สตรีในจังหวัดดั๊กลักร่วมแรงร่วมใจรักษาความสงบของหมู่บ้าน

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา สมาคมสตรีทุกระดับในจังหวัดดั๊กลักได้มีรูปแบบต่างๆที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดสตรีชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น จากการร่วมแรงร่วมใจของสตรีซึ่งเป็นเจ้าของครอบครัวตามประเพณีสตรีเป็นใหญ่ หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดดั๊กลักได้มีความสงบสุข มีเสถียรภาพและพัฒนา
สตรีในจังหวัดดั๊กลักร่วมแรงร่วมใจรักษาความสงบของหมู่บ้าน - ảnh 1 กิจกรรมยกย่องสตรีดีเด่นในจังหวัดดั๊กลัก

จังหวัดดั๊กลักตั้งอยู่ในเขตเตยเงวียน มี 49 ชนเผ่าที่อาศัยร่วมกัน สมาคมสตรีทุกระดับในจังหวัดดั๊กลักได้ระดมสตรีชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมการรักษาเสถียรภาพให้แก่หมู่บ้าน

เมื่อหลายปีก่อน หมู่บ้าน Sek ในตำบล Dliêyang อำเภอ Ea H’leo เป็นหนึ่งในจุดที่เกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรที่ทางหลวงหมายเลข 14 ช่วงวิ่งผ่านจังหวัดดั๊กลักมากที่สุด เนื่องจากเยาวชนท้องถิ่นหลายคนมักจะตั้งวงดื่มสุรา สร้างความวุ่นวาย ขับรถเร็วและประมาท เมื่อช่วงต้นปี 2000 หมู่บ้าน Sek ก็เป็นจุดที่เกิดปัญหาการข้ามชายแดนผิดกฎหมาย แต่นับตั้งแต่มีรูปแบบ “สมาคมสตรีเพื่อความปลอดภัยในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย” หมู่บ้าน Sek ได้มีความสงบ สมาคมสตรีสาขาหมู่บ้าน Sek ได้จัดการประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษา ยกระดับจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสมาคมและประชาชนในหมู่บ้านไม่ละเมิดกฎหมาย คุณ Kpă H’Ben เลขาธิการพรรคสาขาหมู่บ้าน Sek เผยว่า “นับตั้งแต่มีรูปแบบนี้ ภัยสังคมในหมู่บ้านได้ลดลงและการข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายได้หมดไป โดยเฉพาะหมู่บ้านดิฉันไม่มีผู้เสพยาเสพติดและอุบัติเหตุจราจรได้ลดลงเป็นอย่างมาก”

สตรีในจังหวัดดั๊กลักร่วมแรงร่วมใจรักษาความสงบของหมู่บ้าน - ảnh 2คุณ Kpă H’Ben เลขาธิการพรรคสาขาหมู่บ้าน Sekได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบให้แก่หมู่บ้าน 

เช่นเดียวกันหมู่บ้าน Sek ซึ่งเป็นประสบปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านสังคมในเขตชนกลุ่มน้อย ตำบล Cư Dliê Mnông ในอำเภอ Cư Mga จังหวัดดั๊กลักมี 6 รูปแบบสโมสรและจัดขึ้นตามรูปแบบของแต่ละหมู่บ้าน เช่น “สโมสรสตรีรักษาความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย” “หน่วยบริหาด้วยตนเองของสตรี” “สโมสรป้องกันและต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว” เป็นต้น ซึ่งจากรูปแบบนี้ สมาคมสตรีตำบลได้ปกป้องผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว16 คน ช่วยเหลือให้ได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ไกล่เกลี่ยช่วยให้สามี ภรรยา 18 คู่ในชุมนุม ให้การช่วยเหลือตำรวจและแหล่งข่าวเพื่อจับกุมผู้ที่ทำผิดกฎหมาย ให้ความรู้แก่เยาวชนว่าไม่ควรมั่วสุมสร้างความเดือดร้อน สโมสรต่างๆได้ดึงดูดสตรีและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีส่วนร่วมยกระดัลจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาความสงบของหมู่บ้าน คุณ H’Yuôr Kđoh, นายกสมาคมสตรีตำบล Cư DliêMnông เผยว่า “ปัจจุบัน รูปแบบสโมสรสตรีมีสุขภาพแข็งแรงและสวยงาม ซึ่งดึงดูดสตรีเข้าร่วมมากที่สุด ถึงแม้เพิ่งก่อตั้งเมื่อต้นปี 2019 แต่มีผู้เข้าร่วมหลายวัย ทั้งนักเรียน เยาวชนและผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้การระดมสตรีเข้าร่วมเพื่อสอดแทรกการประชาสัมพันธ์การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม รักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบให้แก่หมู่บ้านทำได้ง่ายขึ้น”

ส่วนที่หมู่บ้าน 6A ในตำบล Ea Wy อำเภอ Ea H’leo เมื่อ 3 ปีก่อนเป็นจุดร้อนเกี่ยวกับยาเสพติด ทางสมาคมสตรีตำบลฯได้สร้างสรรค์รูปแบบ “ครอบครัวไม่มีคนติดยาเสพติด” ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ช่วยให้สมาชิกตระหนักได้ดีเกี่ยวกับผลร้ายของยาเสพติด รณรงค์ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับการค้นหาและเปิดโปงผู้ค้ายาเสพติด คุณ นงถิเหวะ ในหมู่บ้าน เผยว่า ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ที่หมู่บ้าน6A ไม่มีผู้ติดยาเสพติด “ก่อนอื่น เราต้องปฏิบัติก่อน สตรีพี่ๆน้องๆก็จะปฏิบัติตาม ถึงแม้เป็นส่วนงานอะไร รวมทั้งการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม เมื่อประชาสัมพันธ์ สตรีตระหนักได้ดีแล้วก็จะสอนและบอกต่อลูกๆ ในหมู่บ้าน6A  มีสตรีเกือบ 70 คนในสมาคมฯที่ลูกไม่ติดยาเสพติด เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีรูปแบบนี้ ลูกของสตรีบางคนติดยาเสพติด”

ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสตรีชนกลุ่มน้อย คุณ เหงียนถิทูเหงียด นายกสมาคมสตรีจังหวัดดั๊กลักเผยว่า กิจกรรมสำคัญที่สุดคือเน้นให้การช่วยเหลือสตรียกระดับเศรษฐกิจให้สูงขึ้น มีชีวิตที่มั่นคง ต่อจากนั้น พวกเขาก็จะมีความมั่นใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น ควบคู่กับการปฏิบัตินโยบายด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ในเวลาที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งรูปแบบสโมสรสตรีต่าง ๆ และขยายผลในจังหวัด แล้วแต่เอกลักษณ์เฉพาะของเขตชุมชน สมาคมสตรีมีรูปแบบการจัดการเหมาะสมกับสตรีในท้องถิ่นและสร้างสรรค์ตัวอย่างดีเด่นในแต่ละด้าน จนถึงขณะนี้ สมาคมตรีจังหวัดดั๊กลักได้สร้างสรรค์ ยกย่องสดุดีตัวอย่างดีเด่นในหลายด้าน ซึ่งในนั้น ครึ่งหนึ่งเป็นสตรีชนกลุ่มน้อย สมาคมสตรีจังหวัดได้ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมของรูปแบบต่างๆเพื่อมีการปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้น “หนึ่งในก้าวกระโดดที่พวกเรากำลังปฏิบัติคือสร้างสรรค์รูปแบบสโมสรครอบครัวที่มีความเสมอภาค ก้าวหน้าและมีความสุข ซึ่งได้ระดมสตรีชนกลุ่มน้อยและครอบครัวต่างๆ รวมทั้งผู้ชายเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จากสโมสรนี้ สมาคมสตรีจังหวัดได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับจิตสำนึกให้แก่สมาชิกในครอบครัวยกเลิกประเพณีที่ล้าสมัย แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติที่ดีงามในแต่ละท้องถิ่น”

ผ่านรูปแบบต่างๆที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง สมาคมสตรีทุกระดับในจังหวัดดั๊กลักได้เป็นที่พึ่งที่มั่นคงให้แก่สตรีชนกลุ่มน้อย ระดมสตรีเข้าร่วมการปกป้องหมู่บ้าน มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชนบทใหม่ที่นับวันอิ่มหนำผาสุกมากขึ้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด