หมู่บ้านโบราณ เดื่องเลิม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - หมู่บ้านโบราณ เดื่องเลิม ในตัวเมือง เซินไต อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเที่ยวกรุงฮานอย เพราะคุณค่าเอกลักษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านแห่งนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา ชาวบ้าน เดื่องเลิม ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของหมู่บ้านในภาคเหนือที่มีต้นโพ ท่าน้ำและศาลาประจำหมู่บ้าน
หมู่บ้านโบราณ เดื่องเลิม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว - ảnh 1วัดเมี๊ยในหมู่บ้านดงส่าง ตำบลเดื่องเลิม กรุงฮานอย (ภาพจากนิตยสารวรรณกรรมและศิลปะ)

หมู่บ้าน เดื่องเลิม มีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นหมู่บ้านเดียวที่มีกษัตริย์ ๒ พระองค์ในประวัติศาสตร์ของประชาชาติเวียดนาม ปัจจุบัน ที่หมู่บ้านมีบ้านโบราณ ๙๗ หลังโดยมีบ้านโบราณ ๑๐ หลังที่ได้รับการรับรองจากรัฐ นอกจากนั้น ยังมีเขตโบราณสถาน ๕๐ แห่งคือวิหาร วัดและบ่อน้ำโบราณ ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่า

สถานที่ท่องเที่ยวแรกที่พวกเรามาเยือนคือบ้านโบราณของนาย เหงียนวันหุ่ง ในหมู่บ้าน มงฝุ ซึ่งถือเป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้าน เดื่องเลิม ด้านหลังประตูโบราณที่ได้รับการก่อสร้างด้วยศิลาแลงที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเดื่องเลิมและประดับด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม บ้านหลังนี้ยังมีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมสมบูรณ์โดยมี ๕ ห้องและมีเสาบ้าน ๕ ต้น มีลานกลางบ้านขนาดใหญ่ กำแพงได้รับการก่อสร้างด้วยศิลาแลงซึ่งได้กลายเป็นสีน้ำตาลตามกาลเวลา ความงามโบราณยังคงได้รับการรักษาเอาไว้อย่างสมบูรณ์โดย ๑๒ ตระกูล จนทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนับร้อยคนต่อวัน นาย หุ่ง เผยว่า เพื่อรักษาบ้านโบราณและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สมาชิกในครอบครัวให้ความสนใจเป็นพิเศษตั้งแต่การเก็บขยะไปจนถึงการจัดกิจกรรมพักอาศัยเพื่อจำกัดการสร้างขยะ นาย หุ่ง เผยว่า “ในช่วงที่หมู่บ้าน เดื่องเลิม พัฒนาการท่องเที่ยว ฝ่ายทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาก โดยตอนเช้า พวกเขามีทีมมาเก็บขยะ บ้านทุกหลังจะนำขยะมาวางที่หน้าบ้าน ดังนั้นมีการเก็บขยะทุกวันจึงก็สะอาดมากขึ้น”

ในบ้านโบราณที่มีอายุเกือบ ๔๐๐ ปีของนาง เยืองถิลาน มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก นี่คือบ้านของขุนนาง โด๋หยวานชิ้ง ซึ่งได้รับการรับรองเป็นบ้านโบราณระดับ ๑ บันไดสูงแสดงให้เห็นถึงสถานะของขุนนาง โด๋หยวานชิ้ง ทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจมาก ทุกวัน สามี ภรรยา นาง ลาน ยังเปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศประมาณ ๖๐ คน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวหลายคนต่างชื่นชอบเมื่อได้นอนค้างคืนที่บ้านหลังนี้ ภายในบ้านเราจะไม่เห็นขยะ นาง ลาน เผยว่า นอกจากเป็นไกด์ แนะนำนักท่องเที่ยวเยือนบ้านโบราณ สตรีในสมาคมสตรีตำบลและแขวงยังทำความสะอาดและเก็บขยะตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วย “ส่วนงานแรกคือสิ่งแวดล้อม พวกเราได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไม่ใช้ถุงพลาสติกและจนถึงขณะนี้ ไม่มีขยะพลาสติกแล้ว สำหรับนักท่องเที่ยวก็มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทัศนียภาพของหมู่บ้านเดื่องเลิม”

หมู่บ้านโบราณ เดื่องเลิม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว - ảnh 2บ้านโบราณของนาย เหงียนวันหุ่ง ในหมู่บ้าน มงฝุ (vietnamnet.vn) 

นอกจากนี้ ไกด์ยังพยายามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านเดื่องเลิม คุณ ห่าถิทูเฮือง นอกจากเป็นไกด์ เธอยังเป็นชาวบ้านของหมู่บ้านเดื่องเลิมซึ่งได้แนะนำให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะในจุดที่กำหนด ดังนั้น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของหมู่บ้านเดื่องเลิม เช่น วิหาร ฝุ่งฮึง วิหาร โงเกวี่ยนและวัด เมี๊ย จึงสะอาดเป็นอย่างมาก “นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนหมู่บ้านเดื่องเลิมต่างรู้สึกประทับใจในหมู่บ้านโบราณที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านเอาไว้ได้ นักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่ก็ได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการทิ้งขยะตามสถานที่ที่กำหนดเพื่อค้ำประกันช่วยให้หมู่บ้านโบราณ เดื่องเลิม สะอาดและสวยงาม”

นาย เหงียนจ่องอาน รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารโบราณสถานหมู่บ้านเดื่องเลิมเผยว่า ทุกปี หมู่บ้านเดื่องเลิมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศประมาณ ๕ หมื่นคน สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว ทางการปกครองท้องถิ่นเสนอให้ครอบครัวต่างๆให้คำมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเก็บขยะตามที่กำหนด ครัวเรือนไหนที่สร้างขยะเยอะต้องเก็บขยะตามข้อกำหนดและตรงเวลา ซึ่งส่วนใหญ่เก็บขยะในตอนกลางคืนเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว “พวกเราคุยกับชาวบ้านว่า เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เพื่อรักษาชีวิตของเราก่อน มิใช่ของนักท่องเที่ยว รัฐหรือหน่วยงานใด สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงามสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว”

จิตใจแห่งความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่ หากกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดผ่านการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านศิลปาชีพ สถานที่ท่องเที่ยว พฤติกรรมของประชาชน สำนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทนำเที่ยวและหมู่บ้านเดื่องเลิม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด