การท่องเที่ยวจังหวัดด่งนาย-จุดหมายที่น่าสนใจ

(VOVWORLD) -จังหวัดด่งนายเป็นที่รู้จักกันว่ามีจุดแข็งในการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ในขณะเดียวกันด่งนายก็ยังเป็นท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตภาคใต้เวียดนาม

 

การท่องเที่ยวจังหวัดด่งนาย-จุดหมายที่น่าสนใจ  - ảnh 1แหล่งท่องเที่ยว บ่อกาบหว่าง (binhduong.tintuc.vn) 

 

เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จังหวัดด่งนายจะต้องเอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยว บ่อกาบหว่าง ที่ตำบลเฟือกแค้ง อ.เญินแจก ซึ่งนั่งรถยนต์แค่ประมาณ1ชั่วโมงจากนครโฮจิมินห์ก็ถึง ที่นี่เราจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ปลอดโปร่งของธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างเต็มอิ่ม ชื่อของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ถูกตั้งตามชื่อของดอกไม้พันธุ์พื้นเมือง บ่อกาบหว่าง หรือดอกคูนนั่นเองซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่

ต่อจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ่อกาบหว่าง จุดหมายต่อไปที่ไม่ควรพลาดคือหมู่บ้านปลูกส้มโอเตินเจี่ยวที่ตำบลเตินบิ่นห์ที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเบียนหว่าประมาณ3กิโลเมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งบนเกาะเล็กๆใกล้ฝั่ง มีดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะได้รับตะกอนดินทรายและแร่ธาตุที่น้ำพัดพามาทับถมทำให้สามารถปลูกส้มโอได้ตลอดทั้งปีและมีหลากหลายสายพันธุ์ จนได้กลายเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มาเที่ยวสวนและลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากส้มโอ คุณเลิมถิยาง เจ้าของสวนส้มโอแห่งหนึ่งในท้องถิ่นเผยว่า 

"ชื่อเสียงของส้มโอที่นี่ดังไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะส้มโอพันธุ์เปลือกเขียวเตินเจี่ยว ซึ่งถ้าเก็บไว้หลายวันหลังจากเก็บจากต้นก็จะมีรสหวานมากขึ้น นอกจากนี้ ส่วนต่างๆของส้มโอก็ไม่เสียเปล่า เช่นเปลือกสามารถนำไปทำเป็นส่วนประกอบสำคัญในของหวาน เปลือกส้มโอเชื่อมแห้ง ยำส้มโอ หรือเหล้าส้มโอ เป็นต้น"

การท่องเที่ยวจังหวัดด่งนาย-จุดหมายที่น่าสนใจ  - ảnh 2 ส้มโอเตินเจี่ยว ( ttxtdldongnai.vn)

นอกจากหมู่บ้านปลูกส้มโอเตินเจี่ยว สำหรับผู้ที่ชอบค้นคว้าธรรมชาติและลิ้มลองผลไม้สดตามสวนก็ต้องแวะเยือนสวนไม้ผลลองแค้ง ผลไม้ที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีรสชาดอร่อยแตกต่างจากที่อื่น โดยในหลายปีมานี้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการพัฒนาการเกษตรได้รับความสนใจส่งเสริมอย่างเข้มแข็งและมากด้วยศักยภาพเพื่อการพัฒนา โดยในยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นนั้น ทางการจังหวัดได้ระบุให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร เกษตรกรและชนบทคือหนึ่งในสี่ด้านที่จะได้รับความสนใจอันดับต้นๆ นี่ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางแก้ปัญหาความยากจนเท่านั้นหากยังช่วยสร้างงานทำ สร้างรายได้เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ในช่วงวันงานสำคัญหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มาเที่ยวแหล่งทัศนียภาพต่างๆในจังหวัดด่งนายนั้นคึกคักมาก โดยเฉพาะทุกๆวันเสาร์ตามแหล่งท่องเที่ยวสวนไม้ผลต่างๆยังมีการจัดแสดงการร้องเพลงพื้นเมืองเดิ่นกาต่ายตื๋อที่สะท้อนลีลาเพลงพื้นบ้านภาคใต้อย่างเด่นชัด

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่างๆ ในแผนที่การท่องเที่ยวด่งนายนั้นยังมีแหล่งทัศนียภาพธรรมชาติหลายแห่งที่น่าสนใจเช่น อุทยานแห่งชาติ นามก๊าตเตียน แหล่งทัศนียภาพเกาะ อ๊อ ด่งเจื่อง เป็นต้น ส่วนทางการจังหวัดก็ให้ความสนใจส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่างๆในท้องถิ่น นาย เหงวียนมินห์ทึก ประธานสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดด่งนายเผยว่า

"การท่องเที่ยวจังหวัดด่งนายกำหนดจุดแข็งของท้องถิ่นคือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้นเพื่อผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องมีมาตรการแบบบูรณาการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะพัฒนาระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา"

จังหวัดด่งนายก็เป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่มีแหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และการปฏิวัติมากมายที่ได้รับการรับรองทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณก็ถือเป็นอีกจุดแข็งที่น่าสนใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของด่งนาย./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด