การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao

(VOVWorld)- ณ Đàn Nam Giaoในกรุงเก่าเว้ ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดินซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของเฟสตีวัล เว้๒๐๑๒ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่๗ถึงวันที่๑๕เมษายน  ตามปกติ พิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดินจะจัดขึ้นในเดือน๒และ๓จันทรคติซึ่งถือเป็นพิธีบวงสรวงที่สำคัญที่สุดในสมัยก่อนเพราะมีแต่กษัตริย์เท่านั้นที่สามารถจัดพิธี นี้ได้เพื่อขอให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
(VOVWorld)- ณ Đàn Nam Giaoในกรุงเก่าเว้ ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดินซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของเฟสตีวัล เว้๒๐๑๒ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่๗ถึงวันที่๑๕เมษายน ตามปกติ พิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดินจะจัดขึ้นในเดือน๒และ๓จันทรคติซึ่งถือเป็นพิธีบวง สรวงที่สำคัญที่สุดในสมัยก่อนเพราะมีแต่กษัตริย์เท่านั้นที่สามารถจัดพิธี นี้ได้เพื่อขอให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  นี่เป็นครั้งที่๕ที่ศูนย์อนุรักษ์โบราณสถานกรุงเก่าเว้ได้ฟื้นฟูพิธีบวงสรวงซึ่งประกอบด้วย๒ส่วน ส่วนที่๑คือพิธีอัญเชิญป้ายบูชาเทวดาฟ้าดินและป้ายบูชาวิญญาณบูรพกษัตรย์ จากTrai cungไปประดิษฐานที่หิ้งบูชาบริเวณĐàn Nam Giao ส่วนที่๒คือพิธีบวงสรวงซึ่งมีผู้เข้าร่วม ประมาณ๑พันคน./.

การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 1
พระมหากษัตริย์เสด็จ Trai Cung พร้อมเหล่าอำมาตย์

การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 2
   Phương Đàn ที่เรียกว่า ชั้นดิน-ชั้นที่๑ ซึ่งเป็นหิ้งบูชา

การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 3เริ่มพิธี

การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 4

การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 5
                        ต่อจาหนั้น คือการทำพิธีที่ Viên Đàn เรียกว่า ชั้นฟ้า

การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 6
ถวายเครื่องเส้นไหว้ที่มี  ธูป

การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 7
ไหมและแก้วมรกต

การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 8
เหล้า
การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 9
การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 10
การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 11
การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 12
การจัดพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน Nam Giao - ảnh 13

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด