ครูชนเผ่าเหมื่อง รุ่น 1990 ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2021

(VOVWORLD) - นาง ห่าแอ๊งเฝื่อง ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาเฮืองเกิ่น อำเภอแทงเซิน จังหวัดฟู้เถาะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของเวียดนามเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2021 เนื่องจากมีความริเริ่มในด้านการศึกษาอย่างก้าวกระโดดที่ส่งผลดีต่อทั้งในระดับชุมชนและนานาชาติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือรูปแบบห้องเรียนข้ามพรมแดนหรือ borderless classroom ที่พัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนให้สามารถปรับตัวกลายเป็นพลเมืองของยุคโลกาภิวัตน์
ครูชนเผ่าเหมื่อง รุ่น 1990 ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2021 - ảnh 1ครูชนเผ่าเหมื่อง รุ่น 1990 ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2021
หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยฮานอยด้วยผลการศึกษายอดเยี่ยมเมื่อปี 2006 นาง ห่าแอ๊งเฝื่อง ที่เกิดในช่วงปี 1990 ชนเผ่าเหมื่องจากดินแดนแห่งบรรพกษัตริย์หุ่งในจังหวัดฟู้เถาะได้เลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเฮืองเกิ่น ในอำเภอเขตเขาแทงเซิน จังหวัดฟู้เถาะซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนกว่าร้อยละ 85 เป็นลูกหลานของชนกลุ่มน้อยเพื่อปฏิบัติความฝันที่เป็นครูสอนหนังสือให้แก่เด็กๆ

“หลายคนคิดว่า การสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนชนกลุ่มน้อยนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ แต่ดิฉันมองว่านี้เป็นข้อได้เปรียบเพราะนักเรียนชนกลุ่มน้อยนั้นเป็นเด็กที่พูดได้หลายภาษาอยู่แล้ว ปัจจุบัน อินเตอร์เนตกำลังพัฒนอย่างรวดเร็ว และดิฉันเชื่อว่า ช่องว่างระหว่างนักเรียนชนกลุ่มน้อยกับนักเรียนชนเผ่ากิงจะลดลงและหายไปในที่สุด”

สำหรับครู เฝือง การกลับบ้านเกิดไม่ใช่ความท้าทายหากเป็นโอกาสเพื่อปฏิบัติความฝันของตน โดยเห็นว่า "ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ต้องใช้ทั่วไป" ครู ห่าแอ๊งเฝือง ไม่เพียงแต่ให้แรงบันดาลใจแก่นักเรียนหลงใหลในภาษาอังกฤษเท่านั้น  หากยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้แอปพลิเคชั่น Sky และ Zoom เพื่อเชื่อมโยงกับชั้นเรียนในกว่า 50 ประเทศผ่านรูปแบบห้องเรียนข้ามพรมแดน ช่วยให้นักเรียนไม่เพียงแต่มีโอกาสฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนกับครูต่างชาติเท่านั้น หากยังมีความหลงใหลในการเรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้นและกลายเป็นพลเมืองในยุคโลกาภิวัตน์อีกด้วย ซึ่งช่วยให้ครูเฝื่องและนักเรียนสามารถไปเที่ยวกว่า 50 ประเทศในทุกทวีปได้จากห้องเรียน

“ชั้นเรียนวันนี้น่าสนใจและมีประโยชน์มาก เพราะหนูมีโอกาสพบปะกับเพื่อนมิตรชาวต่างชาติผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการเรียน และเรารู้สึกว่า การเรียนภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ ผ่านชั้นเรียนนี้ พวกหนูยังสามารถแนะนำวัฒนธรรมของเวียดนาม โดยเฉพาะวัฒนธรรมของจังหวัดฟู้เถาะด้วยการร้องเพลงพื้นเมืองซวานให้เพื่อนมิตรต่างชาติรับชมรับฟังเพื่อช่วยให้พวกเขามีเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามและจังหวัดฟู้เถาะมากขึ้น”

“หลังจากเข้าถึงวิธีการเรียนรูปแบบใหม่นี้ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่และซอฟต์แวร์ใหม่ พวกหนูก็มีความตื่นเต้นที่จะเรียนรู้และซึมซับความรู้ได้ง่ายขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง การพูดและการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้น”

ครูชนเผ่าเหมื่อง รุ่น 1990 ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2021 - ảnh 2 ครู ห่าแอ๊งเฝื่อง

รูปแบบห้องเรียนข้ามพรมแดนไม่เพียงแต่เกิดประโยชน์ในเชิงประจักษ์ต่อนักเรียนเท่านั้น หากยังเป็นรูปแบบที่ทางโรงเรียนไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย นาย ดิงแถ่งกวาง รองอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเฮืองเกิ่น อำเภอแทงเซิน จังหวัดฟู้เถาะเผยว่า "ถ้าหากจ้างครูต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เฉลี่ยค่าจ้าง 15-28 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง ซึ่งโรงเรียนหลายแห่งไม่สามารถจ่ายได้ และรูปแบบนี้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนกับครูต่างชาติได้"

"การสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนเราช่วยยืนยันได้ว่า การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสอนเกิดประโยชน์อย่างจริงจังและได้รับการประเมินแล้ว โรงเรียนรอบๆภูมิภาคนี้และโรงเรียนในต่างจังหวัดก็มาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน พวกเขามีความสนใจวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนให้ดีขึ้น"

ด้วยความปรารถนาที่จะอุทิศให้แก่อาชีพครูต่อไป นอกจากรูปแบบห้องเรียนข้ามพรมแดนแล้ว ครู ห่าแอ๊งเฝื่อง และลูกศิษย์ยังได้ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น "ไม่ใช้หลอดพลาสติก" และ"ห้องสมุดแห่งความสุข" ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภาษอังกฤษฟรีควบคู่กับการมีส่วนร่วมทำเพื่อชุมชน ครู ห่าแอ๊งเฝื่อง ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของเวียดนามเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ประจำปี2021 ในการกล่าวปราศรัยในพิธีมอบรางวัล นาย นิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ได้เผยว่า

“การได้รับเลือกรับรางวัลนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย  ผมยินดีกับคุณครู ยินดีกับเวียดนาม คุณครูเปิดโอกาสให้กับนักเรียนชนกลุ่มน้อย นักเรียนด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำภาษาอังกฤษมาให้กับชนกลุ่มน้อยเข้าถึงการศึกษายาก จริง borderless classroom เป็นโครงการที่ประเทศไทยเองก็มีความสนใจและก็ได้ริเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีโรงเรียนวังไกลกังวลที่สอนทางไกล เป็นการใช้แนวคิดของ borderless classroom ซึ่งตอนนี้มี 50 กว่าประเทศมาเข่าร่วม borderless classroom ก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วย” 

ครูชนเผ่าเหมื่อง รุ่น 1990 ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2021 - ảnh 3

ครู ห่าแอ๊งเฝื่อง เคยละทิ้งโอกาสที่จะทำงานในต่างประเทศที่มีเงินเดือนหลายพันดอลลาร์สหรัฐเพื่อมุ่งมั่นปฏิบัติความฝันกลายเป็นครูสอนหนังสือ ครูเฝื่องเล่าว่า “สำหรับดิฉัน ทุกอาชีพต่างมีความยากลำบาก  การเป็นครูเป็นความโชคดี หลายคนคิดว่า ดิฉัน "ไม่ปกติ" เมื่อละทิ้งโอกาสที่ดีมากมายเพื่อกลายเป็นครูในโรงเรียนหมู่บ้าน แต่สิ่งที่ดิฉันทำและคุณค่าที่ดิฉันนำมานั้นยิ่งใหญ่กว่ามูลค่าของเงิน" และการได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 11 ครูดีเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ถือเป็นผลงานอันทรงคุณค่าสำหรับความพยายามและความทุ่มเทอย่างไม่หยุดยั้งของครู ห่าแอ๊งเฝื่องในเวลาที่ผ่านมา./.

ด้วยการได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2021 ครูเฝื่อง ได้กลายเป็นหัวหน้าทีมโครงการ “ร่วมมือ – ศึกษา-เยาวชนระหว่างไทยกับเวียดนาม” และส่งเสริมโครงการ ACB - Anticyberbullying – ป้องกันการใช้ความรุนแรงทางไซเบอร์เพื่อยกระดับจิตสำนึกให้แก่นักเรียนและนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองในโลกไซเบอร์

ก่อนที่จะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 นาง เฝื่อง ยังเป็นครูชาวเวียดนามคนแรกที่ติดอันดับ 10 ครูดีเด่นระดับโลกที่คัดเลือกโดยกองทุน Varkey เมื่อปี 2020 ด้วยความพยายามเดินหน้าในการสร้างรูปแบบห้องเรียนข้ามพรมแดน  ช่วยให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เมื่อต้นปี 2021 เธอได้รับกองเยาวชนเลือกเป็นหนึ่งใน 10 คนรุ่นใหม่เวียดนามดีเด่นประจำปี 2020 ในการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ครูเฝื่องได้รับการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้แทนสภาแห่งชาติ 499 คน. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด