โครงการ “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์”ในจังหวัดลาวกาย

(VOVWORLD) -โครงการ “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” หรือ OCOP ในจังหวัดลาวกายนับวันได้รับการยกระดับคุณภาพ ตอบสนองมาตรฐานที่เข้มงวดต่างๆและมีส่วนร่วมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตชนบท โดยเฉพาะ โครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเมื่อผสานเข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยว

โครงการ “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์”ในจังหวัดลาวกาย - ảnh 1การเก็บใบชาในตำบลบ๋านเหลี่ยน (Photo: thuonghieusanpham.vn)

ผลิตภัณฑ์ชาอินทรีย์ของสหกรณ์ชาบ๋านเหลี่ยน อำเภอบั๊กห่า เป็นผลิตภัณฑ์แรกของจังหวัดลาวกายที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ OCOP 5 ดาว  สหกรณ์ชาบ๋านเหลี่ยนได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2004 โดยมีสมาชิกกว่า 100 คนและจนถึงขณะนี้ จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นเป็น 300 คน โดยเชื่อมโยงในการปลูกชาตามมาตรฐาน OCOP และชาอินทรีย์บ๋านเหลี่ยนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ นาย ฝามกวางเถิ่น ผู้อำนวยการสหกรณ์ชาบ๋านเหลี่ยนได้เผยว่า

“การที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ OCOP จะสร้างความได้เปรียบต่างๆและเป็นการยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดและนครต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าต่างๆจะช่วยให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้น”

ก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์ชา  OCOP  ตำบลบ๋านเหลี่ยน  เป็ดที่ถูกเลี้ยงในตำบลเหงียโด อำเภอบ๋าวเอียนก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค นาย โด๋วันลิว เลขาธิการพรรคสาขาตำบลเหงียโดได้เผยว่า  เป็ดเหงียโดไม่พอขายและทางการท้องถิ่นกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า OCOP ให้แก่เป็ดเหงียโด โดยเฉพาะ ทางตำบลฯกำลังผสานการเลี้ยงเป็ดเหงียโดกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว นาย โด๋วันลิวได้เผยว่า

“บนพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไตในตำบลเหงียโด พวกเราให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดให้การสร้างเครื่องหมายการค้าเป็ดเหงียโดเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาของตำบล”

โครงการ “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์”ในจังหวัดลาวกาย - ảnh 2รูปแบบการเลี้ยงเป็ดในตำบลเหงียโด (Photo: laocaitv)

จากการปฏิบัติโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลาวกายได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนารูปแบบการผลิตและการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร การบริการที่ได้มาตรฐาน มีทักษะความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมปรับปรุงโครงสร้างการผลิตการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจในเขตชนบทอย่างยั่งยืน นี่ก็เป็นมาตรการเพื่อปฏิบัติกลุ่มมาตรฐานเศรษฐกิจและการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และการอนุรักษ์เอกลักษณ์ต่างๆในเขตชนบท จนถึงขณะนี้ จังหวัดลาวกายมีผลิตภัณฑ์ 78 รายการที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ OCOP  ซึ่งช่วยสร้างสรรค์ห่วงโซ่การเชื่อมโยงในการผลิต การจำหน่าย การประชาสัมพันธ์และสร้างเครื่องหมายการค้า กลายเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น นาย จูหว่างเหงวียน อธิบดีกรมการพัฒนาชนบทจังหวัดลาวกายได้ยืนยันว่า

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OCOP จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่มั่นคงให้แก่การเชื่อมโยงประชาชนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นพลังขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”

โครงการ OCOP ในจังหวัดลาวกายได้ส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดพื้นที่การผลิตเกษตรสะอาดผสานกับห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ OCOP ได้รับความคาดหวังว่า จะมีส่วนร่วมสร้างเครื่องหมายการค้าการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ช่วยเพิ่มรายได้และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดฯ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด