หมู่บ้านปลูกดอกไม้ฝู่เวินพัฒนาอาชีพปลูกดอกไม้ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - หมู่บ้านปลูกดอกไม้ฝู่เวิน ตำบลฝู่เวิน เมืองฝูลี้ มีชื่อเสียงด้วยอาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ที่นี่คือแหล่งปลูกดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดห่านาม โดยทางการจังหวัดห่านามได้วางผังพัฒนาหมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับฝู่เวินให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสร้างไฮไลท์ให้แก่การท่องเที่ยวในท้องถิ่น
หมู่บ้านปลูกดอกไม้ฝู่เวินพัฒนาอาชีพปลูกดอกไม้ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว - ảnh 1หมู่บ้านปลูกดอกไม้ฝู่เวินพัฒนาอาชีพปลูกดอกไม้ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ตำบลฝู่เวินตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำได๊และแม่น้ำเหยะจึงมีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำอาชีพปลูกดอกไม้ ตำบลฝู่เวินมี 5 หมู่ โดยดอกไม้ส่วนใหญ่ปลูกที่หมู่ 5 ทุกๆปี หมู่บ้านฝู่เวินจัดสรรดอกไม้และไม้ประดับเป็นจำนวนมากให้แก่จังหวัดห่านาม นามดิ่งห์ ท้ายบิ่งห์และนิงบิ่งห์

ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพพื้นเมืองปลูกดอกไม้และไม้ประดับ จังหวัดห่านามกำลังวิจัยและพัฒนาทัวร์ท่องเที่ยว พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านปลูกดอกไม้ฝู่เวินควบคู่กับการเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น เช่นเขตท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณตามชุก บาซาว บ๊าตแก๋งเซิน ถ้ำหล่วน วัดเฝิดตี๊กและวัดบ่าแดง เป็นต้น ทัวร์ท่องเที่ยวนี้ได้รับการคาดหวังว่า จะสร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจมาให้แก่นักท่องเที่ยว นาย เลดึ๊กเอิน เลขาธิการพรรคสาขาหมู่ 5 ของตำบลฝู่เวินได้เผยว่า “หมู่บ้านปลูกดอกไม้และไม้ประดับฝู่เวินมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมาก เพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำได๊และแม่น้ำเหยะ จึงมีน้ำและที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการปลูกดอกบัวบนผิวน้ำและปลูกดอกไม้บนริมฝั่งแม่น้ำ นักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็สามารถพักผ่อนและชมทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามและสูดอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น ตามการวางผังของเมืองฝูลี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2030 หมู่บ้านปลูกดอกไม้และไม้ประดับฝู่เวินจะพัฒนาเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพเชิงนิเวศและเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยปลูกดอกไม้และประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดตั้งรูปแบบการผลิตและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ”

หมู่บ้านปลูกดอกไม้ฝู่เวินพัฒนาอาชีพปลูกดอกไม้ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว - ảnh 2ทางการปกครองและท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้ครอบครัวเชื่อมโยงลงทุนพัฒนาหมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่าของสินค้า 

ทางการปกครองและท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้ครอบครัวเชื่อมโยงลงทุนพัฒนาหมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อสร้างไฮไลท์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่วนช่างศิลป์และเจ้าของสวนในหมู่บ้านฝู่เวินได้สร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะ ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์เก่าๆ เช่นดอกไม้สำหรับเซ่นไหว้ที่มัดด้วยใบตอง ขยายพื้นที่จัดแสดง แนะนำผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างโรงเรือนกระจกเชิงนิเวศและขยายการให้บริการ Homestay นาย เหงียนวันบั่ง กำนันหมู่ 5 ตำบลฝู่เวินได้เผยว่า “ในปลายสัปดาห์ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมูบ้านฝู่เวินค่อนข้างมาก ทัวร์ท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมดอกไม้เท่านั้น หากยังประชาสัมพันธ์ความงามของหมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับฝู่เวิน ที่นี่ปลูกดอกไม้หลายชนิด เช่น ดอกเบญจมาศ ดอกลิลลี่ ดอกกุหลาบ ดอกท้อ ต้นส้มจี๊ด ส้มและต้นบอนไซ ในเวลาที่จะถึง พวกเราจะเปลี่ยนพื้นที่ทำสวนทำนาที่ขาดประสิทธิภาพมาเป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้”

เมื่อเดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับฝู่เวิน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบ โรแมนติกและเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ที่สามารถเห็นได้ทั่วทั้งหมู่บ้าน รวมทั้งในบ้านของชาวบ้าน

นอกจากการปลูกดอกไม้ ชาวบ้านที่นี่ยังผลักดันการปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่นส้ม ต้นส้มจี๊ด ดอกท้อและไม้ดอกไม้ประดับ นาย เจิ่นวันกวาง ในหมู่บ้าน 5 ตำบลฝู่เวินได้เผยว่า “ผมมีทีดินปลูกพืช 2 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกส้ม ต้นส้มจี๊ดและดอกท้อ โดยมีรายได้ 50-60 ล้านด่งต่อไร่ ลูกค้ามาซื้อที่สวน เมื่อปีที่แล้ว ครอบครัวมีรายได้เกือบ 800 ล้านด่ง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขายต้นส้ม ส่วนผลส้มขายได้กว่า 100 ล้านด่ง”

จากการได้รับความสนใจและการลงทุนของทางการปกครองท้องถิ่น และประชาชนมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ หมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับฝู่เวินจะพัฒนาเทียบเท่ากับศักยภาพและจุดแข็งที่กำลังมีอยู่ หมู่บ้านฝู่เวินจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ การพัฒนาอาชีพปลูกดอกไม้ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวคือแนวทางที่ถูกต้องของหมู่บ้านปลูกดอกไม้และไม้ประดับฝู่เวินและมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของที่นี่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด