ นาย เหงียนซวนทาว กล่าวว่า

“กาแฟพันธุ์ใหม่ของเราสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและโรคต่าง ๆ มียีนกาแฟอาราบิก้า 100 % จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับความนิยมภายในประเทศและตลาดยุโรป นับตั้งแต่ปี 2018 ทางสหกรณ์ฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในสหกรณ์เพื่อผลิตกาแฟน้ำผึ้งโดยไม่ใช้น้ำ ส่วนเปลือกของเมล็ดกาแฟใช้ผลิตชาเพื่อการส่งออก ช่วยให้กาแฟเซินลามีรสชาติอร่อย เพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

บริษัท กาแฟฟุ๊กซิงเซินลา เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพดีที่ปลูกในจังหวัดเซินลา โดยแต่ละปี ทางบริษัทรับซื้อและแปรรูปกาแฟสดประมาณ 20,000 ตัน นาย หวูหงอกฮวี ผู้ดูแลเขตจัดสรรค์วัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ เผยว่า ในขณะที่ก่อสร้างโรงงานแปรรูปกาแฟในจังหวัดเซินลา ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาและวิจัยต้นกาแฟในเซินลา โดยเห็นว่า ถึงแม้เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าจำนวนมากในเวียดนามแต่วิธีการปลูกและการผลิตได้ส่งผลให้คุณภาพของกาแฟยังไม่เทียบเท่ากับศักภาพที่มีอยู่ ดังนั้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ต้นกาแฟเซินลา ทางบริษัทฯ ได้พยายามแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้ให้ได้

“บริษัทเราผลิตกาแฟคุณภาพสูง คือกาแฟ Blue Son La ดังนั้น การมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่ที่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2018  เราได้เน้นพัฒนาเขตปลูกวัตถุดิบ ปฏิบัติโครงการร่วมมือกับเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเขตปลูกวัตถุดิบ ให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิคการปลูกให้แก่เกษตร”

ยกระดับเครื่องหมายการค้ากาแฟเซินลา - ảnh 2กาแฟเซินลาเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว

หลังการพัฒนาต้นกาแฟมาเป็นเวลา 30 ปี ปัจจุบันนี้ เซินลาเป็นท้องถิ่นที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟกว้างใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเวียดนาม โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 17,000 เฮกตาร์ ผลผลิตเมล็ดกาแฟเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 ตันต่อปี โดยเฉพาะนับตั้งแต่ปี 2017 ต้นกาแฟได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเข้มแข็งเนื่องจากได้รับใบรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเซินลา” ให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย เมล็ดกาแฟ เมล็ดกาแฟคั่วและกาแฟผง พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ 1 รายการที่ได้รับใบรับรอง OCOP 5 ดาว ระดับประเทศปี 2021 กลายเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

ควบคู่กับการพัฒนากาแฟอย่างยั่งยืน ทางการจังหวัดเซินลายังคงกำหนดแนวทาง เป้าหมายและมาตรการแก้ไขเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับเครื่องหมายการค้าและมูลค่าให้แก่กาแฟ นาย เหงียนแถ่งกง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเซินลาเผยว่า

“ทางจังหวัดฯ เน้นตรวจสอบและประเมินพื้นที่ปลูกกาแฟอย่างรอบด้านเพื่อขยายการปลูกกาแฟพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะพันธุ์กาแฟที่ให้ผลผลิตคุณภาพสูงและกาแฟเฉพาะถิ่นของเซินลา พร้อมทั้งเน้นผลิต แปรรูป จำหน่ายและครองส่วนแบ่งตลาดทั้งในระดับจังหวัด ประเทศและระดับโลกอย่างมีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตปลูกกับโรงงานผลิต ส่วนเกษตรกร ธุรกิจครัวเรือนและสหกรณ์ต่างๆ ได้ลงนามสัญญาเพื่อร่วมกันปลูกตามมาตรฐาน”

จากภารกิจเพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจน ปัจจุบันนี้ กาแฟได้กลายเป็นพืชอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเซินลา โดยผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพสูงสามารถเจาะตลาดที่มีเงื่อนไขเข้มงวด มีส่วนร่วมยืนยันภาพลักษณ์และเครื่องหมายการค้ากาแฟของเวียดนามบนเวทีโลก.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด