สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม-ที่พึ่งทางจิตใจของชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทย

(VOVWORLD) -จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยทุกคนให้ความช่วยเหลือจุนเจือกัน มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของจังหวัดและมุ่งใจสู่ปิตุภูมิและเมื่อกล่าวถึงความสำเร็จเหล่านี้ก็ต้องกล่าวถึงสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม ที่พึ่งทางจิตใจของชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทย

สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม-ที่พึ่งทางจิตใจของชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทย - ảnh 1พิธีรำลึกครบรอบ 60 ปีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ (Photo: สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม)
 
 

ในพิธีรำลึกครบรอบ 60 ปีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ที่ถูกจัดขึ้น ณ จังหวัดนครพนม บรรดาสมาชิกของสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมในชุดอ๊าวหย่ายร่วมกันร้องเพลงเวียดนามและแสดงการระบำรำฟ้อนของเวียดนาม ทุกคนต่างรู้สึกภูมิใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ร้องเพลงของเวียดนาม นี่เป็นวิธีการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนามที่บรรดาสมาชิกสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมปฏิบัติในโอกาสวันงานสำคัญต่างๆของเวียดนาม เช่น วันชาติ 2 กันยายน วันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ 19 พฤษภาคม เป็นต้น นาย เวืองวันชิ้ง ที่ปรึกษาของสมาคมฯได้เผยว่า

“ ในวันงานสำคัญฯ บรรดาสมาชิกของสมาคมฯจะใส่ชุดประจำชาติอ๊าวหย่าย แสดงการระบำรำฟ้อนและร้องเพลงต่างๆของเวียดนาม ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามหลายรุ่นจะพูดคุยกัน ส่งเสริมให้คนรุ่นหลังมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ  ในเทศกาลตรุษเต๊ตตามประเพณี ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามก็ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนาม เช่น การห่อขนมแบ๊งจึงหรือขนมข้าวต้มมัดใหญ่ การเตรียมถาดผลไม้ 5 อย่างเพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ บรรดาสมาชิกของสมาคมฯก็เดินทางไปเยือนและอวยพรตรุษเต๊ตผู้สูงอายุ”

1 ในปัจจัยสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองคือการสอนภาษาเวียดนาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมให้ความสนใจเป็นพิเศษ ด้วยความประสงค์ว่า ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรุ่นหลังจะรู้ภาษาเวียดนาม ทางสมาคมฯได้เปิดชั้นเรียนภาษาเวียดนามให้แก่เด็กที่มีอายุ 10 -15 ปีและรณรงค์ให้ครอบครัวต่างๆพาลูกหลานเข้าร่วมชั้นเรียนที่จัดขึ้นสัปดาห์ละ 2 วันที่สอนโดยอาจารย์ที่เป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม นาย เจิ่นวันเสา นายกสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมได้เผยว่า

“ เด็กๆชอบไปเรียนเพราะจะมีโอกาสพบปะกับเพื่อนๆและได้เรียนภาษาเวียดนาม เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียน เด็กๆไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน  ได้รับหนังสือและปากกาฟรี พวกเรายังเตรียมของ  เช่น ขนมและลูกอมเพื่อดึงดูดให้เด็กไปเรียนด้วย”

สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม-ที่พึ่งทางจิตใจของชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทย - ảnh 2สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมได้มอบแอลกฮอล์ 99.50% จำนวน 4,000 ลิตร รวมมูลค่า 152,000 บาทให้แก่ทางการจังหวัดนครพนม (Photo: สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม)

สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนปี 2008 ในช่วงแรก สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมมีสมาชิก 10 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นชาวเวียดนามที่ย้ายมาพำนักอาศัยในประเทศไทยเมื่อปี 1945 และปี 1946 ภายหลังดำเนินงานมาเป็นเวลา 11 ปี จนถึงขณะนี้ จำนวนสมาชิกของสมาคมฯได้เพิ่มขึ้นเป็น 1643 คน ซึ่งสมาชิกที่มีอายุสูงที่สุดคือ 102 ปี ส่วนสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 18 ปี ทุกๆเดือน ทางสมาคมฯได้จัดการพบปะสังสรรค์เพื่อให้บรรดาสมาชิกพูดคุยกันด้วยภาษาเวียดนาม ส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายของไทยและให้ความช่วยเหลือจุนเจือกัน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรุ่นหลังในจังหวัดนครพนมมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและการทำงาน โดยสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยและทำงานในบริษัทใหญ่ๆ  ซึ่งสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งทางจิตใจเท่านั้นหากยังช่วยเชื่อมโยงชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทย สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมยังจัดกิจกรรมต่างๆที่มุ่งสู่ปิตุภูมิ เช่นในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ทางสมาคมฯได้บริจาคเงินกว่า 1 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคกลางเวียดนาม สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมยังรณรงค์บริจาคเงิน 2 แสนบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนภายในประเทศรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  โดยเฉพาะทางสมาคมฯได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานเวียดนามเกือบ 100 คนที่ไม่สามารถกลับประเทศได้เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด  -19 นาย เจิ่นวันเสา นายกสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมได้เผยว่า

“ นอกจากการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของทางการไทยแล้ว ทางสมาคมฯได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานเกือบ 100 คนในการทำระเบียบการเข้าเมืองและขอความร่วมมือให้ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามให้ความช่วยเหลือพวกเขาด้านที่อยู่อาศัย”

เพื่อสนับสนุนจังหวัดนครพนมในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมได้มอบแอลกฮอล์ 99.50% จำนวน 4,000 ลิตร รวมมูลค่า 152,000 บาทให้แก่หน่วยงานราชการ   ติดตั้งฉากกั้นและเครื่องวัดอุณหภูมิที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวินิยะบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมได้ประเมินเกี่ยวกับส่วนร่วมของสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมว่า

“ ผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและชาวนครพนมได้ร่วมกันพัฒนานครพนม จนกระทั่งนครพนมวันนี้บอกได้เลยว่า นครพนมวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานอีกแล้ว ผมในนามเทศบาลเมืองนครพนม ก็ขอเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างทุกท่าน”

กิจกรรมต่างๆของสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนมได้มีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการพัฒนาความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างเวียดนามกับไทยและกลายเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยเพื่อให้พวกเขามีความมั่นใจในการปรับตัวเข้ากับสังคมของไทย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด