โฉมหน้าใหม่ในหมู่บ้านต่างๆในเขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) -ภายหลังกว่า 10 ปีของการปฏิบัติโครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการลงทุนพัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับ ซึ่งสร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่ชนบทใหม่ในเขตเตยเงวียน
โฉมหน้าใหม่ในหมู่บ้านต่างๆในเขตเตยเงวียน - ảnh 1บ้านเรือนได้รับการก่อสร้างให้มั่นคงสวยงามมากขึ้น

เรามีโอกาสเดินทางมาเยือนตำบลชายแดนอีอานาน อำเภอดึ๊กเกอ จังหวัดยาลายในช่วงที่เกษตรกรเพิ่งเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวข้าว ทุกคนต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก โฉมหน้าชนบทในตำบลชายแดนได้มีการเปลี่ยนแปลง  ถนนต่างๆได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต บ้านเรือนและโรงเรียนได้รับการก่อสร้างให้มั่นคงสวยงามมากขึ้น  นาง บุ่ยถิแทง ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลอีอานานได้เผยว่า เมื่อปี 2011 ทางตำบลฯได้เริ่มปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ในตอนนั้น ตำบลอีอานานได้เพียง 5 มาตรฐานเท่านั้น แต่จนถึงปลายปี 2020 นี้ ตำบลอีอานานได้บรรลุทั้งหมด 19 มาตรฐานชนบทใหม่ รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่กว่า 41 ล้านด่งและอัตราครอบครัวที่ยากจนอยู่ที่ต่ำกว่าร้อยละ 3

 “เมื่อ 4 ปีก่อน ตำบลอีอานานเป็นตำบลยากจนพิเศษ อัตราครอบครัวยากจนอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ทางตำบลจึงหาทางเพิ่มผลผลิตให้แก่ประชาชนผ่านการประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดการฝึกอบรมต่างๆเพื่อถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนอาชีพให้แก่ครอบครัวต่างๆของหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย 3 แห่ง ซึ่งประชาชนสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต  นอกจากนี้ ทุกปี ทางการตำบลฯก็ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวยากจน ครอบครัวที่ใกล้ยากจนและครอบครัวชนกลุ่มน้อย  ซึ่งชาวบ้านได้ใช้เงินช่วยเหลือดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ”

โฉมหน้าใหม่ในหมู่บ้านต่างๆในเขตเตยเงวียน - ảnh 2ถนนต่างๆในหมูข้านได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต 

ก็เหมือนกับหมู่บ้านต่างๆในเขตเตยเงวียน หมู่บ้านกือเดอเลว ตำบลหว่าซวน เมืองบวนมาถวด จังหวัดดั๊กลักก็มีโฉมหน้าใหม่ ถนนได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต สองข้างทางมีดอกไม้นานาชนิดหลากหลายสีสัน นาย อีมักเบอยา ชาวบ้านได้เผยว่า ขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านแนวคิดของประชาชนและผลผลิตต่างๆ นาย อีมักเบอยา ได้เผยว่า

“ผมเห็นว่า โฉมหน้าของหมู่บ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ชาวบ้านได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิต การปลูกพืชชนิดต่างๆในสวนกาแฟ ครอบครัวที่ไม่มีที่ดิน จะไปทำงานเพื่อหาเงินและเรียนรู้วิธีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม”

เมื่อโครงสร้างพื้นฐานได้รับการลงทุนพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างฐานะของประชาชนก็มีการเปลี่ยนแปลง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีเสถียรภาพ การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆที่นี่ก็ได้รับความสนใจ การปฏิบัติโครงการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมฆ้องในจังหวัดเตยเงวียนและการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมผ้าลวดลายพื้นเมืองระดับชาติในจังหวัดดั๊กนงเมื่อเร็วๆนี้ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของเขตเตยเงวียน นาง เฮอดาเอยา หมู่บ้านนุย ตำบลเติมทั้ง อำเภอกือยุด จังหวัดดั๊กนงได้เผยว่า ในหลายปีที่ผ่านมา ขบวนการสร้างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรมในหมู่บ้านได้รับการปฏิบัติ ประชาชนมักจะใส่เสื้อผ้าที่ทำจากผ้าพื้นเมืองในงานแต่งงานและงานเทศกาลต่างๆ เจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้เลือกใส่ชุดพื้นเมืองเพื่อถ่ายภาพงานแต่งงาน ซึ่งพวกเขารู้สึกภูมิใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้น อาชีพทอผ้าลวดลายพื้นเมืองก็พัฒนาตามไปด้วย

ภายหลังปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี ที่เขตเตยเงวียนเหนือ  จังหวัดยาลายมีเมืองเปลกูและเมืองอานเคมีตำบลทั้งหมดที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่ ซึ่งเมืองเปลกูได้รับการรับรองเสร็จสิ้นการปฏิบัติมาตรฐานต่างๆของโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เมื่อปี 2018 ส่วนตำบลอานเคได้เสร็จสิ้นการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองการบรรลุมาตรฐานการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  จังหวัดกอนตุมมีอำเภอ 4 แห่งได้แก่ดั๊กห่า ดั๊กโต หงอกโห่ยและกอนเหรยบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับจำนวนตำบลที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่ จนถึงปลายปี 2020 นี้ จังหวัดเลิมด่งมีตำบล 109 แห่งจากจำนวนทั้งหมด 116 แห่งและอำเภออย่างน้อย 6 แห่งที่ได้มาตรฐานชนบท จังหวัดดั๊กนงมีอำเภอดั๊กเรอเลิบที่ได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติมาตรฐานต่างๆของโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ส่วนเมืองบวนมาถวดที่จังหวัดดั๊กลักกำลังรอผลการรับรองการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ผลงานต่างๆแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในเขตเตยเงวียนกำลังได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีและจะประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต นาย เดี๋ยวมิว รองอธิบดีกรมท้องถิ่น 2 สังกัดคณะกรรมการชนเผ่าได้เผยว่า

“อาจยืนยันได้ว่า นี่เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในจำนวนโครงการสำหรับการเกษตร เกษตรกรและชนบท ภายหลังปฏิบัติมาเป็นเวลา 10 ปี โฉมหน้าชนบทได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสังคมได้รับการลงทุนอย่างพร้อมเพรียง จิตสำนึกของประชาชนได้รับการยกระดับ การปฏิบัติโครงการนี้ได้ส่งผลในเชิงบวกต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชน เพิ่มรายได้และส่งเสริมการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ การรักษาเสถียรภาพทางการเมือง การรักษาความมั่นคงทางสังคมในท้องถิ่น”

โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้สร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่เขตเตยเงวียน โครงสร้างพื้นฐานได้รับการยกระดับ ซึ่งสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่เขตชนบทในเขตเตยเงวียนและมุ่งสู่การเกษตรที่ทันสมัย.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด