ฮานอยผลักดันโครงการ OCOP ในช่วงปี 2019-2020

(VOVWORLD) - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OCOP ที่รัฐบาลอนุมัติเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2018 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชนบทเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ทางการกรุงฮานอยกำลังผลักดันโครงการ OCOP ในช่วงปี 2019-2020 รวมยอดเงินลงทุนกว่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของท้องถิ่น
ฮานอยผลักดันโครงการ OCOP ในช่วงปี 2019-2020 - ảnh 1ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านลงรักขัดเงาหะท้าย 

เนื้อหาหลักของโครงการ OCOP คือพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์นอกภาคการเกษตรและการบริการที่มีความได้เปรียบของท้องถิ่นตามห่วงโซ่คุณค่าโดยเศรษฐกิจภาคเอกชนและเศรษฐกิจแบบหมู่คณะเป็นผู้ปฏิบัติ โครงการระบุกลุ่มสินค้าและการบริหาร 6 กลุ่มเพื่อปฏิบัติ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ของที่ระลึก เครื่องเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งภายใน สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูปและการ บริการด้านการท่องเที่ยวชนบท ผลิตภัณฑ์ OCOP ได้รับการประเมินตาม 5 ระดับโดยระดับ 5 ดาวคือระดับสูงที่สุดและค้ำประกันคุณภาพระหว่างประเทศ

สำหรับกรุงฮานอย กรมพัฒนาชนบทฮานอยสังกัดสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทฮานอยได้รับเลือกเป็นหน่วยงานเพื่อประสานงานกับท้องถิ่นต่างๆในการปฏิบัติโครงการ OCOP โครงการ OCOP ฮานอยคือโครงการ OCOP ที่ใหญ่ที่สุดในทั้งหมด 63 จังหวัดและนครของประเทศ นาย เหงียนวันชี้ อธิบดีกรมพัฒนาชนบทฮานอยและรองหัวหน้าสำนักงานประสานงานด้านชนบทใหม่ของกรุงฮานอยเผยว่า “ในช่วงปี 2019-2020 พวกเรากำหนดว่า ผลิตภัณฑ์ OCOP ต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และต้องประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวนผลิตภัณฑ์ OCOP ตามมาตรฐานของส่วนกลางในช่วงปี 2019-2020 มี 2,500 รายการ OCOP ของฮานอยจะมีสัดส่วนสูงคือประมาณ 1,000 รายการ เมื่อปี 2019 ฮานอยได้ผลิตผลิตภัณฑ์ OCOP จำนวน 300 รายการ ปี 2020 จะระบุประมาณ 700 รายการ ฮานอยจะสร้างสรรค์ศูนย์นวัตกรรม ออกแบบและแนะนำผลิตภัณฑ์ OCOP ควบคู่กับการท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยว พวกเรามีแผนการก่อสร้างศูนย์นี้ที่อำเภอดงแองเพราะอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย”

ฮานอยเป็นท้องถิ่นที่มีหมู่บ้านศิลปาชีพมากที่สุด โดยมีเกือบ 1,350 แห่ง คิดเป็น 1/3 ของหมู่บ้านศิลปาชีพในทั่วประเทศ นอกจากนั้น ฮานอยกำลังเป็นท้องถิ่นนำหน้าของประเทศในการประยุกต์ใช้ระบบระบุแหล่งที่มาของสินค้าการเกษตร ป่าไม้ สัตว์น้ำและอาหารผ่าน QRcode โดยมีผลิตภัณฑ์กว่า 5,000 รายการที่ถูกระบุ Qrcode ซึ่งเป็นศักยภาพและเป็นพื้นฐานเพื่อให้ทางการฮานอยพัฒนาโครงการ OCOP ทางการกรุงฮานอยให้การช่วยเหลือหมู่คณะและบุคคลที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเชื่อมโยงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OCOP ให้แก่เกษตรกร นาย ตะวันเตื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทกรุงฮานอยเผยว่า “กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทและคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยได้ประสานงานจัดโครงการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สินค้าที่ปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายในกรุงฮานอย ในขณะที่ทั่วประเทศมีศูนย์จำหน่วย 1,263 แห่ง กรุงฮานอยและ 21 จังหวัดและนครมี 717 แห่ง ในเร็วๆนี้ กรุงฮานอยจะเชื่อมโยงกับจังหวัดและนครทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศูนย์นี้ ฮานอยจะกลายเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้แก่ประเทศ เช่นเป็ดด่ายเซวียน ไก่เลืองหมี สุกรถุยเฟืองและศูนย์วิจัยสกุลส้ม (Citrus) ของสถาบันการเกษตรเวียดนาม”

ฮานอยผลักดันโครงการ OCOP ในช่วงปี 2019-2020 - ảnh 2ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเซรามิก บ๊าดจ่าง 

กรุงฮานอยจะสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านศิลปาชีพและการเกษตรอย่างน้อยร้อยละ 50 และกำลังลงทุนให้แก่หมู่บ้านศิลปาชีพ 3 แห่ง คือบ๊าดจ่างในอำเภอยาเลิม หว่านฟุกในเขตหว่าดงและเดื่องเลิมในตัวเมืองเซินไตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OCOP ควบคู่กับการท่องเที่ยว ทางการกรุงฮานอยก็เน้นดึงดูดสถานประกอบการลงทุนผลิตในด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีชีวภาพ นาย ด่ามเตี๊ยนทั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมฮานอยยืนยันว่า “ทางการกรุงฮานอยให้ความสนใจถึงนโยบายพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพเป็นอย่างมาก โดยหมู่บ้านศิลปาชีพแต่ละแห่งมีสถานประกอบการนำหน้า 1-2 แห่ง แต่ละแขนงอาชีพต้องมีสถานประกอบการนำหน้า 1-2 แห่ง และตลาดในต่างประเทศก็ต้องมีสถานประกอบการนำหน้า 1-2  แห่ง สถานประกอบการเหล่านี้เสมือนสถานประกอบการนำหน้าในการช่วยเหลือให้แก่โรงงาน สถานประกอบการขนาดย่อมในหมู่บ้านศิลปาชีพที่ยังไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคลากร เทคนิคและประสบการณ์ในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งทางการกรุงฮานอยได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเรื่องนี้ในเวลาที่ผ่านมา”

ตามแผนการในปี 2020 ทางการกรุงฮานอยจะปรับปรุบระบบจัดการและบริหารโครงการ OCOP อย่างพร้อมเพรียงจากระดับส่วนกลางถึงระดับอำเภอและตำบล อีกทั้งพยายามมีสถานประกอบการ สหกรณ์ทุกแห่งและทุกครอบครัวที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ OCOP ได้รับการฝึกอบรมและผลิตภัณฑ์ OCOP 100 รายการได้มาตรฐาน 5 ดาว ถึงแม้ปฏิบัติโครงการ OCOP ช้ากว่าจังหวัดและนครอื่นๆ แต่ด้วยการปฏิบัติอย่างมีแบบแผนและถอดประสบการณ์จากที่อื่นๆ ทางการกรุงฮานอยได้ปฏิบัติโครงการ OCOP อย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด