ภาพพิมพ์ไม้-ภูมิปัญญาของชาวบ้านสิ่งที่เว้

( VOVworld )-หมู่บ้านสิ่งซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเฮืองตอนล่างเป็นแหล่งกำเนิดงานพิมพ์ไม้พื้นเมืองของจังหวัดภาคกลางตอนกลางของประเทศเวียดนาม หนังสือบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ระบุว่า งานพิมพ์ไม้พื้นบ้านของหมู่บ้านสิ่งก่อเกิดมาได้ ๔๐๐ ปี ภาพพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านสิ่งมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่มาจากฝีมือของชาวนายามเว้นจากการทำนา  ปัจจุบัน หมู่บ้านสิ่งได้กลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวที่อยากศึกษางานพิมพ์ไม้ที่ลือชื่อในยุคหนึ่งของหมู่บ้านสิ่งที่เก่าแก่


( VOVworld )-หมู่บ้านสิ่งซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเฮืองตอนล่างเป็นแหล่งกำเนิดงานพิมพ์ไม้พื้นเมืองของจังหวัดภาคกลางตอนกลางของประเทศเวียดนาม หนังสือบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ระบุว่า งานพิมพ์ไม้พื้นบ้านของหมู่บ้านสิ่งก่อเกิดมาได้ ๔๐๐ ปี ภาพพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านสิ่งมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่มาจากฝีมือของชาวนายามเว้นจากการทำนา  ปัจจุบัน หมู่บ้านสิ่งได้กลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวที่อยากศึกษางานพิมพ์ไม้ที่ลือชื่อในยุคหนึ่งของหมู่บ้านสิ่งที่เก่าแก่

ภาพพิมพ์ไม้-ภูมิปัญญาของชาวบ้านสิ่งที่เว้ - ảnh 1
ภาพพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านสิ่ง

หมู่บ้านสิ่งหรือหมู่บ้านหล่ายเอินตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแม่น้ำโบ่กับแม่น้ำเฮืองมาบรรจบกันในตำบลฟู้เหมิ่ว อำเภอฟู้วาง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเก่าเว้ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๙ กิโลเมตร บรรยากาศมีความเงียบสงัดเหมือนหมู่บ้านต่างๆในกรุงเก่าเว้  ภาพพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านสิ่งคล้ายกับภาพพิมพ์ไม้ดงโห่ของจังหวัดบั๊กนินห์และภาพพิมพ์ไม้ห่างโจ๊งในกรุงฮานอย  ผู้อาวุโสของหมู่บ้านเล่าว่า ในสมัยพระเจ้าเหงียนครองราชสมบัติ  ในขบวนคนย้ายที่อยู่อาศัยไปยังภาคใต้ที่เข้าไปบุกเบิกที่ดินและตั้งหลักแหล่งที่ถวนฮว้ามีนายกี่หิวหว่ามาพร้อมงานพิมพ์ไม้เพื่อเลี้ยงชีพ ทั้งนี้คือที่มาของงานพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านสิ่ง   ภาพพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านสิ่งเพื่อการบูชาและประเพณีเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งเป็นภาพพิมพ์ไม้ที่เรียบง่ายและเป็นรูปลักษณ์ต่างๆเพื่อการบูชาขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตและคลาดแคล้วกับภัยพิบัติต่างๆนาๆ  ช่างศิลป์หิวเฟือกที่มีชื่อเสียงในงานพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านเล่าว่า “ แต่ละพื้นที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและความเลื่อมใสศรัทธาไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ที่ไซ่ง่อนหรือนครโฮจิมินห์เขาเซ่นไหว้ด้วยภาพกระดาษขนาดเล็ก  วันนี้เขามาที่นี่และเห็นความสวยงามของภาพพื้นบ้านจึงสั่งซื้อนำกลับไปขายที่นครโฮจิมินห์ ภาพพื้นบ้านของที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้เซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุณเต็ตแต่ก็มีการบูชาในวันธรรมดาบ้าง  ตั้งแต่เดือนสิบถึงเดือนอ้ายของปีถัดไปตามจันทรคติภาพพิมพ์ไม้ของที่นี่จะขายดี ”

ภาพพิมพ์ไม้-ภูมิปัญญาของชาวบ้านสิ่งที่เว้ - ảnh 2
ผลงานภาพพิมพ์ไม้ของช่างศิลป์กี่หิวเฟือก

          สำหรับงานพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านสิ่งนั้น ไม้พิมพ์จะทำหน้าที่กำหนดสีต่างๆ ส่วนที่เหลือโดยฝีมือระบายของช่างศิลป์อาวุโส  ทั้งนี้ทำให้ภาพพิมพ์ไม้มีความแตกต่างกันทุกภาพและมีสีสันเฉพาะ  ภาพเหล่านี้มาจากอารมณ์ความรู้สึกของช่างศิลป์  ส่วนสีนั้นทำจากวัสดุเธรรมชาติเช่น สีเหลืองอ่อนมาจากใบไม้ดุงตำกับยอดใบแหว่า  สีเขียวเกิดจากเมล็ดผักปลัง สีเหลืองอมแดงมาจากเมล็ดแหว่  สีแดงเข้มมาจากน้ำใบหูกวาง อิฐป่นให้สีแดงอ่อนๆและเถ้าฟางข้าวเหนียวใส่น้ำแล้วกรองและนำไปทำเป็นน้ำหมึกสีดำเข้ม  ภาพพิมพ์ไม้มีสีเขียว แดง ดำ เหลืองและสีม่วงเป็นหลัก   ช่างศิลป์อาวุโสเปิดเผยว่า ภาพพื้นบ้านของหมู่บ้านสิ่งมีสีมากกว่าภาพพิมพ์ไม้ดงโห่ที่มีสีหลัก ๕ สีเท่านั้น  ภาพพื้นบ้านของหมู่บ้านสิ่งพัฒนาตามจินตนาการและวัฒนธรรมของชาวบ้าน  “ ภาพพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านสิ่งเป็นงานฝีมือ  เมื่อพิมพ์ไม้เสร็จจะระบายสี แต่ละสีระบายหนึ่งครั้งเช่น ภาพมี ๕ สีต้องระบายสี ๕ ครั้ง ภาพพื้นบ้านของหมู่บ้านสิ่งมี ๕ สีหลักที่เป็นสัญลักษณ์ของ ๕ ธาตุได้แก่ ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุไม้และธาตุดิน ”

กระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพนั้นเป็นกระดาษเดียปที่ทำจากเปลือกหอยเชลล์ โดยตำเปลือกหอยเชลล์ให้เป็นผงแล้วผสมกับกาวที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวจากนั้นทาบนแผ่นกระดาษสา  เพื่อเผยแพร่ภาพพิมพ์ไม้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อสร้างงานทำและหารายได้ให้แก่ชาวบ้านนายเฟือกได้ประดิษฐ์ไม้พิมพ์ภาพอื่นๆเช่น ภาพพิมพ์การละเล่นพื้นเมืองและทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

ภาพพิมพ์ไม้-ภูมิปัญญาของชาวบ้านสิ่งที่เว้ - ảnh 3
ไม้พิมพ์ภาพเพื่อการบูชา

มาเที่ยวหมู่บ้านสิ่ง นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือทำภาพพิมพ์ไม้ตั้งแต่งานพิมพ์ไม้ไปจนถึงการระบายสี คุณเล มาย เฮือง นักท่องเที่ยวจากจังหวัดกว่าง บิ่นห์เปิดเผยว่า  “ ดิฉันมาศึกษาอาชีพพื้นบ้านของเว้ โดยเฉพาะงานพิมพ์ไม้ของหมู่บ้านสิ่ง  ที่เราไม่เคยรู้เรื่อง เช่น เทคนิกการทำกระดาษเดียปหรือเทคนิกการทำสีจากวัตุดิบธรรมชาติที่ให้สีสดสวย ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ ”

เมื่อมาเที่ยวหมู่บ้านสิ่ง นักท่องเที่ยวมักจะซื้อภาพพื้นบ้านติดไม้ติดมือกลับบ้าน  ช่างศิลป์ของหมู่บ้านได้ทำปล้องไผ่เพื่อเก็บรักษาภาพพื้นบ้านได้นานและสลักชื่อหมู่บ้านสิ่งกับชื่อช่างศิลป์บนปล้องไผ่   ภาพพิมพ์ไม้พื้นบ้านของหมู่บ้านสิ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามอีกชิ้นหนึ่งที่มีเฉพาะที่เว้  ส่วนชื่อของหมู่บ้านสิ่งและชื่อของช่างศิลป์ที่สลักบนปล้องไผ่นั้นจะตามนักท่องเที่ยวไปทุกแห่งหนของประเทศและต่างประเทศ . 

ภาพพิมพ์ไม้-ภูมิปัญญาของชาวบ้านสิ่งที่เว้ - ảnh 4
หมึกเพื่อเขียนภาพ
ภาพพิมพ์ไม้-ภูมิปัญญาของชาวบ้านสิ่งที่เว้ - ảnh 5
ตากภาพพิมพ์ไม้
ภาพพิมพ์ไม้-ภูมิปัญญาของชาวบ้านสิ่งที่เว้ - ảnh 6
ภาพพิมพ์ไม้ชุดฤดูทำนาของช่างศิลป์กี่หิวเฟือก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด