บริษัทTHAGRICO ของเวียดนามมีส่วนร่วมสร้างงานทำให้แก่ประชาชนในกัมพูชา

(VOVWORLD) - ในปี 2020 เวียดนามและกัมพูชาต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ด้วยความพยายามของทั้ง 2 ฝ่าย มูลค่าการค้าต่างตอบแทนยังคงบรรลุกว่า 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สถานประกอบการเวียดนามที่เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชายังคงสามารถดำเนินงานต่อไป เช่น บริษัทหุ้นส่วนการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร THADI หรือ THAGRICO ซึ่งเป็นตัวอย่างของบริษัทเวียดนามที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในโครงการด้านการเกษตรในประเทศกัมพูชา
บริษัทTHAGRICO ของเวียดนามมีส่วนร่วมสร้างงานทำให้แก่ประชาชนในกัมพูชา - ảnh 1โรงงานแปรรูปกล้วยเพื่อส่งออกของบริษัท THACO (nhandan)
 

เมื่อปี 2018 บริษัท THADI ได้รับการจัดตั้งในกรอบความร่วมมือระหว่างบริษัท THACO และบริษัทหุ้นส่วนการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร Hoàng Anh Gia Lai หรือ HNGL เพื่อลงทุนในด้านการเกษตรในประเทศกัมพูชา โดยบริษัท THADI มีแผนลงทุนก่อสร้างฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่เพื่อปลูกไม้ผลในกัมพูชาและตั้งเป้าหมายว่า จะมีปริมาณผลผลิต 5 แสน 5 หมื่นตันภายในปี 2021 ที่ประเทศกัมพูชา บริษัท THADI และบริษัท HNGL ได้ลงทุนก่อสร้างฟาร์มเกษตร รวมพื้นที่กว่า 5 หมื่นเฮกตาร์ จนถึงขณะนี้ ได้ปลูกไม้ผลในพื้นที่กว่า 3 หมื่น 4 พันเฮกตาร์ เช่น กล้วย มะม่วง สับปะรด ลำไย ขนุนและมะพร้าว เป็นต้น โดยที่จังหวัดกระแจะ มีพื้นที่ปลูกไม้ผลประมาณ 1 หมื่นเฮกตาร์และจังหวัดรัตนคีรีประมาณ 2 หมื่น 6 พันเฮกตาร์ จำนวนพนักงานของบริษัท THADI ในจังหวัดกระแจะและจังหวัดรัตนคีรีมีกว่า 1 หมื่น 3 พันคน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากฟิลิปปินส์ จีนและไทยกว่า 1 พันคน คุณเลแทงหว่าง ซีอีโอบริษัท THADI ได้เผยว่า“จากความต้องการขยายพื้นที่ปลูกไม้ผลในปี 2020 คาดว่า ทางบริษัทฯจะต้องจ้างแรงงานอีก 1 หมื่นคน ซึ่งสร้างโอกาสด้านงานทำที่มั่นคงให้แก่ชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามและประชาชนกัมพูชา”

ในสภาวการณ์ที่หน่วยงานต่างๆของกัมพูชาประสบภาวะชะลอตัว จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อต้นปี 2020 ซึ่งได้ส่งผลให้แรงงานหลายหมื่นคนที่ทำงานในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการท่องเที่ยวต้องตกงานหรือต้องหยุดงานชั่วคราว แต่ถึงกระนั้น บริษัท THADI ก็ยังคงสามารถธำรงการผลิต ส่งเสริมจุดแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างงานทำหลายตำแหน่ง โดยได้จ้างแรงงานกว่า 500 คนที่อาสัยบริเวณทะเลสาบและแรงงานชาวกัมพูชาหลายพันคนเพื่อทำงานในโครงการฟาร์มเกษตร คุณเหงวียนถิมาย กรรมกรหญิง อายุ 34 ปีรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเข้าทำงานที่ฟาร์มเกษตร Snuol ของบริษัท THADI สาขาจังหวัดกระแจะ โดยคุณเหงวียนถิมาย และครอบครัวได้ย้ายจากเขตทะเลสาบไปตั้งถิ่นฐานที่ฟาร์มเกษตร Snuol“ทางบริษัทฯได้อำนวยความสะดวกด้านที่พัก การรักษาพยาบาลและให้เงินเดือน ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตที่นี่ไม่ยากลำบากเหมือนที่บริเวณทะเลสาบ ขอขอบคุณบริษัท Thadi ที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตทะเลสาบ รวมถึงครอบครัวดิฉันเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น”

บนเจตนารมณ์แห่งการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ สถานทูตและสถานประกอบการเวียดนามในประเทศกัมพูชาได้ประสานงานกับสมาคมกัมพูชา-เวียดนามในการโน้มน้าวและเชิญชวนครอบครัวชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามในบริเวณทะเลสาบไปศึกษาโครงการปลูกยางพาราและไม้ผลในท้องถิ่นต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจในการตั้งถิ่นฐานและการผลิตในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ ฟาร์มเกษตรของบริษัท THADI ได้สร้างงานทำที่มั่นคงให้แก่ชาวกัมพูชาที่มีฐานะยากจน โดยเงินเดือนเริ่มที่ 250 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือนและสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือนถ้าทำงานล่วงเวลา นาย เจิ่นวันจี ชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามได้เผยว่า“การทำงานที่นี่ มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งดีกว่าที่ทำงานเก่า ผมโชคดีมากที่มีงานทำและมีเงินเดือนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้น”

บริษัทTHAGRICO ของเวียดนามมีส่วนร่วมสร้างงานทำให้แก่ประชาชนในกัมพูชา - ảnh 2เอกอัครราชทูต หวูกวางมิง มอบของขวัญให้แก่ชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามและชาวกัมพูชาที่มีฐานะยากจน (nhandan)

ส่วนนาย หวูกวางมิง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศกัมพูชาได้รับทราบถึงประสิทธิผลทางเศรษฐกิจสังคมของโครงการฟาร์มเกษตรของบริษัท THADI เมื่อไปดูงานที่จังหวัดกำปงธม จังหวัดกระแจะ จังหวัดรัตนคีรีและจังหวัดมณฑลคีรี โดยได้เผยว่า โครงการเหล่านี้จะสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ชมรมชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามใน 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดบัตฎ็อมบอง จังหวัดเสียมราฐ จังหวัดโพธิสัตว์  จังหวัดกำปงชนังและจังหวัดกำปงธมที่ต้องย้ายออกจากเขตทะเลสาบตามนโยบายของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งสัญญาณที่น่ายินดีของการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรงวดแรกของบริษัท THADI จะมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ต่อการขยายตัวของการเกษตร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลักของรัฐบาลกัมพูชาในปัจจุบัน เอกอัครราชทูตหวูกวางมิงได้ประเมินว่า“สถานประกอบการเวียดนามที่เข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชาไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบริษัทเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและงานด้านสวัสดิการสังคมของประเทศกัมพูชาอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้ได้รับการชื่นชมจากบรรดาผู้นำกัมพูชาและมีส่วนร่วมขยายการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ”

ในเวลาข้างหน้า ทางบริษัท THADI มีแผนจ้างแรงงานอีกกว่า 8 พันคนเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาฟาร์มเกษตรอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรในประเทศกัมพูชา ส่วนชมรมชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามมีความประสงค์ว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากสถานประกอบการเวียดนามและทางการท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ อีกทั้งปรับตัวเข้ากับชุมชนและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศเวียดนามและกัมพูชาอย่างยั่งยืนต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด