หมู่บ้านเซรามิคบ๊าตจ่างส่งเสริมจุดแข็งของพลังภายในเพื่อสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVworld) – ตำบลบ๊าตจ่างตั้งอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำห่งหรือแม่น้ำแดง อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยประมาณ 10 กิโลเมตร ตำบลบ๊าตจ่างไม่ใช่หมู่บ้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เหมือนตำบลอื่นๆที่ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ หากเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพโดยครอบครัวส่วนใหญ่ในจำนวน1200 ครอบครัวประกอบอาชีพทำเครื่องเซรามิค  ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพสนับสนุนการผลิต ในตลอด 3 ปีของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ บ๊าตจ่างได้ส่งเสริมพลังภายในเพื่อบรรลุมาตรฐาน 15 มาตรฐานจากทั้งหมด 19 มาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ส่วนมาตรฐานที่เหลือกำลังประสบความสำเร็จในเบื้องต้น

(VOVworld) – ตำบลบ๊าตจ่างตั้งอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำห่งหรือแม่น้ำแดง อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยประมาณ 10 กิโลเมตร ตำบลบ๊าตจ่างไม่ใช่หมู่บ้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เหมือนตำบลอื่นๆที่ปฏิบัติการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ หากเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพโดยครอบครัวส่วนใหญ่ในจำนวน1200 ครอบครัวประกอบอาชีพทำเครื่องเซรามิค  ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพสนับสนุนการผลิต ในตลอด 3 ปีของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ บ๊าตจ่างได้ส่งเสริมพลังภายในเพื่อบรรลุมาตรฐาน 15 มาตรฐานจากทั้งหมด 18 มาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ส่วนมาตรฐานที่เหลือกำลังประสบความสำเร็จในเบื้องต้น

หมู่บ้านเซรามิคบ๊าตจ่างส่งเสริมจุดแข็งของพลังภายในเพื่อสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1
หมู่บ้านเซรามิคบ๊าตจ่าง

บ๊าตจ่างคือหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีอายุยาวนาน 700 ปี ทางการและประชาชนบ๊าตจ่างได้ถือการประกอบอาชีพทำเครื่องเซรามิคคือจุดแข็งเพื่อสร้างสรรค์ชนบทใหม่ซึ่งนี่คือจุดแข็งที่ไม่ใช่ทุกท้องถิ่นมีเพราะนี่คือมาตรฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ เนื่องจากบ๊าตจ่างไม่ผลิตสินค้าเกษตร มาตรฐานก่อสร้างระบบคลองชลประทานจึงไม่ได้ถือเป็นมาตรฐานเพื่อประเมิน นาย ฝานฮวีโคย รองเลขาธิการพรรคสาขาตำบลบ๊าตจ่างได้เผยว่าบ๊าจจ่างไม่ทำการเกษตร ดังนั้นพวกเราจึงปฏิบัติ 18 มาตรฐานจากทั้งหมด 19 มาตรฐาน เพื่อผสมผสาน บ๊าตจ่างได้ผลักดันการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ ผลักดันการค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบ๊าตจ่างได้รับการส่งออกไปยังหลายประเทศ
ปัจจุบัน เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านเซรามิคบ๊าตจ่างมีความสวยงามและสะดวกสะบาย ตลอดสองข้างทางมีบ้านที่สร้างอย่างโอโถง มีร้านขายของผลิตภัณฑ์เซรามิคบ๊าตจ่างหลายร้านซึ่งทำให้ผู้ที่มาเยือนบ๊าตจ่างต่างมีความประทับใจและรู้สึกว่าที่นี่คือถนนเส้นหนึ่งในตัวเมืองฮานอย มิใช่หมู่บ้านศิลปาชีพในเขตชานเมือง
จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับร้อยปี ปัจจุบัน หมู่บ้านเซรามิคบ๊าตจ่างได้พัฒนาอย่างยั่งยืน เครื่องเซรามิคบ๊าตจ่างไม่เพียงแต่ครองตลาดภายในประเทศเท่านั้น หากยังได้รับการส่งออกไปยังยุโรป ลาตินอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น ตำบลบ๊าตจ่างมีกว่า 50 บริษัทและครอบครัวที่ประกอบธุรกิจเครื่องเซรามิคซึ่งในนั้นมีสถานประกอบการส่งออกเครื่องเซรามคิที่มีรายได้ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี นาย ฝานฮวีโคยได้เผยว่าแต่ละครอบครัวที่ประกอบอาชีพทำเซรามิครับแรงงานทำงานนับร้อยคนซึ่งช่วยค้ำประกันการพัฒนาฐานะ ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจึงดีขึ้น อีกทั้งช่วยให้ประชาชนร่วมกันผลักดันพัฒนา ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต เช่นใช้เตาแก๊สเพื่อผลิตเครื่องเซรามิค รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรบรรลุประมาณ 30 ล้านด่งต่อปี ทุกปีท้องถิ่นรับแรงงาน จากเขตใกล้เคียงเข้าทำงาน 5000 คนซึ่งนี่ก็คือข้อได้เปรียบในด้านแหล่งบุคลากรและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บ๊าตจ่าง

หมู่บ้านเซรามิคบ๊าตจ่างส่งเสริมจุดแข็งของพลังภายในเพื่อสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 2
ตำบลบ๊าตจ่างมีกว่า 50 บริษัทและครอบครัวที่ประกอบธุรกิจเครื่องเซรามิค

บ๊าตจ่างคือหมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองและมีประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ดังนั้นทางการตำบลบ๊าตจ่างจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อมาตรฐานด้านวัฒนธรรม ในกระบวนการพัฒนาและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ช่างศิลป์ของหมู่บ้านเซรามิคบ๊าตจ่างยังคงตระหนักและรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของหมู่บ้าน นาย ฝ่ามหงอกฮวี ช่างศิลป์ในตำบลบ๊าตจ่างได้เผยว่าเพื่อให้บ๊าตจ่างพัฒนาต้องประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและทันสมัยเพื่อค้ำประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น
สร้างสรรค์ชนบทใหม่จากการส่งเสริมจุดแข็งของหมู่บ้านศิลปาชีพในการผลิตและประกอบธุรกิจ ดังนั้นประชาชนในหมู่บ้านบ๊าตจ่างต่างให้ความสนใจถึงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การประกอบธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและสวยงาม นาง เหงียนถี่ยูง ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของเครื่องเซรามิคของครอบครัวเธอว่าสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิคของครอบครัวของดิฉัน ลวดลายทุกอย่างต้องวาดด้วยมือ ในตอนแรกที่ประกอบอาชีพนี้ บรรพบุรุษได้ทิ้งเคล็ดลับให้ไว้ ดังนั้นดิฉันจึงไม่สามารถลืมผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ถูกสืบทอดจากรุ่นแล้วรุ่นเล่าแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเผามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  พวกเรายังศึกษาเรียนรู้และซื่อเทคโนโลยีการลดสิ่งสกปรกในผลิตภัณฑ์เพราะสินค้าส่งออกต้องได้รับการผลิตอย่างรอบคอบ
การบรรลุมาตรฐานในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่คือเป้าหมายแรก แต่มิใช่เป้าหมายสุดท้ายเพราะเป้าหมายที่บ๊าตจ่างกำลังมุ่งสู่คือหมู่บ้านศิลปาชีพที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับคุณค่าด้านวัฒนธรรมและจิตใจ ควบคู่กับการพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพคือหน้าที่รักษาคุณค่าด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเซรามิคบ๊าตจ่าง เช่นการทำเครื่องเซรามิคด้วยเครื่องหมุนมือและทำผลิตภัณฑ์เลียนแบบของโบราณ ในเวลาที่จะถึง          บ๊าตจ่างจะลงทุนนับพันล้านด่งเพื่อก่อสร้างหอวัฒนธรรมในแขวง เขตจัดแสดงและแนะนำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ตลาดเครื่องเซรามิคบ๊าตจ่างและพิพิทธภัณฑ์เครื่องเซรามิคบ๊าตจ่างซึ่งนี่จะเป็นเงื่อนไขเพื่อช่วยให้บ๊าตจ่างกลายเป็นท้องถิ่นที่บรรลุการสร้างสรรค์ชนบทใหม่โดยเร็ว นำผลิตภัณฑ์เครื่องเซรามิคครองตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด