พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง

(VOVWorld)-นครดานังอยู่ภาคกลางของเวียดนามเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหลายแห่งเช่น หาดทรายขาว น้ำทะเลใสพร้อมรีสอร์ทสวยมาตรฐานสากล ภูหงูแห่งเซินหรือภูห้ายอด บ่าหน่าฮิลล์  โบราณสถานหมีเซินและวัดลิงห์อึ๊ง แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษาวัฒนธรรมที่เมื่อมาเที่ยวดานังแล้วก็ไม่ควรพลาดคือพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม  ซึ่งเป็นแห่งเดียวไม่มีสองของประเทศ
(VOVWorld)-พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานังตั้งอยู่ที่หัวมุมติดกับถนนสวยสองสายของนครดานังคือถนนสองกันยาและจึงหนือเวือง ถูกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปีค.ศ.๑๙๑๕ โดยชาวฝรั่งเศสเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปรางค์และกำแพงของชาวจาม ณ บริเวณริมฝั่งทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนงของเวียดนาม  ปัจจุบันที่นี่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนที่นำมาจัดแสดงมี ๕๐๐ ชิ้น เท่านั้น โดยแบ่งห้องจัดแสดงตามสถานที่ค้นพบสิ่งของวัตถุเช่น ห้องหมีเซิน ห้องจ่าเกี่ยว ห้องด่งเซืองและห้องท้าปเหมิ่น ทั้งนี้ช่วยให้ผู้มาชมเข้าใจสถาปัตยกรรมจามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละถิ่น
พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 1
พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานังสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 2
ผลงานศิลปะ แต่ละชิ้นที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ฯเป็นเรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวจามที่ยังคงความสวยงามและความประณีตของงานแกะสลัก การปั้นและหล่อที่แม้จะถูกผลกระทบจากกาลเวลา ธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์ก็ตาม

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 3
ที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งประติมากรรมเกี่ยวกับเทพฯหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นพระศิวะและพระพรหม

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 4
สิ่งประติมากรรมเหล่านี้ล้วนเป็นต้นฉบับที่ทำจากวัตถุดิบหลักคือ หินทราย ดินเผาและทองสัมฤทธิ์ในแนวศิลปะการแกะสลักสามมิติที่หลากหลายตั้งแต่ศตวรรษ ที่ ๗-๑๕

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 5

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 6
สัตว์ศักดิ์สิทธิ์

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 7
สิ่งประติมากรรมทำจากวัตถุดิบหินทราย

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 8

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 9

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 10

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 11

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 12

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 13

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 14

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 15

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 16

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 17

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามนครดานัง - ảnh 18

Trần Việt Anh
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด