อำเภอต่างๆในเขตเขาจังหวัดกว๋างนามส่งเสริมจุดแข็ง “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์”

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา อำเภอเขตเขาต่างๆในจังหวัดกว๋างนามได้ปฏิบัติโครงการ “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” หรือ OCOP ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรอง มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางที่ยั่งยืน
อำเภอต่างๆในเขตเขาจังหวัดกว๋างนามส่งเสริมจุดแข็ง “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” - ảnh 1โสมคือสมุนไพรที่เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งในตำบล อาซาน เจอฮี การีและเจอ เอิม ในอำเภอ ไตยาง จังหวัดกว๋างนาม 

ครอบครัวนาย อาลังเยน ในตำบล เจอเอิม อำเภอไตยางมีพื้นที่ปลูกโสม 1 เฮกตาร์ที่กำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว นาย เยน เผยว่า เมื่อก่อน ครอบครัวเขาปลูกโสมเพื่อขายปลีกสำหรับดองเหล้าเป็นหลัก โดยทุกครั้ง ขายได้ 2 แสน- 3 แสนด่ง แต่เมื่อเข้าร่วมการผลิตของสหกรณ์การเกษตรเจอเอิม โสมของครอบครัวนาย เยน ได้รับการจำหน่ายในราคาขายสูงโดยสหกรณ์ ซึ่งช่วยให้เขามีรายได้เกือบ 60 ล้านด่ง นาย เยน เผยว่า ตอนยังไม่เข้าร่วมสหกรณ์ ครอบครัวปลูกโสมแบบธรรมชาติและนำไปขาย แต่ขณะนี้ ชาวบ้านรู้จักวิธีการดูแล ใช้ปุ๋ยและไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านในปัจจุบันมาจากการปลูกโสม “สมาชิกในสหกรณ์ตระหนักได้ดีว่า วิธีการปลูกโสมและการดูแลโสมตามขั้นตอนและมีเทคนิคที่ถูกต้องจะให้ผลผลิตที่มากขึ้น ทำให้รายได้ของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ต้นโสมคือสมุนไพรที่เจริญงอกงามได้ดีในตำบล อาซาน เจอฮี การีและเจอ เอิม ในอำเภอ ไตยาง จังหวัดกว๋างนาม แต่พื้นที่ปลูกโสมกระจัดกระจายและมีขนาดเล็ก การปลูกโสมมีข้อจำกัดและให้ผลผลิตต่ำ จากการปฏิบัติโครงการ “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” ในช่วงปี 2018-2020 อำเภอไตยางได้เลือกโสมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเครื่องหมายการค้า เช่นเหล้าและชาโสม การพัฒนาโสมได้ช่วยให้หลายครอบครัวมีรายได้มีมั่นคงและมีฐานะที่ดีขึ้น นาย อา ลัง เลอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาชอง ในตำบล เจอ เอิม อำเภอไตยาง หนึ่งในตัวอย่างในของผู้ปลูกโสมที่หลุดพ้นจากความยากจนได้ขยายรูปแบบของตน เรียกร้องและรณรงค์ให้สร้างกลุ่มเชื่อมโยงปลูกโสมในหมู่บ้านและเขตใกล้เคียงต่างๆเพื่อก่อตั้งสหกรณ์การเกษตร เจอ เอิม ซึ่งช่วยรักษาป่า ขยายพื้นที่ปลูกโสม เพิ่มรายได้และสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะของเขตเขา ปัจจุบัน โสมสดมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 150,000-200,000 ด่งต่อกิโลกรัม โสมที่มีอายุ 2-4 ปี ราคาขายประมาณ 250,000-300,000 ด่งต่อกิโลกรัม ถึงแม้ได้รับการก่อตั้งเป็นเวลา 1 ปี แต่สหกรณ์นี้ได้ยืนยันถึงแนวทางที่ถูกต้องและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตร เจอเอิมขายโสมไปแล้ว 7 ครั้ง มีรายได้กว่า 200 ล้านด่ง ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก 9 ราย นาย อาลังเลอ เผยว่า “ขณะนี้ มี 32 ครอบครัวของหมู่บ้านเข้าร่วมการเชื่อมโยงห่วงโซ่ของสหกรณ์ ในเร็วๆนี้ พวกเราจะขยายการเชื่อมโยง เช่นการเชื่อมโยงกับหมู่บ้านอื่นๆ เพื่อรับซื้อผลผลิต สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนั้น ครอบครัวใดที่มีความต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ พวกเราก็พร้อมช่วยเหลือ ในเร็วๆนี้ สหรกณ์มีแผนซื้อเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์”

อำเภอต่างๆในเขตเขาจังหวัดกว๋างนามส่งเสริมจุดแข็ง “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” - ảnh 2การปลูกโสมช่วยให้ชาวท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

นาย บลิง เมีย ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอไตยาง จังหวัดกว๋างนามได้เผยว่า การพัฒนา 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ในอำเภอได้สร้างพลังขับเคลื่อนช่วยให้ตำบลผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น จุดแข็งตามแนวทางการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน ในเร็วๆนี้ ท้องถิ่นต่างๆมีแผนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 5 รายการที่อำเภอเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยว “ปัจจุบัน ทางอำเภอกำลังเน้นผลักดันผลิตภัณฑ์ 5 รายการนี้และก่อตั้งศูนย์ OCOP ในอำเภอ นำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้มาจัดแสดงในศูนย์ใหญ่ๆ อีกทั้งมีกลไกให้การช่วยเหลือแต่ละผลิตภัณฑ์ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและถนนที่เชื่อมกับเขตวัตถุดิบและบริหารผ่านสหกรณ์”

โครงการ “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” คือหนึ่งในโครงการที่จังหวัดกว๋างนามปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเขตชนบทเขตเขา ขณะนี้ จังหวัดกว๋างนามมีผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น 80 ผลิตภัณฑ์ระดับ 3-4 ดาว โดยเฉพาะอำเภอ ไตยางมี 5 ผลิตภัณฑ์ โดยมี 2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้บรรลุมาตรฐาน 4 ดาวคือโสมและชาโสมชนิดซอง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด