อุทยานแห่งชาติยอคดอน

( VOVworld )-อุทยานแห่งชาติยอคดอน อำเภอบวนดน จังหวัดดั๊กลั๊กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนึ่งไม่มีสองของเขตที่ราบสูงเตยเงวียน ที่นี่เป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวเพราะธรรมชาติที่สวยงามของป่าเขาลำเนาไพร ระบบพืชและสัตว์อันหลากหลาย โดยเฉพาะช้างป่า


( VOVworld )-อุทยานแห่งชาติยอคดอน อำเภอบวนดน จังหวัดดั๊กลั๊กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนึ่งไม่มีสองของเขตที่ราบสูงเตยเงวียน ที่นี่เป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวเพราะธรรมชาติที่สวยงามของป่าเขาลำเนาไพร ระบบพืชและสัตว์อันหลากหลาย โดยเฉพาะช้างป่า

อุทยานแห่งชาติยอคดอน - ảnh 1
อุทยานแห่งชาติยอคดอน

อุทยานแห่งชาติยอคดอนมีพื้นที่กว่า ๑๑๕,๐๐๐เฮกต้าร์และตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซเรป๊กซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง ที่มีทั้งภูผา ป่าดงและลำน้ำทำให้อุทยานยอคดอนมีความเป็นธรรมชาติของเขตป่าเขาลำเนาไพรเตยเงวียน  อุทยานแห่งชาติยอคดอนเป็นป่าสงวนที่มีระบบนิเวศที่หลากหลายและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ที่หายากในเวียดนาม โดยมีสัตว์ สัตว์เลื้อยคลานและปลากว่า ๘๙ ชนิด มีสัตว์๓๙ ชนิดที่ถูกระบุในสมุดปกแดงของเวียดนามและโลกที่ต้องการอนุรักษ์เพราะใกล้สูญพันธุ์  นอกจากช้างป่าที่มีจำนวนมากที่สุดแล้ว ที่นี่ยังมีสัตว์ที่หายากเช่น เสือ กระทิง โคไพร กวางป่า ลิง ชะมด นกและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆและมีระบบพืชที่หลากหลายได้แก่ พืชที่หายาก ต้นไม้วงศ์ยางนาและต้นไม้หายากอื่นๆ อุทธยานแห่งชาติยอคดอนยังเป็นสถานที่เก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่หายากของเวียดนาม  ดร.เจิ่นเท้เลียน เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติยอคดอนเปิดเผยว่า“ การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติยอคดอนมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้อนุมัติแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฯ เชิงนิเวศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะปี ๒๐๑๐-๒๐๒๐  นี่เป็นโครงการสำคัญซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานแห่งชาติยอคดอน - ảnh 2

ที่อุทธยานแห่งชาติยอคดอนมีการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นรายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  พักผ่อน ผจญภัย การค้นหาหรือศึกษาระบบพืชและสัตว์  สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีรายการที่น่าสนใจเช่น การเที่ยวป่าเถื่องแซง ไนท์ซาฟารี( สวนสัตว์กลางคืน)และล่องเรือบนแม่น้ำเซเรป๊กชมความสวนงามสองฝั่งแม่น้ำ

ล่องเรือชมความสวยสดงดงามของอุทธยานแห่งชาติยอคดอนเป็นอีกทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว   สำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยก็สามารถพายเรือคายักล่องแก่ง  ช่วงแม่น้ำเซเรป๊กที่ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติยอคดอนยาวประมาณ ๖๐กิโลเมตรมีแก่งและน้ำตกสวยหลายแห่งเช่นน้ำตก ๗ สายที่สวยงามดุจสายไหม  ป่าดงและน้ำตกที่ไหลจากภูเขาสูงลิ่วทำให้นักท่องเที่ยวอดค้นหาไม่ได้

มาเที่ยวอุทธยานแห่งชาติยอคดอน สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือ ขี่ช้าง โดยช้างจะพานักท่องเที่ยวท่องป่าวงศยางนาหรือป่าโขบพร้อมเรื่องราวเกี่ยวกับการล่าช้างของควานช้างทำให้นักท่องเที่ยวนึกถึงภาพการล่าช้างสมัยโบราณ  คุณเหงวียนทูห่า นักท่องเที่ยวจากฮานอยคุยว่า  “ รู้สึกกลัวระคนชอบ  ดูเหมือนนิยายปรัมปรา ดิฉันได้ขี่ช้างเดินลึกเข้าไปในป่า ชมต้นไม้ ได้ยินเสียงใบไม้ที่ถูกช้างเหยียบ ตลอดจนได้ยินเสียงน้ำไหล เสียงสัตว์และนกร้อง  ระหว่างทางยังได้ฟังเรื่องราวชีวิตของช้าง นิสัยของสัตว์ในป่า  นับเป็นความรู้และประสบการณ์ในชีวิต

อุทยานแห่งชาติยอคดอน - ảnh 3
และยังมีรายการท่องเที่ยวตั้งแคมป์หรือพักในบ้านไม้ยกพื้นพร้อมรับประทานอาหารพื้นเมืองของชนเผ่าเช่น เหล้าอุ ข้าวหลามและไก่ย่างกลางป่า  พอตกค่ำ นักท่องเที่ยวจะนั่งล้อมวงรอบกองไฟชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองเช่น การตีฆ้องโดยคณะหนุ่มและการเต้นรำโดยสาวชนเผ่าเมอนงและเอเด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมด้วย

นอกจากพัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษาระบบพืชและสัตว์ที่หลากหลายแล้ว ทางอุทยานแห่งชาติยอคดอนกำลังดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกอุทยานเข้าร่วมโครงการบริการการท่องเที่ยวเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งเป็นมาตรการพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติยอคดอนอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ยอคดอนให้เป็นปอดแห่งสีเขียวตลอดไปและเป็นจุดนัดพบที่ไม่ควรพลาดของเขตที่ราบสูงเตยเงวียนและเวียดนาม .

อุทยานแห่งชาติยอคดอน - ảnh 4
อุทยานแห่งชาติยอคดอน - ảnh 5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด