สมาคมเกษตรกรผลักดันบทบาทเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVworld)- การเปลี่ยนแปลงของภาคชนบทเวียดนามภายหลังปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มาเป็นเวลา3ปีได้มีส่วนร่วมสำคัญของสมาคมเกษตรกรทุกระดับชั้น ....


(VOVworld)- การเปลี่ยนแปลงของภาคชนบทเวียดนามภายหลังปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่มาเป็นเวลา3ปีได้มีส่วนร่วมสำคัญของสมาคมเกษตรกรทุกระดับชั้น โดยควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่7สมัยที่10เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรกรและชนบท ทางสมาคมเกษตรกรได้พยายามปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบในการพัฒนาการเกษตรและการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

สมาคมเกษตรกรผลักดันบทบาทเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1
นครไฮฟองเปิดการรณรงค์มวลชนเข้าร่วมการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ (haiphong.gov.vn)

โดยขานรับขบวนการแข่งขันทั้งประเทศร่วมกันสร้างสรรค์ชนบทใหม่ สมาคมเกษตรกรทุกระดับได้กระชับงานด้านการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สมาชิกกับประชาชนมอบที่ดิน สบทบเงินทุนหลายหมื่นล้านด่งพร้อมค่าแรงนับล้านวันเพื่อก่อสร้างถนนหนทาง ระบบชลประทานและโรงเรียนถาวร แต่ถึงอย่างไรก็ดีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในกลุ่มประชาชนบางส่วนในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะเขตทุรกันดารและเขตชนกลุ่มน้อยยังมีอย่างจำกัด โดยมัวแต่รอการลงทุนจากรัฐเพียงอย่างเดียวและไม่ตระหนักถึงบทบาทของตนในโครงการนี้ ดังนั้นในการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาคมเกษตรกรเวียดนามที่เพิ่งมีขึ้น ณ กรุงฮานอย บรรดาเจ้าหน้าที่สมาชิกสมาคมต่างแสดงความเห็นว่า ทางสมาคมควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจอย่างทั่วถึงว่าใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการต่างๆของการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ นาย สู่งชิ้งหวื่อ นายกสมาคมเกษตรกรต.สาฝิ่น อ.ด่งวัน จ.ห่ายางเผยว่า       การสร้างสรรค์ชนบทใหม่แม้จะมีอุปสรรคและความยากลำบากหลายประการแต่เราก็ต้องพยายามประชาสัมพันธ์และเลือกทำในส่วนที่ถือว่าสะดวกและง่ายที่สุดเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าพวกเขาคือผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรง ซึ่งเมื่อเห็นผลที่ชัดเจนแล้วทุกคนเข้าใจได้เอง มีความเชื่อมั่นต่อโครงการและสนับสนุนการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ

ปัจจุบัน อัตราครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนในเขตเขาและเขตชนกลุ่มน้อยยังอยู่ในระดับสูงดังนั้นต้องขยายและพัฒนากิจกรรมการบริการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ การค้า การบริการขนส่งและอำนวยความสะดวกต่อการปรับโครงสร้างแรงงานและสอนอาชีพเพื่อแก้ปัญหางานทำในท้องถิ่น นายเหงวียนซวนกวาง นายกสมาคมเกษตรกรอ.งีหลกจ.เหงะอานเผยว่า การสอนอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพในชนบทเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องช่วยให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพใหม่เพื่อการดำรงชีวิตของครอบครัว ต้องเลือกอาชีพที่เหมาะสมและวางแผนในการประสานงานกับสถาบันสอนอาชีพต่างๆ โดยก่อนอื่นเราเน้นแนวทางพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือการประกอบอาชีพผลิตอุปกรณ์เสริมด้านการเกษตรที่ควบคู่กับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ในระหว่างการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ สมาชิกสมาคมเกษตรกรก็ประสบอุปสรรคในการพัฒนาการผลิตเกษตรเชิงพาณิชย์ ขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรดังนั้นทางรัฐบาลต้องมีนโยบายให้สิทธิพิเศษต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าภาคชนบท ส่วนทางสมาคมต้องตระหนักว่านี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อแนะแนวทางการผลิตให้เกษตรกรและการแสวงหาตลาดรองรับ นายเหงวียนก๊วกเกื่อง นายกสมาคมเกษตรกรเวียดนามเผยว่า ทางสมาคมจะพยายามรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส่งเสริมรูปแบบการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับเงื่อนไขของท้องถิ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้พวกเราจะร่างโครงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่เน้นในหน้าที่ใหญ่ๆคือสนับสนุนการสอนอาชีพให้แก่เกษตรกร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจยกระดับความรู้และจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชนบทใหม่ ซึ่งเป้าหมายของเราคือต้องทำอย่างไรให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นเพื่อให้พวกเขามั่นใจและเข้าร่วมโครงการนี้

ในเวลาข้างหน้า โดยอาศัยสถานการณ์ที่เป็นจริงของแต่ละท้องถิ่น สมาคมเกษตรกรทุกระดับต้องพยายามปฏิบัติตามเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมต่างๆของโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่โดยเฉพาะการติดตามการปฏิบัติกิจการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะเอื้อประโยชน์อย่างอย่างจริงจังต่อประชาชนอันเป็นการแปรแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐให้เข้าสู่ชีวิตอย่างแท้จริง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด