โฉมใหม่ของหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึที่จังหวัดลายโจว

(VOVWORLD) - จากการปฏิบัตินโยบายสนับสนุนพิเศษของพรรคและรัฐเวียดนาม บวกกับความพยายามและความตั้งใจอันแรงกล้า ชีวิตความเป็นอยู่ทางวัตถุและจิตใจของชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึในหมู่บ้านฮอน อำเภอตามเดื่อง จังหวัดลายโจว ซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านที่ยากจนและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าหลัง แต่ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น
โฉมใหม่ของหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึที่จังหวัดลายโจว - ảnh 1ชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึในตำบลบ๋านฮอน

เมื่อ 5 ปีก่อน ครอบครัวนาย หว่างวันฟ๊าด ในหมู่บ้านทั้ม ตำบลบ๋านฮอน เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ยากจนที่สุดของหมู่บ้าน โดยชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวทั้ง 5 คนต้องพึ่งพาแปลงนาเล็ก ๆ ที่ปลูกข้าวได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวและการออกไปหาของป่า แต่นับตั้งแต่ที่ปฏิบัติตามแนวทางการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ รวมทั้งนโยบายสนับสนุนการทำธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงชุมชนของทางการท้องถิ่น ครอบครัวนาย ฟ๊าด ได้หลุดพ้นจากความยากจนและกลายเป็นครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงในหมู่บ้าน นาย ฟ๊าด กล่าวว่า

“ในอดีต การเดินทางลำบากมาก ชาวบ้านหลายคนต้องอาศัยอยู่ในกระท่อม การทำเกษตรก็ได้ผลผลิตน้อยเพราะขาดความรู้แต่ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น การทำเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ชาวบ้านก็หันมาทำการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ เด็กๆ ได้ไปโรงเรียน พวกเรารู้สึกดีใจมาก”

หมู่บ้านทั้ม ตำบล บ๋านฮอน มีครอบครัวชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึ 40 ครอบครัว รวมประชากรเกือบ 200 คน เมื่อ 5 ปีก่อน หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านยากจน นาย หล่อวันอ๊อน เจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านฯ กล่าวว่า

“ทุกครอบครัวชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึในหมู่บ้านฯ ต่างเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงชุมชน โดยผู้บริหารของหมู่บ้านเป็นผู้เดินหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวอื่นๆ ปฏิบัติตาม เมื่อนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวหมู่บ้านฯ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีขึ้น เพราะว่า นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของเราด้วย”

ในตำบลบ๋านฮอน มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน รวมครอบครัวเกือบ 600 ครอบครัวและประชากรกว่า 2,800 คน ซึ่งร้อยละ 90 เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึ ดังนั้น เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึให้ดีขึ้น ในหลายปีมานี้ ทางการท้องถิ่นได้รณรงค์ให้ชาวบ้านขยายพื้นที่ปลูกข้าวนาดำ ปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง ถึงขณะนี้ ทั้งตำบลมีพื้นที่ปลูกข้าวนาดำเกือบ 550 เฮกตาร์ มีพื้นที่ปลูกต้นไม้อื่นๆ เช่น ชา แมคคาเดเมียและผลไม้เกือบ 500 เฮกตาร์และมีสัตว์เลี้ยงกว่า 1,500 ตัว นาย หล่อวันหยอด รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลบ๋านฮอนกล่าวว่า ทางตำบลได้กำหนดแนวทางคือ พัฒนาการเกษตรเชิงพาณิชย์พร้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจนถึงขณะนี้ ทั้งตำบลมีหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึ 4 แห่งที่ทำการท่องเที่ยว รวมครอบครัวที่ทำโฮมเสตย์กว่า 20 ครอบครัว และเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในการศึกษาวัฒนธรรม ทางตำบลได้ฟื้นฟูเทศกาลและอาชีพหัตถกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านเหล่านี้ ช่วยให้ชาวบ้านไม่เพียงแต่หลุดพ้นจากความยากจนเท่านั้น หากยังสร้างฐานะที่มั่นคงและช่วยลดอัตราครอบครัวยากจนในตำบลเหลือร้อยละ 25 ในปี 2023

“ปัจจุบันนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าหลังได้ถูกยกเลิกแล้ว และเราธำรงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี เช่น ชุดแต่งตัวพื้นเมือง ส่วนแนวทางการพัฒนาของตำบลฯ ในเวลาข้างหน้าคือ จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านผลิตสินค้าแบบรวมศูนย์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและสร้างเครื่องหมายการค้า พร้อมทั้งพัฒนาระบบคมนาคมให้สะดวกมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า การเดินทางและการท่องเที่ยว”

ถนนที่เชื่อมถนนไฮเวย์โหนยะบ่าย – ลาวกาย ช่วงจังหวัดลายโจวที่ผ่านหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึในตำบลบ๋านฮอนเกือบทั้งหมดได้รับการก่อสร้างเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งช่วยสร้างโฉมใหม่ให้แก่หมู่บ้านและสร้างชีวิตที่อิ่มหนำผาสุกให้แก่ชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึที่นี่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด