พัฒนาการท่องเที่ยว เกาะกงดอ ตามแนวทางที่ยังยืน

(VOVWORLD) - Côn Đảoหรือที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อเกาะกงดอ ประเทศเวียดนาม มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีอากาศบริสุทธิ์ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและที่พิเศษคือในหลายปีที่ผ่านมาได้รับการโหวตจากนิตยสารการท่องเที่ยวโลกให้เป็นสถานที่ที่มีน้ำทะเลสีครามและเป็นหมู่เกาะที่ลึกลับที่สุดในโลก ซึ่งทำให้เกาะแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบพืชและสัตว์ก็ถือเป็นแนวทางการพัฒนาของจังหวัดในช่วงปัจจุบันและในอนาคต

พัฒนาการท่องเที่ยว เกาะกงดอ ตามแนวทางที่ยังยืน - ảnh 1ตั้งแต่ปี 2015 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะกงดอในระดับประเทศ - baobariavungtau.com.vn
กงดอเป็นหมู่เกาะที่รวมเกาะน้อยใหญ่ 16 เกาะที่มีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ห่างจากเมืองหวุงเต่า 185 กม. และห่างจากนครโฮจิมินห์ 230 กม. ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลายพร้อมสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่มีลักษณะเฉพาะ สภาพอากาศเหมาะสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2015 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะกงดอในระดับประเทศ

ด้วยระบบนิเวศ ระบบโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และการปฏิวัติเช่น เรือนจำ กงดอ สุสาน ห่างเยือง (Hang Duong) ซึ่งอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของเรือนจำกงดอ ได้รับการยอมรับว่าเป็นอนุสรณ์สถานพิเศษแห่งชาติ ได้สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวกลับสู่รากเง่าและการท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้เทศกาลทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวชายฝั่งก็ได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาจนกลายเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเกาะกงดอได้ประสบผลดีโดยในช่วงปี 2017-2019 จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกงดอมีการเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเฉลี่ยที่ร้อยละ15.5ต่อปี นายเลหงอกแค้งห์รองประธานคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดบ่าเรียะ - หวุงเต่ายืนยันว่า: “ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นและได้พัฒนาคุณภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนพัฒนาระบบเรือความเร็วสูงขนส่งผู้โดยสาร การเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะกงดอสะดวกมากขึ้นและลดเวลาการเดินทาง ส่วนการบริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งพาหนะขนส่งบนเกาะก็ได้รับการลงทุนพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมเพิ่มประสิทธิภาพทางสังคมในการสร้างงานทำ ค้ำประกันสวัสดิการสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น

พัฒนาการท่องเที่ยว เกาะกงดอ ตามแนวทางที่ยังยืน - ảnh 2ป่าชายเลนที่กงดอ   baobariavungtau.com.vn

นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เกาะกงดอยังมีอุทยานแห่งชาติที่ได้รับรองเป็นพื้นที่ Ramsar ของโลกที่มีระบบพืชและสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ มีหลายประเภทถูกระบุในสมุดปกแดงซึ่งต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน นายเหงียนคักโพ ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติกงดอกล่าวว่า“ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กงดอสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ในทางกลับกันก็เกิดแรงกดดันด้านการรักษาระบบนิเวศ หากเราสามารถควบคุมจำนวนผู้มาเยี่ยมชมหมู่เกาะนี้อย่างเหมาะสมก็สามารถธำรงปัญหาการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศได้ แต่เราต้องการความร่วมมือของชุมชนในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งจะช่วยรักษาเกาะความเขียวสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืน”

เพื่อพัฒนาเกาะกงดอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูงในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติทางอำเภอเกาะกงดอโดยเฉพาะจังหวัดบ่าเรียะ หวุงเต่า ได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในช่วงปี 2020-2025 ตามแนวทางการชี้นำของนายกรัฐมนตรี โดยตามนั้น ทางจังหวัดให้ความสำคัญกับการลงทุนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดของเสีย เพิ่มการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มประชากรอย่างไม่เหมาะสม การสร้างวัฒนธรรมในการท่องเที่ยว อนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและสร้างคุณค่าของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะกงดอ ส่งเสริมการศึกษาเกียรติประวัติการปฏิวัติของเยาวชนรุ่นใหม่ นายเลหงอกแค้งห์รองประธานคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดบ่าเรียะ - หวุงเต่ากล่าวว่า“คณะกรรมการพรรคสาขาจังหวัดและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้สั่งให้หน่วยงานต่างๆดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค โครงสร้างพื้นฐานของตัวเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม แผนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนการวางผังการพัฒนาเขตท่องเที่ยวแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของจังหวัด”

 ด้วยแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนการท่องเที่ยวเกาะกงดอในเวลาข้างหน้าจะไม่หยุดอยู่แค่การใช้ประโยชน์จากคุณค่าทางธรรมชาติเท่านั้นหากยังส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมในเชิงลึก รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศ รักษาหมู่เกาะแห่งสีเขียวเพื่อให้เกาะกงดอกลายเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว /.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด