ค้นคว้ามรดกวัฒนธรรมในดานัง

(VOVWORLD) -นครดานังมีมรดกวัฒนธรรมรูปธรรมและนามธรรมหลายรายการ ซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่เอื้อให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมรดกวัฒนธรรมที่โดดเด่นเหล่านี้มีอะไรบ้าง ขอแนะนำบทความ ค้นคว้ามรดกวัฒนธรรมในดานัง


ค้นคว้ามรดกวัฒนธรรมในดานัง - ảnh 1ทัศนียภาพบนภูหงูแห่งเซิน 

 

นครดานังมีโบราณสถานพิเศษแห่งชาติ2รายการ มีโบราณสถานแห่งชาติ18รายการ โบราณสถานระดับนคร51รายการและมรดกนามธรรมแห่งชาติ4รายการ โดยโบราณสถานเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหลายแห่งคือพิพิธภัณฑ์ดานัง  พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานัง เขตฐานที่มั่นการปฏิวัติเค20และแหล่งทัศนียภาพภูหงูแห่งเซิน ส่วนมรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่น่าสนใจก็มี การแสดงเพลงพื้นเมืองบ่ายจ่อย อุปรากร เทศกาลเกิ่วงือ เทศกาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น นาย โกเอนซีย์ นักท่องเที่ยวจากเบลเยี่ยมได้เผยว่า “เวียดนามเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่ได้รับการรักษาอย่างดี ผมประทับใจกับบรรยากาศของดานังมาก มีทั้งภูเขาแม่น้ำ ทะเลและยังมีโอกาสศึกษาเกียรติประวัติวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นอีกด้วย สุดยอดมากๆ”

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดของเมืองดานังคือแหล่งทัศนียภาพภูหงูแห่งเซิน ซึ่งมีระบบถ้ำธรรมชาติพร้อม หินงอกหินย้อยที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ใจ นายเหงวียนวันเหี่ยน หัวหน้าคณะบริหารแหล่งท่องเที่ยวภูหงูแห่งเซินเผยว่า นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหงูแห่งเซินนับวันเพิ่มมากขึ้นและในรอบหลายปีมานี้นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวตลอดปีมิใชามาเที่ยวแค่ช่วงเดือนที่มีงานเทศกาลเท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานังที่ตั้งอยู่ที่หัวมุมติดกับถนนสวยสองสายของนครดานังคือถนนสองกันยาและจึงญือเวืองก็เป็นอีกไฮไลต์ของการท่องเที่ยว โดยถูกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปีค.ศ.๑๙๑๕ โดยคนฝรั่งเศสเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปรางค์และกำแพงของชาวจาม ณ บริเวณริมฝั่งทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนของเวียดนาม  ปัจจุบันที่นี่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนที่นำมาจัดแสดงมี ๕๐๐ ชิ้น เท่านั้น โดยแบ่งห้องจัดแสดงตามสถานที่ค้นพบสิ่งของวัตถุเช่น ห้องหมีเซิน ห้องจ่าเกี่ยว ห้องด่งเซืองและห้องท้าปเหมิ่น ทั้งนี้ช่วยให้ผู้มาชมเข้าใจสถาปัตยกรรมจามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละถิ่น แต่ละวันทางพิพิธภัณฑ์ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่800-1000คน นายหวิ่งดิ่งเฟือกเถียน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ยืนยันว่า การสร้างเครื่องหมายการท่องเที่ยวจากมรดกวัฒนธรรมได้สร้างเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวดานัง

พวกเราจะออกผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมโยงมรดกระดับนครและระดับชาติต่างๆเพื่อจัดทำรายการทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อยากมาศึกษาค้นคว้าเส้นทางแห่งมรดกดานัง มีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าต่างๆของมรดกเหล่านั้น”

ค้นคว้ามรดกวัฒนธรรมในดานัง - ảnh 2ช่องเขาหายเวิน 

เพื่อพัฒนาคุณค่ามรดกต่างๆของดานังให้เต็มที่เพื่อตองสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับการลงทุน บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานต่างๆ ทางการนครดานังได้ให้ความสนใจอนุรักษ์มรดกต่างๆด้วยการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ นายหวิ่งวันหุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม กีฬาและท่องเที่ยวนครดานังเผยว่า

วิธีที่ดีที่สุดคืออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกต่างๆควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้เป้าหมายร่วมคือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยพวกเราได้บูรณะซ่อมแซมกำแพงเก่า  เดี๋ยนหาย รวมทั้งมีแผนก่อสร้างจตุรัสบริเวณโดยรอบของกำแพง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในจุดหมายที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวดานัง”

ปัจจุบัน นครดานังกำลังเปิดให้บริการรายการท่องเที่ยวใหม่ที่มีการเชื่อมโยงกับมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่างๆเช่น ดานัง-ภูหงูแห่งเซิน-เมืองเก่าฮอยอาน ดานัง-ภูหงูแห่งเซิน-แหลมเซินจ่า  เส้นทางมรดกทางภาคกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอาน-กว๋างบิ่งห์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนดานัง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด