อำเภอเขตเขาต่างๆในจังหวัดกว๋างนามประสานงานเพื่อร่วมกันหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVWORLD) - เขตเขาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนามเป็นเขตที่มีศักยภาพและมีความได้เปรียบมากมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นเขตเขา เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ-สังคมยังมีความลำบากมาก ทำให้อัตราครอบครัวยากจนยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้น อำเภอเขตเขา 3 แห่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนาม ประกอบด้วย ไตยาง ดงยางและนามยาง ได้เชื่อมโยงกันเพื่อปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน
อำเภอเขตเขาต่างๆในจังหวัดกว๋างนามประสานงานเพื่อร่วมกันหลุดพ้นจากความยากจน - ảnh 1ทุกปี ผู้บริหารของอำเภอ ไตยาง ดงยางและนามยาง ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการหลุดพ้นจากความยากจน

ตั้งแต่ปี 2017 ทุกๆปี ผู้บริหารของอำเภอเขตเขา 3 แห่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือในจังหวัดกว๋างนาม ประกอบด้วย ไตยาง ดงยางและนามยาง ได้จัดการประชุมเพื่อหารือมาตรการเชื่อมโยงและแสวงหาแนวทางหลุดพ้นจากความยากจน เมื่อเร็วๆนี้ อำเภอ 3 แห่งได้เห็นพ้องจัดทำโครงการเชื่อมโยงพัฒนาภาคตะวันตกเฉียงเหนือในจังหวัดกว๋างนามบน 3 เสาหลัก นั่นคือพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาป่าไม้ขนาดใหญ่และขยายพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร นาย บลิงเมีย ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอ ไตยาง จังหวัดกว๋างนามได้แสดงความเห็นว่า พื้นที่ปลูกป่าในเขตตะวันตกเฉียงเหนือคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของพื้นของจังหวัด ซึ่งเหมาะสมกับการพัฒนาการปลูกต้นไม้ใหญ่ “ถ้าเน้นปลูกป่าไม้ขนาดใหญ่ก็ต้องพัฒนาโครงสร้างคมนาคมซึ่งเชื่อมโยงจากใจกลางตำบลและอำเภอต่างๆกับพื้นที่วัตถุดิบ การปลูกป่าไม้ขนาดใหญ่ตามใบรับรองการบริหารป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการหรือ SSC ไม่ใช่เรื่องที่ปฏิบัติได้ง่าย หากต้องมีการประสานงาน เพราะปัจจุบัน พื้นที่ป่าไม้ไม่เพียงแต่มีนับพันเฮกตาร์เท่านั้น หากยังกระจายอยู่หลายแห่ง”

นอกจากนั้น สภาพภูมิอากาศและที่ดินในเขตเขาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนามก็เหมาะกับการปลูกพืชสมุนไพร นาย อา ลัง มาย ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอ นามยาง ได้แสดงความเห็นว่า การปลูกพืชสมุนไพรภายใต้ต้นไม้ในป่าไม้ทั้งช่วยสนับสนุนการดูแลป่า สร้างฐานะที่ยั่งยืนและช่วยให้ชนกลุ่มน้อยแก้ปัญหาความยากจน “เขตนี้ได้มีพืชสมุนไพรอยู่แล้ว ดังนั้น เราก็ต้องอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเป็นเขตวัตถุดิบ ต้องอนุรักษ์ป่าไม้และใช้ศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร นี่คือแนวทางของจังหวัด แต่การเน้นลงทุนแหล่งพลังเพื่อพัฒนายังไม่ได้รับความสนใจที่เหมาะสม”

ด้วยป่าไม้ธรรมชาติ บวกกับความคล้ายคลึงกันด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวท้องถิ่นในเขตเขา อำเภอเขตเขา 3 แห่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีความได้เปรียบมากมายเพื่อเชื่อมโยงพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอต่างๆกำลังจัดทำโครงการร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยว เปิดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทัวร์ท่องเที่ยวศึกษาค้นคว้าซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

อำเภอเขตเขาต่างๆในจังหวัดกว๋างนามประสานงานเพื่อร่วมกันหลุดพ้นจากความยากจน - ảnh 2นาย เลชิีแทง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนาม ชื่นชมทางการอำเภอ 3 แห่งดังกล่าวได้เป็นฝ่ายรุกในการร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยว 

ตามความเห็นของนาย เลชิ้แทง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนาม การที่อำเภอ 3 แห่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนามร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยว ปลูกป่าไม้ขนาดใหญ่และขยายการพัฒนาพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อช่วยให้ประชาชนแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน “จังหวัดกว๋างนามได้ทำการสำรวจและการปฏิบัติต่างๆ ทำการทดสอบเพื่อเตรียมจัดทำโครงการพัฒนาเขตเขาที่ใหญ่กว่าในช่วงปี 2021-2025 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 ซึ่งนโยบายนี้ไม่เพียงแต่สำหรับอำเภอ 3 แห่งเท่านั้น หากยังรวมถึงอำเภอต่างๆต้องประยุกต์ใช้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นและวิธีการปฏิบัติ โดยเฉพาะต้องระดมการเข้าร่วมของสังคม สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในหมู่ประชาชนและสร้างวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับเขตเขาและอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดสถานประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนและพัฒนา”

การเชื่อมโยงระหว่งอำเภอ 3 แห่งในเวลาที่ผ่านมาได้รับการปฏิบัติในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี ซึ่งช่วยให้ท้องถิ่นต่างๆเชื่อมโยง แสวงหาแนวทางใหม่ที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ค้ำประกันชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในเขตเขา ในช่วงปี 2020-2025 จังหวัดกว๋างนามได้จัดทำกลไกนโยบายที่เกี่ยวข้องถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการปลูกป่าไม้ขนาดใหญ่และพัฒนาพืชสมุนไพร สร้างโอกาสเพื่อให้อำเภอไตยาง อำเภอดงยางและอำเภอนามยางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด