การผสมผสานอาเซียนและมอบสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจให้แก่สตรีในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVworld) –  ทุกปี ย่านเอเชีย– แปซิฟิกได้รับความเสียหายเกือบ๙หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากสตรีพลาดโอกาส เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้องส่งเสริมให้สตรีเข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ในสภาวการณ์ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะได้รับการจัดตั้งในปี๒๐๑๕ซึ่งเปิด ความหวังเกี่ยวกับการผลักดันการค้าและการลงทุนในอาเซียน สตรีอาเซียนอาจเข้าร่วมและใช้โอกาสที่ดีนี้เพื่อยกระดับบทบาทของตน
(VOVworld) –  ทุกปี ย่านเอเชีย– แปซิฟิกได้รับความเสียหายเกือบ๙หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากสตรีพลาดโอกาสเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้องส่งเสริมให้สตรีเข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ในสภาวการณ์ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะได้รับการจัดตั้งในปี๒๐๑๕ซึ่งเปิดความหวังเกี่ยวกับการผลักดันการค้าและการลงทุนในอาเซียน สตรีอาเซียนอาจเข้าร่วมและใช้โอกาสที่ดีนี้เพื่อยกระดับบทบาทของตน

การผสมผสานอาเซียนและมอบสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจให้แก่สตรีในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1
ที่ฟอรั่มในหัวข้อ“การผสมผสานอาเซียน และมอบสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจให้แก่สตรีในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง”(Photo:VOV)

ที่ฟอรั่มในหัวข้อ“การผสมผสานอาเซียน และมอบสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจให้แก่สตรีในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง”โดยรัฐบาลออสเตรเลียจัดขึ้น ที่กรุงฮานอย เมื่อเร็วๆนี้ บรรดาผู้แทนเห็นว่า การผสมผสานอาเซียนอาจเป็นการกระตุ้นให้สตรีเข้าร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ นายฮัก โบโรมาน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเวียดนามกล่าวว่า“ในปีหน้า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะได้รับการจัดตั้งซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่อาเซียน สิ่งที่สำคัญในปัจจุบันคือ บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนควรส่งเสริมให้กองกำลังแรงงานเข้าร่วมกระบวนนี้ให้มากที่สุด รวมทั้งสตรีซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลก”

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การระดมทุกกองกำลังในสังคมรวมทั้งสตรีเข้าร่วมไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเท่านั้นหากยังมีส่วนร่วมยกระดับสถานะของอาเซียนและช่วยให้อาเซียนผสมผสานเข้ากับโลกอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การจัดตั้งเครือข่ายนักธุรกิจสตรีอาเซียนจึงถูกระบุในแผนแบบบูรณาการของประชาคมอาเซียน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เครือข่ายนักธุรกิจสตรีอาเซียนได้รับการจัดตั้ง ที่เวียดนามเพื่อสเป็นเวทีให้นักธุรกิจสตรีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมมือ มุ่งสู่การยกระดับทักษะทางธุรกิจให้แก่สมาชิก ปัจจุบัน มีหลายประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประสบความสำเร็จในการยกระดับบทบาทของสตรี ดร.กานธา ฟาวี รัฐมนตรีกระทรวงสตรีของกัมพูชากล่าวว่า องค์กรเอกชนในกัมพูชาหลายองค์กรได้ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบช่วยเหลือผ่านโครงการกุศลเป็นสถานประกอบการสังคมที่มีชื่อเสียง“เมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงและแหล่งอุปถัมภ์หมดไปแต่ยังคงมีความต้องการใช้บริการ ซึ่งเป็นช่วงที่องค์กรเอกชนบางแห่งตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นสถานประกอบการสังคม ปัจจุบัน ที่กัมพูชา มีสถานประกอบการสังคมที่มีชื่อเสียงบางแห่ง เช่น ฮาการ์และแฟรนด์ ออร์ อาร์เทียน อังกอร์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาร้านค้าในตัวเมืองและร้านอาหารหรูหรือส่งออกสินค้าศิลปะหัตถกรรมที่มีคุณค่าสูงซึ่งได้สร้างโอกาสมีรายได้สูงและการบริการที่ดีให้แก่สตรี”                                                                                                                                         อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน จำนวนสตรีที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการใหญ่ๆในอาเซียนมีไม่มากนัก ที่ฟอรั่มนี้ นางกิลเลี่ยน บราว ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้มีข้อเสนอเพื่อขยายการเข้าร่วมของสตรีในกิจกรรมเศรษฐกิจ“การขยายกระบวนการเชิญเข้าร่วมประมูลและเพิ่มความโปร่งใสและเปิดเผยจะส่งเสริมให้สตรีเข้าร่วม อีกมาตรการหนึ่งคือ ส่งเสริมองค์กรและสถานประกอบการใช้แรงงานสตรี โดยเฉพาะ ในด้านธุรกิจ พวกเราต้องให้ความรู้และทักษะทางธุรกิจให้แก่สตรีและให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อสตรีที่ทำงานในฟาร์มเกษตรและส่งเสริมบริษัทที่ทำการผลิตตอบสนองความต้องการของแรงงานสตรีให้ดียิ่งขึ้น”

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี๒๐๑๕จะสร้างโอกาสร่วมมือลงทุนประกอบธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศต่างๆ และภูมิภาคอื่นๆในโลก อย่างไรก็ดี สตรีอาเซียนอาจใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับบทบาทของตนโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือจากรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรสตรีอาเซียนเอง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด