ค้นคว้าถนนแห่งแผนที่หมู่เกาะและทะเลเวียดนาม

(VOVWORLD) -สำหรับความรักต่อทะเลและหมู่เกาะของประเทศนั้นจะได้รับการถ่ายทอดออกมาในหลากหลายวิธีการและหนึ่งในนั้นคือการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ "ถนนแผนที่เซรามิก" ที่เป็นเส้นทางหลักเข้าเขตกู่ลาวหรั่ว (Cù Lao Rùa) ในตำบลแถกโหย อำเภอเมืองเตินเอวียน จังหวัดบิ่นห์เยือง ซึ่งชื่อถนนเส้นนี้ตั้งโดยประชาชนท้องถิ่นหลังจากที่นาย มายซงแบ๊ อดีตนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดด่งนายได้นำชุดภาพเซรามิกที่มีรูปแผนที่ทะเลและหมู่เกาะของเวียดนามมาจัดแสดงที่นี่เมื่อเดือนเมษายนปี2019
ค้นคว้าถนนแห่งแผนที่หมู่เกาะและทะเลเวียดนาม - ảnh 1ถนนเส้นนี้ยาว500เมตร จัดวางภาพแผนที่ทำจากเซรามิกใส่ในกรอบเหล็กตั้งสูงจากพื้นราว1เมตร แต่ละภาพตั้งห่างกันประมาณ20เมตรและเรียงเป็นรูปตัว S ซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของประเทศเวียดนาม 

แผนที่ทุกฉบับที่นำมาจัดแสดงนั้นล้วนเอามาจากแผนที่ต้นฉบับในหนังสือชุด "หว่างซา-เจื่องซา หลักฐานทางทฤษฏีและเหตุการณ์" ของนักวิจัย ดินห์กิมฟุก ด้วยความประสงค์ว่าจะให้แผนที่เหล่านี้มีความยั่งยืนคงอยู่อย่างยาวนาน นายมายซงแบ๊ ได้เลือกทำแผนที่บนเซรามิกที่เผาในอุณหภูมิ1.250 องศาเซลเซียส และมีลวดลายที่ปราณีตมาก ซึ่งเขาเผยว่าการจัดวางภาพเซรามิกแผนที่ทะเลและเกาะของเวียดนามก็เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและส่งเสริมความเข้าใจของชาวท้องถิ่น รวมทั้งคนรุ่นใหม่ในการศึกษาเกี่ยวกับทะเลและเกาะแก่งของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะหว่างซาและเจื่องซา พื้นที่อาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของปิตุภูมิเวียดนาม "แผนที่ทำจากกระดาษไม่สามารถนำมาจัดแสดงกลางแจ้งตากแดกตากฝนได้นานผมจึงคิดทำเป็นเซรามิก ผมอยากมีส่วนร่วมปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรักชาติรักทะเลและเกาะของปิตุภูมิในหมู่คนรุ่นใหม่ ดังนั้นก็ปรารถนาว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่สนใจเพื่อดำเนินโครงการนี้และจะมีการแนะนำแผนที่โบราณเกี่ยวกับอธิปไตยของประเทศมากขึ้น”

ค้นคว้าถนนแห่งแผนที่หมู่เกาะและทะเลเวียดนาม - ảnh 2 นายมายซงแบ๊ ผู้ที่ทุ่มเทกับโครงการนี้

เพื่อให้ชนรุ่นหลังเข้าใจและจดจำความหมายของหมู่เกาะหว่างซา-เจื่องซาที่เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแยกออกจากประเทศได้ในตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่นายมายซวงแบ๊ยังทำงานอยู่มาจนถึงปัจจุบัน เขาได้รณรงค์เรียกร้องการสนับสนุนเพื่อจัดทำแผนที่เกี่ยวกับอธิปไตยทางทะเลและหมุ่เกาะต่างๆของเวียดนามรวม3ชุด โดยแผนที่เซรามิกรวม40แผ่นที่ตั้งเป็นถนนแผนที่ในจังหวัดบิ่งเยืองนั้นอยู่ในชุดแผนที่ลำดับที่3ของเขา ส่วนชุดที่1ตั้งที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดด่งนายและอีกชุดจัดแสดงที่เกาะเจื่องซาใหญ่ในหมู่เกาะเจื่องซา โดยในตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมา “ถนนแผนที่” ในตำบลแถกโหยไม่เพียงแต่มีบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับทะเลและเกาะแก่งของเวียดนามต่อชาวท้องถิ่นเท่านั้นหากยังกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากท้องถิ่นอื่นที่เดินทางมายังเขต กู่ลาวหรั่ว แห่งนี้“ผมประทับใจกับคำพูดของคุณ มายซงแบ๊ว่า เราต้องจุดประกายความรักชาติรักทะเลและเกาะแก่งให้แก่คนรุ่นหลังเพื่อให้ชาวเวียดนามทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของมาตุภูมิ คุณค่าของอธิปไตยเพื่อร่วมใจปกป้องรักษาต่อไป”

ค้นคว้าถนนแห่งแผนที่หมู่เกาะและทะเลเวียดนาม - ảnh 3แผนที่1แผ่นใน"ถนนแผนที่เซรามิก"

ส่วนสำหรับชาวบ้าน แถกโหย การที่ได้เดินผ่านถนนแผนที่ที่เปี่ยมด้วยความหมายนี้ก็เป็นการย้ำเตือนให้ตระหนักในความศักดิ์สิทธิ์และมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมด้วยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและมีความหมายมากขึ้นต่อการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศในท้องถิ่น./. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด