ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ

(VOV)-   ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศหรือวีโอวี 5 ของสถานีวิทยุเวียดนามถือเป็นหนึ่งในช่องทางที่เชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศในทั่วโลก   โดยนับตั้งแต่วันก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับสิ่งของวัตถุต่างๆจากผู้ฟังทั่วทุกทวีป ซึ่งถือเป็นทรัพสมบัติอันล้ำค่าของเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวและเป็นการให้กำลังใจทุกคนพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น.
(VOV)- ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศหรือวีโอวี 5 ของสถานีวิทยุเวียดนามเป็นช่องสื่อสารสำหรับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศและชาวต่างชาติในทั่วโลก โดยมีรายการที่จัดทำเป็น 12 ภาษา ซึ่งได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน ลาว ไทย กัมพูชา อินโดนีเซียและภาษาเวียดนาม สำหรับชาวเวียดนามโพ้นทะเล    นับตั้งแต่วันก่อตั้ง  ซึ่งตรงกับวันที่๗กันยายนจนถึงขณะนี้   รายการต่างๆของวีโอวี5ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากท่านผู้ฟังจำนวนมากในทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นจากจดหมายแสดงความคิดเห็นติชมและสิ่งของต่างๆที่เ็ป็นของที่ระลึกจากผู้ฟังหลายต่อหลายท่าน โดยสิ่งของเหล่านี้ยังคงได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์ในส่วนจัดแสดง ณ สำนักงานของวีโอวี 5./.

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 1
ตู้โชว์ของภาคภาษาอังกฤษ

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 2
ภาคภาษาจีน

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 3
ภาคภาษากัมพูชา

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 4
ภาคภาษาเยอรมัน

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 5
ภาคภาษาอินโดนีเซีย

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 6
ภาคภาษาลาว

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 7
ภาคภาษาญี่ปุ่น

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 8
ภาคภาษาฝรั่งเศส

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 9
ภาคภาษาเสปน

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 10
ภาคภาษาไทย

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 11
ภาคภาษารัสเซีย

ประวัติแห่งการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับมิตรประเทศจากพยานวัตถุต่างๆ - ảnh 12

                                                                                                             Minh Ngoc-VOV5

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด